ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

6268 Server\DNS\Event windows ในการพยายามที่จะสอบถาม WPAD

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2003485
อาการ

อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาแบบสอบถามสำหรับ WPAD 'A' บันทึกในโซนดังกล่าวใน Windows Server 2003 และ Windows Server 2008 เซิร์ฟเวอร์ DNS โฮสต์ (ตัวอย่างเช่น wpad.contoso.com) ได้  ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:

 
แหล่งที่มา: DNS
ประเภท: ไม่มี
ชนิด: ข้อผิดพลาด
รหัสเหตุการณ์: 6268
คำอธิบาย:
บล็อกการสอบถามส่วนกลางรายการเป็นคุณลักษณะที่ป้องกันการโจมตีบนเครือข่ายของคุณ โดยการบล็อกการสอบถาม DNS สำหรับชื่อโฮสต์ที่ระบุ ลักษณะการทำงานนี้ได้เกิดจากเซิร์ฟเวอร์ DNS ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด NAME รหัสข้อผิดพลาดสำหรับ wpad.contoso.com การแบบสอบถาม  แม้แต่ ข้อมูลสำหรับ DNS นี้ชื่อ exisits ในฐานข้อมูลของ DNS  ล้มเหลวอื่น ๆ แบบสอบถามในเขตพื้นที่ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เฉพาะสำหรับชื่ออื่นที่ขึ้นต้น ด้วยป้ายชื่อในรายการบล็อกจะยัง แต่ไม่มีเหตุการณ์จะถูกบันทึกไว้เมื่อมีการเพิ่มเติม ที่ถูกบล็อกไว้แบบสอบถามจนกว่าที่บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS บนคอมพิวเตอร์นี้ถูกเริ่มใหม่ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะนี้และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า it.
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ  ข้อผิดพลาดบ่งชี้ว่า รายการ wpad ที่มีอยู่ในค่า HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\GlobalQueryBlockList  ปัจจุบันของชื่อในคีย์นี้ป้องกันไม่ให้มีตรงระเบียน 'A' จากการรับคืนโดยเซิร์ฟเวอร์ DNS
การแก้ไข

เมื่อต้องการให้รายการ WPAD จะส่งคืน เอารายการ WPAD จากค่า HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\GlobalQueryBlockList โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี และการนำทางไปยัง HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters
  2. คลิกสองครั้งบนค่า GlobalQueryBlockList เพื่อเปิดตัวแก้ไข
  3. เน้นรายการ wpad และกดปุ่มลบ
  4.   คลิก 'ตกลง' และ 'ตกลง' อีกครั้งเพื่อกลับไปหน้าต่างหลัก
  5. เริ่มบริการ 'เซิร์ฟเวอร์ DNS'

สำคัญ: โดยค่าเริ่มต้น ค่า wpad และ isatap จะปรากฏขึ้นไม่สามารถลบค่า isatap

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่า WPAD โปรดดูเอกสารเหล่านี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc995158.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc995261.aspx

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ