ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
h: 160px; display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 86%; color: #505050; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; word-break: break-all">ลงชื่อเข้าใช้
Cart

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน Exchange จัดการเชลล์ (EMS) หรือ Exchange Management Console (EMC): "เซิร์ฟเวอร์ข้อผิดพลาดสถานะ HTTP (500)"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2027063
อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มเชลล์จัดการ Exchange (EMS) หรือ Exchange Management Console (EMC) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้: ไคลเอ็นต์ WinRM The ได้รับการเซิร์ฟเวอร์ข้อผิดพลาดสถานะ HTTP (500), แต่บริการระยะไกลจึงไม่มีข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับสาเหตุของความล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ของ about_Remote_Troubleshooting จะถูกเรียกใช้ในคำสั่ง 'ค้นหา-ExchangeServer - UseWIA $จริง - SuppressError $จริง'

นอกจากนี้ คุณอาจเห็นคำเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกของระบบ:

แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-WinRM
EventID: 10113
ระดับ: คำเตือน
คำอธิบาย: ประมวลผลการร้องขอล้มเหลวเนื่องจากบริการ WinRM ไม่สามารถโหลดแหล่งข้อมูลหรือเหตุการณ์: DLL="%ExchangeInstallPath%Bin\Microsoft.Exchange.AuthorizationPlugin.dll "

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:

  • ตัวแปร ExchangeInstallPath The ขาดหายไป
  • เส้นทางของไดเรกทอรีเสมือน PowerShell ถูกปรับเปลี่ยน
การแก้ไข

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่า ExchangeInstallPath ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องเมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิดรายการระบบใน'แผงควบคุม' คลิกการตั้งค่าระบบขั้นสูง และคลิกตัวแปรของสภาพแวดล้อมบนแท็บ'ขั้นสูง' ในกล่องตัวแปรของระบบ ค้นหา < ขนาดแบบอักษร = 2 > ตัวแปรExchangeInstallPath ค่าที่เกี่ยวข้องสำหรับตัวแปรนี้ควรServer\V14\ Files\Microsoft\Exchange C:\Program
  • ใน IIS Manager ค้นหาตำแหน่งรายการสำหรับเรกทอรีเสมือนของ PowerShell ภายใต้เว็บไซต์ที่เริ่มต้น จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการชี้ไปยังโฟลเดอร์ \Program Files\Microsoft\Exchange Server\v14\ClientAccess\PowerShell.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ