ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเริ่มเชลล์จัดการ Exchange (EMS) หรือคอนโซลการจัดการ Exchange (EMC): "การเชื่อมต่อกับโฮสต์ระยะไกลที่ระบุถูกปฏิเสธ"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2027064
อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มเชลล์จัดการ Exchange (EMS) หรือแลกเปลี่ยนจัดการคอนโซล (EMC) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2013 หรือ Microsoft Exchange Server 2016 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การเชื่อมต่อกับโฮสต์ระยะไกลที่ระบุถูกปฏิเสธ ตรวจสอบว่า บริการการจัดการ WS กำลังทำงานอยู่บนโฮสต์ระยะไกล และกำหนดค่าให้ฟังสำหรับคำร้องขอใน HTTP URL และพอร์ตที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อวิธีใช้ about_Remote_Troubleshooting

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:

 • การ MSExchangePowerShellAppPoolพูลโปรแกรมประยุกต์กำลังประสบกับปัญหา หรือไม่ได้ทำงาน
 • Idoes ผู้ใช้ไม่มีสถานะเปิดใช้งาน PowerShell ระยะไกล
 • Windows Remote Management (WinRM)ถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์
การแก้ไข

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พูลโปรแกรมประยุกต์ MSExchangePowerShellAppPool กำลังทำงานอยู่ ถ้าประเภทการทำงาน ลองรีไซเคิลได้ แล้ว ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดหรือคำเตือนในบันทึกเหตุการณ์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ที่กำลังพยายามเชื่อมต่อมีสถานะที่เปิดใช้งาน PowerShell ระยะไกล การตรวจสอบว่า ผู้ใช้ถูกเปิดใช้งานสำหรับ PowerShell ระยะไกล และเริ่มต้นเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีการเปิดใช้ แล้วเรียกใช้แบบสอบถามต่อไปนี้:

  (รับผู้ใช้ <ชื่อผู้ใช้ >) RemotePowershellEnabled


  แบบสอบถามนี้ส่งกลับการตอบสนองของจริงหรือเท็จ ถ้าคำตอบเป็นเท็จผู้ใช้ที่ไม่ได้เปิดใช้สำหรับ PowerShell ระยะไกล เมื่อต้องการเปิดใช้งานผู้ใช้ รันต่อไปนี้คำสั่ง:

  ตั้งค่าผู้ใช้ <ชื่อผู้ใช้ > - RemotePowerShellEnabled $True

 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า WinRM มีการกำหนดค่าอย่างถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เรียกใช้ Config WinRM ด่วน เมื่อต้องการทำเช่นนี้คลิกเริ่มพิมพ์Config ด่วน WinRMในกล่องเริ่มการค้นหาจากนั้น กด ENTER
  2. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ผ่านการทดสอบทั้งสองว่า ไม่มีการดำเนินการจำเป็น ถ้าการดำเนินการใด ๆ จำเป็น คลิกใช่ในหน้าต่างพร้อมท์เพื่ออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก WinRM จะทำ
  3. คลิกเริ่มต้น พิมพ์cmdในกล่องเริ่มการค้นหาและจากนั้น กด ENTER ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่งชนิดWinRM ระบุ winrm/config/ตัว ฟังที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกดป้อน
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวฟังที่มีอยู่สำหรับโพรโทคอล HTTP บนพอร์ต 5985 และว่า ตัวฟังที่กำลังรับฟังบนที่อยู่ทั้งหมด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2027064 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/01/2015 07:50:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

 • kbmt KB2027064 KbMtth
คำติชม