"โหลดข้อมูล" ใน Microsoft Dynamics CRM อีเมลเตอร์ส่งกลับข้อผิดพลาด "401 unauthorized" ข้อความ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2015091
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ

เมื่อคุณคลิกโหลดข้อมูลในที่ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเราเตอร์ Configuration Manager คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

401 unauthorized

สาเหตุ

URL ในที่ที่ระบุไว้สำหรับการจัดวาง Microsoft Dynamics CRM ไม่ตรงกับค่า ADWebApplicationRootDomain

การแก้ไข

URL สำหรับการปรับใช้ Microsoft Dynamics CRM ของคุณให้ตรงกับค่าที่คุณได้ในADWebApplicationRootDomain ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1 เมื่อต้องการกำหนดค่าของADWebApplicationRootDomain รันการสอบถามต่อไปนี้กับฐานข้อมูล MSCRM_CONFIG ใน Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL:
SELECT ColumnName, NVarCharColumn จาก DeploymentProperties ที่ ColumnName = 'ADWebApplicationRootDomain'

2 การตรวจสอบว่า การจัดวางชี้ไป URL ที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

คลิ A. เริ่ม คลิกโปรแกรม คลิ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเตอร์ และคลิก'ตัวจัดการ Microsoft Dynamics CRM อีเมลเราเตอร์กำหนดค่า'คลิกแท็บการปรับใช้
B. และจากนั้น เปิดใช้งานที่คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ
C. โปรดตรวจสอบว่า URL ในฟิลด์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM ตรงกับค่าในคอลัมน์ADWebApplicationRootDomain

สำหรับตัวอย่าง ถ้า “ CRMSERVER:5555 ” ในคอลัมน์ADWebApplicationRootDomain ค่าในฟิลด์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM ควร "http://CRMSERVER:5555/YOURORGNAME "หากค่าสองค่าไม่ตรงกับ ปรับปรุงฟิลด์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Dynamics CRM อย่างเหมาะสม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2015091 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 05:49:35 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbmt KB2015091 KbMtth
คำติชม