ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณไม่สามารถใช้อักขระปอนด์ในชื่อแฟ้มสำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติในโปรแกรม Office

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:202261
อาการ
เมื่อคุณสร้างการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มอื่น ชื่อไฟล์ที่ปรากฏในข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติอาจจะ ไม่แตกต่างจากชื่อแฟ้มที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้มที่มีชื่อแฟ้มต่อไปนี้:
C:\My Documents\Book#One.xls

อาจปรากฏเป็นดังนี้:
C:\My Documents\Book - One.xls

นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามที่จะคลิกที่การเชื่อมโยงหลายมิติ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด thefollowing:
ไม่สามารถเปิดแฟ้มที่ระบุ
สาเหตุ
ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเมื่อชื่อของแฟ้มที่คุณสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติประกอบด้วยเครื่องหมาย pound (#) ได้

หมายเหตุ: เครื่องหมายปอนด์ไม่ใช่อักขระที่ถูกต้องให้ใช้ชื่อแฟ้ม แต่ไม่ได้รับการยอมรับในการเชื่อมโยงหลายมิติในเอกสาร Office
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

เปลี่ยนชื่อแฟ้ม ด้วยชื่อที่ทำเครื่องหมายปอนด์ notinclude แล้วแก้ไข หรือสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อแฟ้มใน Windows ดู yourWindows พิมพ์เอกสารหรือวิธีใช้แบบออนไลน์

เมื่อต้องการแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

สำหรับ Office 2003 และ Office รุ่นก่อนหน้านี้:
 1. คลิกขวาเซลล์ที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติของปัญหา บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้น ชี้ไปยังการเชื่อมโยงหลายมิติและคลิกแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ
 2. ในกล่องพิมพ์ชื่อของเว็บเพจหรือแฟ้มพิมพ์ชื่อของแฟ้มที่คุณกำลังเชื่อมโยงไปยัง ถ้าคุณไม่ทราบชื่อของแฟ้ม คลิกแฟ้มและเรียกดูไปยังแฟ้ม คลิก ตกลง

โปรแกรม ForOffice 2007 และ Office 2010:
 1. คลิกขวาเซลล์ที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติปัญหา และจากนั้น ชี้ไปที่แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ
 2. ในกล่องที่อยู่พิมพ์ชื่อของแฟ้มที่คุณกำลังเชื่อมโยงไปยัง ถ้าคุณไม่ทราบชื่อของแฟ้ม ใช้เครื่องมือค้นหาบนบรรทัดมีลักษณะนิ้ว..เพื่อหาแฟ้ม เลือกแฟ้ม แล้ว คลิ กตกลง

วิธีที่ 2

ใช้คำสั่งวางเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ:

สำหรับ Office 2003 และรุ่นก่อนหน้านี้:
 1. เปิดเอกสารที่คุณกำลังพยายามที่เชื่อมโยงไป (ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์#ในชื่อ)
 2. คัดลอกเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง
 3. ในเอกสารของคุณ บนเมนูแก้ไขคลิกวางเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ


สำหรับโปรแกรม Office 2007 และ Office 2010:
 1. เปิดเอกสารที่คุณกำลังพยายามที่เชื่อมโยงไปยัง นี่คือเอกสารที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์#ในชื่อ
 2. คัดลอกเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง
 3. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงหลายมิติจะปรากฏในเอกสารของคุณ
 4. บนแท็บหน้าแรกคลิกลูกศรใต้วางในกลุ่มคลิปบอร์ดและจากนั้น คลิกวางเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ
การ OFF2010 OFF2007 kboffice12yes OFF2000 2000RTMPublic

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ