การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกของเบราว์เซอร์สำหรับผู้ดูแลระบบที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการที่อยู่ภายใต้โปรแกรมอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของไดรฟ์ข้อมูล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2019411
สรุป

Microsoft ให้การปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์ที่สอดคล้องกับการตัดสินใจออก โดยค่าคอมมิชชันยุโรปในเดือน 2009 ธันวาคม ข้อผูกมัดที่กำหนด โดยผู้ตัดสินใจที่จะหมดอายุ และผล การปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์จะไม่สามารถส่งไปยังผู้ใช้ใหม่  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/kb/976002

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีให้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการการแสดงผลของหน้าจอปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีการจัดการที่อยู่ภายใต้โปรแกรมอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของไดรฟ์ข้อมูล

คีย์รีจิสทรี:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\BrowserChoice

ชื่อค่า:

                        Enable

ชนิดมูลค่า:

                        DWORD

ค่าที่เป็นไปได้:

1แสดงการปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์ (ค่าเริ่มต้น)

0ไม่ต้องแสดงการปรับปรุงตัวเลือกของเบราว์เซอร์

หมายเหตุ:สำหรับเครื่อง Windows XP 64-บิต คีย์รีจิสทรีจะอยู่ที่HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\BrowserChoice

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2019411 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/17/2014 19:34:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

  • kbmt KB2019411 KbMtth
คำติชม