ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ellipsis; overflow: hidden; word-break: break-all">ลงชื่อเข้าใช้
Cart

กระบวนการ MSExchangeFDS.exe กินพื้นที่หน่วยความจำถ้ามีหลายพัน OABs ที่สร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2028675
อาการ
คุณมีหลายพันแบบออฟไลน์สมุดรายชื่อ (OABs) ที่ถูกสร้างบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2007 ในสถานการณ์นี้ การบริการการกระจายแฟ้มของ Microsoft Exchange (MSExchangeFDS.exe) กินพื้นที่หน่วยความจำ ลักษณะการทำงานนี้อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การตอบกลับไปยังไคลเอนต์จะช้ากว่าที่คาดไว้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange Server 2007 รักษารายการ OAB ที่มีหลักพันของออบเจ็กต์ในหน่วยความจำ มีเพิ่มเติม OABs ปริมาณการใช้หน่วยความจำของกระบวนการMSExchangeFDS.exeเพิ่มขึ้นอย่างมาก
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2407025 คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack ที่ 3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม