ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Windows 7 รายงานเป็นศูนย์ใช้เนื้อที่ว่างบนสื่อแบบเขียนซ้ำได้ที่ที่คุณเขียนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในโหมด "มาสเตอร์" อย่างไม่ถูกต้อง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2006381
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณเขียนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ลงบนสื่อแบบเขียนซ้ำได้ในระบบ Windows 7 ในโหมด "มาสเตอร์" (ซีดี/ดีวีดี) นั่นคือ คุณเขียนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ไม่มีการเขียน หรือเพิ่ม หรือการลบจะทำได้ ในสถานการณ์สมมตินี้ Windows 7 explorer อย่างไม่ถูกต้องรายงานศูนย์ใช้เนื้อที่ว่างบนสื่อ (นั่นคือ Windows 7 explorer แสดงสื่อเป็นการปล่อยให้ว่างไว้)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีลำดับการคำนวณเนื้อที่ว่างบนดิสก์ไม่ถูกต้องใน Windows 7

การแก้ไข

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ใน Windows 7 Service Pack 1 (SP1) คุณสามารถติดตั้ง Windows 7 SP1 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีการรายงานปัญหานี้สำหรับดีวีดี-RW, DVD + RW ดีวีดี-RAM และดิสก์ BD-RE ได้ Windows 7 SP1 ช่วยแก้ปัญหานี้สำหรับทุกชนิดของดิสก์

คุณควรตระหนักว่า ใน Windows 7 ก่อนหน้า SP1 ถึงแม้ว่ารายงานเนื้อที่ดิสก์ที่มีอยู่อาจจะไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่แท้จริงที่เขียนลงดิสก์ไม่ให้สูญหาย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ