AddUsers การสร้างผู้ใช้จำนวนมากที่ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:199878
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เครื่องมือ Addusers.exe สำหรับ Windows เป็นโปรแกรมอรรถ 32 บิตในการดูแลประโยชน์ที่ใช้แฟ้มข้อความที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่นเพื่อสร้าง แก้ไข และลบบัญชีผู้ใช้ Addusers เป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อมีการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อจะล้าในกระดาษคำนวณ เช่นรายการที่สร้างขึ้น ด้วย Microsoft Excel ที่สามารถแปลงเป็นแฟ้มที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เป้าหมายการเพิ่มบัญชีผู้ใช้และสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ในการเขียนไปยังบัญชีผู้ใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำสั่ง AddUsers ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

AddUsers { / c|/d {: u } | / e }ชื่อแฟ้ม[/s:x] [/?] [\\computername|domainname] [/ p: {l|c|e|d }]
 • \\computername-คอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ หรือคุณต้องการเขียนบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณไม่ได้ระบุชื่อคอมพิวเตอร์, AddUsers ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยค่าเริ่มต้น
 • domainname-ตัวเลือกนี้สามารถใช้แทนชื่อคอมพิวเตอร์. แบบสอบถามถ้ามีใช้ตัวเลือกนี้ แล้ว Addusers ถึง PDC ของโดเมนที่ระบุ
 • /c - สร้างบัญชีผู้ใช้ กลุ่มท้องถิ่น และกลุ่มส่วนกลางตามที่ระบุไว้ด้วยชื่อแฟ้ม.
 • /d {: u } -รวมบัญชีผู้ใช้ กลุ่มท้องถิ่น และกลุ่มส่วนกลางไปยังชื่อแฟ้มที่ระบุ (: U) เป็นสวิตช์เผื่อเลือกที่ทำให้บัญชีผู้ใช้ปัจจุบันการเขียนไปยังแฟ้มที่ระบุในรูปแบบข้อความ Unicode การเลือกการถ่ายโอนข้อมูลบัญชีผู้ใช้ปัจจุบันเป็นบันทึกรหัสผ่านของบัญชีหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับบัญชี การสำรองข้อมูลการรักษาความปลอดภัยสำหรับบัญชี เทปสำรองข้อมูลควรใช้
  หมายเหตุ: ไม่มีบันทึกข้อมูลรหัสผ่านในการถ่ายโอนข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ และถ้าคุณใช้แฟ้มเดียวกันในการสร้างบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านทั้งหมดของบัญชีที่สร้างขึ้นใหม่จะเป็นค่าว่าง ผู้ใช้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบ โดยค่าเริ่มต้น
 • /e - ลบบัญชีผู้ใช้ที่ระบุในชื่อแฟ้ม
  ข้อควรระวัง: จะระมัดระวังเมื่อทำการลบบัญชีผู้ใช้ เนื่องจากไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ ด้วย SID เดียวกัน ตัวเลือกนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถลบบัญชีที่มีอยู่แล้ว
 • ชื่อแฟ้ม-เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นอินพุต/เอาท์พุตแฟ้มที่ AddUsers ใช้สำหรับข้อมูล
 • /s:x - นี้สวิตช์เผื่อเลือกที่เปลี่ยนแปลงอักขระที่ใช้สำหรับการแยกเขตข้อมูลในแฟ้ม ที่xควรแทนที่ ด้วยอักขระที่จะใช้สำหรับการแยกเขตข้อมูลใหม่ ตัวอย่างเช่น/s: ~จะต้องทำให้อักขระเขตข้อมูลและเว้นวรรค " ~ " (เครื่องหมายตัวหนอน) ถ้าตัวเลือกนี้จะไม่มีระบุ มีใช้ตัวคั่นเริ่มต้น เครื่องหมายจุลภาค
 • /? -แสดงหน้าจอวิธีใช้
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Windows NT 4.0, Addusers.exe รุ่นใหม่กว่าพร้อมใช้งานใน Windows NT Resource Kit ภาคผนวก 3 ได้เพิ่มสวิตช์ /p สวิตช์นี้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเมื่อมีการสร้างผู้ใช้ใหม่กับ AddUsers.exe ใน Windows NT
 • /p: - ตั้งค่าบัญชีตัวเลือกการสร้าง สามารถใช้พร้อมกับการรวมกันของตัวเลือกต่อไปนี้:

  • l - ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบต่อไป
  • c - ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน
  • e - รหัสผ่านที่ไม่มีการหมดอายุ (มักอ็อพชัน l)
  • d - บัญชีถูกปิดใช้งาน

  ตัวอย่าง: การสร้างผู้ใช้ใหม่และกลุ่มกับ Addusers

  1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
  2. สร้างแฟ้มข้อความที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้ใหม่ และ กลุ่มที่จะสร้าง ไวยากรณ์เป็นส่วนเฉพาะสำหรับแต่ละรายการ (บรรทัด) ใน ส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ดัง:

   [Users]
   ชื่อผู้ใช้,ชื่อเต็ม รหัสผ่าน คำอธิบาย HomeDrive, Homepath โปรไฟล์ สคริปต์

   [สากล]
   ชื่อผู้ใช้ชื่อ ข้อคิดเห็น กลุ่มส่วนกลาง, ...

   [ท้องถิ่น]
   ชื่อของ กลุ่มท้องถิ่น ข้อคิดเห็น >, ชื่อผู้ใช้, ...

   รายการ (บรรทัด) ที่อยู่ใน [ถิ่น] และ [Global] กลุ่มส่วนสามารถมี 0 หรือมากกว่าชื่อผู้ใช้รายการหลังจากฟิลด์ข้อคิดเห็น ชื่อผู้ใช้แต่ละ เพิ่มกลุ่ม บรรทัดต้องจบ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (หรือที่เหมาะสม อักขระตัวแยก) นี่คือตัวอย่างจากทรัพยากรชุดเครื่องมือช่วย แฟ้มสำหรับ AddUsers.exe:

   [ผู้ใช้]
   jimmy ถนน Edward II Phillip,,,,,,
   alex, Alex Denuur,,, E:\, E:\users\alex,,
   ron, Ron Jarook, hello,, E:\, E:\users\ron,,
   sarah, Sarah Selly,,,,,,
   mike, Mike Olarte,,,,,,

   [สากล]
   TestTeam ถดถอย ron, alex
   DevTeam การแปลงไปยังแหล่ง mike, sarah, jimmy

   [ท้องถิ่น]
   UsersAM ผู้ใช้ A ผ่าน M, alex, jimmy, mike
   UsersNZ ผู้ใช้ N ถึง Z, ron, sarah
  3. บันทึกแฟ้ม
  4. การสร้างผู้ใช้ (และกลุ่ม) สามารถทำได้ ผ่านแฟ้มแบทช์ หรือบรรทัดคำสั่งที่ คำสั่งต่อไปนี้สร้างผู้ใช้และกลุ่มแสดงรายการในแฟ้มข้อความที่เรียกว่า Users.txt " / P " สวิตช์สร้างผู้ใช้ด้วยรหัสผ่านไม่หมดอายุตัวเปิดใช้งาน:

   /P:e การ c:\Users.txt /c C:\>AddUsers [\\computername]

   อีกวิธีหนึ่งคือ การใช้ชื่อโดเมน ไวยากรณ์จะเป็น:

   /P:e การ c:\Users.txt /c C:\>AddUsers [domainname]

  ตัวอย่าง: การสร้างรายการของบัญชีผู้ใช้และกลุ่มจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

  1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์Addusers \\servername/dfilename.txt(servername คือ ชื่อของตัวควบคุมโดเมน เซิร์ฟเวอร์สมาชิก หรือเวิร์กสเตชัน), แล้ว กด Enter
  มีสิทธิ์ที่เหมาะสม ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายชื่อของผู้ใช้จากโดเมนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง มีสร้างรายการลงในเครื่องfilename.txtแฟ้มข้อความ นอกจากนี้แฟ้มนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลเช่นโพรไฟล์ โฮมไดเรกทอรี และสคริปต์ต่าง ๆ สำหรับแต่ละผู้ใช้คำสั่งของผู้ใช้ NET ยังอนุญาตให้ปรับเปลี่ยน ลบ และการสร้างบัญชีผู้ใช้ แต่บางคุณลักษณะของ Addusers.exe ที่ไม่

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแฟ้มชุดงานการสร้างผู้ใช้โดยอัตโนมัติ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  180546การทำงานอัตโนมัติสำหรับการปรับปรุงไปยังกลุ่มภายในเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์สมาชิก
ข้อมูลอ้างอิง
โปรแกรมอรรถประโยชน์ AddUsers.exe และเอกสารประกอบเพิ่มเติมจะรวมอยู่ใน Windows Resource Kit
สร้างบัญชีผู้ใช้หลาย reskit

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 199878 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 10:26:03 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB199878 KbMtth
คำติชม