ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

สวิตช์การติดตั้งโหมดแบตช์ Internet Explorer

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:200007
สรุป
บทความนี้อธิบายสวิตช์เป็นไปได้ที่สามารถใช้การเรียกใช้การตั้งค่า Internet Explorer 5.0 ในโหมดการชุดงาน ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
/B:iebatch.txtระบุแฟ้มสคริปต์การชุดงานการใช้

/dระบุว่า คุณต้องการดาวน์โหลดเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ สำหรับระบบปฏิบัติการปัจจุบัน

/d:1ระบุว่า คุณต้องการดาวน์โหลดแฟ้มสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Windows NT

/E:ComponentID, ComponentIDคอมโพเนนต์เพิ่มเติมที่จะติดตั้งคำนึงถึงเรียกโหมดที่ระบุ ใช้นี้เพื่อระบุคอมโพเนนต์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชนิดการติดตั้งที่คุณระบุไว้ในตัวช่วยสร้างการกำหนดเอง สวิตช์นี้แทนด้วยการตั้งค่าในไฟล์ข้อความชุดงาน ถ้ามีใช้ ComponentID แบบมีสายอักขระที่ระบุเฉพาะให้ระบุคอมโพเนนต์ การตรวจสอบการ ComponentID โปรดดูส่วน "สตริงการ" ของไฟล์ Iesetup.cif การ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้อง ComponentID เมื่อต้องการเพิ่มแบบไดนามิก HTML ข้อมูลผูก การอ้างอิงถึงรายการต่อไปนี้ในส่วน "STRINGS" ของไฟล์ Iesetup.cif
Tridata =รวมข้อมูล HTML แบบไดนามิก
ที่ ComponentID สำหรับแบบไดนามิก HTML ข้อมูลผูกเป็น "Tridata"

/f(แก้ไข) reinstalls สินค้าทั้งหมดที่มีเวอร์ชันเดียวกัน หรือรุ่นใหม่กว่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์สิ้นสุดของผู้ใช้ ใช้แบบ/fสวิตช์ช่วยให้มั่นใจว่า มีคอมโพเนนต์จะถูกแทนที่ ด้วยรุ่นก่อนหน้า

หมายเหตุ:: ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง /F ยังไม่ได้ทำงานกับ Internet Explorer รุ่น 5.5 และข้างต้น เมื่อต้องการให้ฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกัน ใช้อ็อพชันต่อไปนี้ของบรรทัดคำสั่ง /V: ฉัน ตัวอย่าง::
ie5setup.exe /Q:A /C:"ie5wzd /S:""#e"" /Q:C /R:N /V:I"
/ g:ทำการติดตั้งส่วนที่ระบุใน Iesetup.inf ส่วนที่แยกจากกัน ด้วยเครื่องหมายจุลภาค

/L:""<path and="" name="" of="" site="" list="">""</path>substitutes พาธและชื่อของรายการไซต์ Ie4sites.dat ระบุเส้นทางแบบเต็ม (HTTP แฟ้ม หรือเครือข่ายในแบบแผนการตั้งชื่อสากลฟอร์แมต) และชื่อของแฟ้มรายการไซต์ ในแฟ้มรายการไซต์ ใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ที่เหมือนกันเป็น Ie4sites.dat

/ M: [0|1|2|3...]ระบุโหมดการติดตั้ง สำหรับแพคเกจแบบกำหนดเองของ IEAK, 0 อ้างอิงถึงตัวเลือกการติดตั้งแรก 1 ถึงแบบสองทางเลือก และอื่น ๆ (ตัวอย่าง 0 =มาตรฐานติดตั้ง (เริ่มต้น), 1 =การปรับปรุง 2 =เต็ม)

/pprecost การติดตั้งโดยไม่ต้องการเริ่มต้นการติดตั้ง precosting เปิดใช้งานคุณสามารถดูจำนวนเนื้อที่ดิสก์จะใช้ตามตัวเลือกการติดตั้งที่เลือก

/qระบุโหมด "แฮนด์ฟรี" เงียบ ผู้ใช้จะได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลที่ไม่มีระบุ

/q:aระบุโหมดเงียบ โดยไม่มีพร้อมท์ผู้ใช้

/q:cระบุโหมดเงียบที่มีการยกเลิกปุ่มที่แสดงผลไม่ เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการติดตั้ง ตัวช่วยสร้างกำหนดเอง Internet Explorer ใช้สวิตช์นี้ถ้ามีเลือกการติดตั้งแพคเกจที่อยู่เบื้องหลังตัวเลือกเมื่อคุณติดตั้งเป็นผู้ดูแลระบบหรือบริษัท

/r:nไม่ใส่เริ่มระบบใหม่หลังจากการติดตั้ง ภายใต้การถ้าคุณไม่ใส่เริ่มใหม่ โปรแกรมของคุณควรดำเนินดูแลของการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ Internet Explorer จะไม่ถูกกำหนดอย่างถูกต้องค่าจนกว่าจะมีการเริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่

/ S: ""#อี""designates เส้นทางของแหล่งที่มาของ Ie5setup.exe ""#อี"" หมายถึงพาธเต็มและชื่อของแฟ้ม.exe

/ x:ติดตั้ง Internet Explorer โดยไม่ต้องเชลล์ ไอคอน หรือเชื่อมโยง พารามิเตอร์นี้ยัง nullifies พารามิเตอร์การเริ่มระบบใหม่ ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการโฮสต์สำหรับตัวควบคุมเบราว์เซอร์ในโปรแกรมประยุกต์ของคุณเอง

หมายเหตุ:: ถ้าคุณปิดใช้งานเริ่มใหม่ คุณต้องมั่นใจได้ว่า โปรแกรมของคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ Internet Explorer จะไม่สามารถกำหนดอย่างถูกต้องค่าจนกว่าคอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นใหม่

เส้นทางที่ควรจะ surrounded โดยคู่ที่สองของคำพูด:
""<path>""</path>
เมื่อต้องการใช้สวิตช์การติดตั้งชุดโหมด ใช้ Wextract โปรแกรมอรรถประโยชน์การแยกที่ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ต Express เทคโนโลยี สวิตช์บรรทัดคำสั่ง Wextract ใช้บ่อยได้ต่อไปนี้:
/ c:<>เส้นทางและชื่อของโปรแกรมติดตั้ง.inf หรือ.exe แฟ้ม

/qโหมดเงียบ

/qaquiet ผู้ดูแลระบบโหมด ซึ่งไม่แสดงกล่องโต้ตอบใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้

/quผู้ใช้-quiet โหมด ซึ่งแสดงบางกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้

/r:aเริ่มต้นเสมอ

/r:nไม่ต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

/r:sรีสตาร์ท silent

/ t:<directory path=""></directory>โฟลเดอร์เป้าหมายสำหรับการแยกแฟ้ม
ต่อไปนี้คือ สถานการณ์บางอย่างที่ใช้งาน:

นิพจน์ต่อไปนี้ใช้ร่วมกัน ของแฟ้มแบทช์ และบรรทัดคำสั่ง เรียกใช้แฟ้มแบตช์ "Iebatch.txt" ในโหมดเงียบ
Ie5setup.exe /Q /C: "ie5wzd /B:#D\iebatch.txt /s: #อี"
นิพจน์ต่อไปนี้เรียกใช้ตัวเลือกการติดตั้งสาม:
ie5setup.exe /C: "/M:2 /S: ""#อี" " ie5wzd"

นิพจน์ต่อไปนี้ทำการติดเงียบตั้ง ไม่แสดงกล่องโต้ตอบผู้ใช้และไม่มีรีสตาร์ทหลังจาก:
ie5setup.exe /Q:A /C: "ie5wzd /S: ""#อี" " /Q /R:N"
หมายเหตุ:: จำเป็นการจัดวางคำพูดและรอบข้างเส้นทาง ด้วยคำพูด
นิพจน์ต่อไปนี้แทนที่รายการไซต์ Ie5sites.dat และติดตั้ง Internet Explorer จากตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ:
/L:""\\yourserv\yourdir\yourlist.dat ie5wzd ie5setup.exe /C:"""/S:" "
นิพจน์นี้ควรใช้จุดที่ผู้ใช้ไปยังตำแหน่งอื่นของการดาวน์โหลดตัวอย่างเช่น ในประเทศอื่นโดยไม่ต้อง rebuilding แพ IEAK ของคุณ
ie, ieak

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 200007 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/23/2011 11:56:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Internet Explorer Administration Kit 5.5, Microsoft Internet Explorer Administration Kit 6.0

  • kbhowto kbmt KB200007 KbMtth
คำติชม