ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
w.quickNavLinks -->

อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ TerminalServices 4105 – เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริการเทอร์มินัลไม่สามารถปรับปรุงคุณลักษณะอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ "<UserName>"ในโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่"<DomainName>"</DomainNam...

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2030310
อาการ
คุณอาจเห็นเหตุการณ์การเตือนต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้อนุญาตให้ใช้ระยะไกลเดสก์ท็อปสิทธิ์อนุญาตให้ใช้ (RD สิทธิ์), เคย Terminal Services Licensing (อนุญาตให้ใช้ TS สิทธิ์)

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: อนุญาตให้ใช้ Microsoft-Windows-TerminalServices-สิทธิ์
รหัสเหตุการณ์: 4105
ระดับ: คำเตือน
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลไม่สามารถปรับปรุงคุณลักษณะอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้<user name="">ในโดเมนที่ใช้งานอยู่ของไดเรกทอรี<domain name=""> ให้แน่ใจว่า บัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกของกลุ่มเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ในโดเมน Active Directory <domain name="">.</domain> </domain> </user>
ถ้ามีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานบนตัวควบคุมโดเมน บัญชีบริการเครือข่ายนี้ยังจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
ถ้าเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่ถูกติดตั้งบนตัวควบคุมโดเมน หลังจากที่คุณได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้เหมาะสมให้กับกลุ่มเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องเริ่มต้นบริการ Terminal Services Licensing ติดตาม หรือรายงานการใช้งานของ Cal TS ต่อผู้ใช้
รหัสข้อผิดพลาด Win32: 0x80070005
สาเหตุ
Event ID 4105 อาจเข้าสู่ระบบสำหรับหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้:
 1. เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่อยู่ของผู้ใช้
 2. มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานบนตัวควบคุมโดเมน และบัญชีบริการเครือข่ายไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์
 3. ถ้าบัญชีผู้ใช้มีอยู่แล้วก่อนที่โดเมนถูกปรับรุ่นเป็น Windows Server 2003 กลุ่มเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของเทอร์มินัลอาจขาดหายไปใน discretionary access control list (DACL) ของวัตถุผู้ใช้ในบริการไดเรกทอรี Active Directory หรือ กลุ่มมีในการ DACL แต่กลุ่มไม่มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัลสำหรับบัญชีผู้ใช้
การแก้ไข

สถานการณ์ที่ 1: เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานจะไม่ถูกเพิ่มให้กับกลุ่มเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนซึ่งผู้ใช้ที่ตั้งอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์สมมตินี้และความละเอียด โปรดดูบทความต่อไปนี้ Microsoft TechNet

รหัสเหตุการณ์ 4105 - บริการเทอร์มินัลสำหรับแต่ละการอนุญาตการเข้าถึงของผู้ใช้ไคลเอ็นต์การติดตาม และรายงาน

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc775179 (WS.10) .aspx

สถานการณ์ที่ 2: กลุ่มเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์มีอยู่ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการปรับปรุงแอตทริบิวต์ของบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ในบริการไดเรกทอรี Active Directory

เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ลิขสิทธิ์จะปรับปรุงแอตทริบิวต์ teminalServer เท่านั้น เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของเทอร์มินัลรุ่นใหม่ที่จะพยายามปรับปรุงแอตทริบิวต์เพิ่มเติมเมื่อพร้อมใช้งาน หนึ่งที่ Windows Server 2008 แบบแผนการปรับปรุงกำหนดชุดคุณสมบัติที่ใช้ในการได้รับอนุญาตที่จำเป็นต้องใช้แอตทริบิวต์ทั้งหมด

สิ่งสำคัญ: ตามภาษาอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และการตั้งค่าคุณสมบัติชื่ออาจแตกต่างกัน

วิธีที่ 1: ใช้ dsacls.exe เพื่อเพิ่มสิทธิ์การเพิ่มสิทธิ์ read\write ไป terminalServerแอตทริบิวต์ หรือไปเทอร์มินัลเซิร์ฟการตั้งค่าคุณสมบัติของ "ผู้ใช้วัตถุ" โดยเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล กลุ่ม

Windows Server 2003 ระดับเค้าร่าง

dsacls " CN =กับ XXXX, OU =กับ XXXX, OU =กับ XXXX, OU =กับ XXXX, DC =กับ XXXX, DC =กับ XXXX, DC = XXX " /G
"BUILTIN\Terminal เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์: WPRP; terminalServer"

เมื่อคุณให้สิทธิ์บนคอนเทนเนอร์ คุณควรใช้คำสั่งต่อไปนี้:
dsacls " OU =กับ XXXX, DC =กับ XXXX, DC =กับ XXXX, DC = XXX " / ฉัน: S /G
"BUILTIN\Terminal เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์: WPRP; terminalServer ผู้ใช้"

Windows Server 2008 และ Schema ที่ใหม่กว่า

dsacls " CN =กับ XXXX, OU =กับ XXXX, OU =กับ XXXX, OU =กับ XXXX, DC =กับ XXXX, DC =กับ XXXX, DC = XXX " /G
"BUILTIN\Terminal เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์: WPRPเทอร์มินัลเซิร์ฟ"

เมื่อคุณให้สิทธิ์บนคอนเทนเนอร์ คุณควรใช้คำสั่งต่อไปนี้:
dsacls " OU =กับ XXXX, DC =กับ XXXX, DC =กับ XXXX, DC = XXX " / ฉัน: S /G
"BUILTIN\Terminal เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์: WPRPเทอร์มินัลเซิร์ฟ ผู้ใช้"


วิธีที่ 2: ใช้ตัวช่วยสร้างการควบคุมผู้รับมอบสิทธิ์การเพิ่มสิทธิ์การเพิ่มสิทธิ์ read\write ไป terminalServerแอตทริบิวต์ หรือไปเทอร์มินัลเซิร์ฟ แอตทริบิวต์ของ "ผู้ใช้วัตถุ" โดย เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลกลุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาโดเมนในผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ และจากนั้น คลิก การควบคุมผู้รับมอบสิทธิ์.
 2. ในการ ผู้ใช้และกลุ่ม กล่องโต้ตอบ คลิก เพิ่ม. ชนิด เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลแล้ว คลิก ตกลง. ในการ ผู้ใช้และกลุ่ม กล่องโต้ตอบ คลิก ถัดไป.
 3. ในการ งานที่ผู้รับมอบสิทธิ์ กล่องโต้ตอบ คลิก สร้างงานแบบกำหนดเองเพื่อให้ผู้รับมอบสิทธิ์แล้ว คลิก ถัดไป.
 4. ในการ ชนิดของวัตถุไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ กล่องโต้ตอบ คลิก เฉพาะวัตถุต่อไปนี้ในโฟลเดอร์. ในรายการ คลิก วัตถุผู้ใช้ (รายการสุดท้ายที่อยู่ในรายการ), แล้ว คลิก ถัดไป.
 5. ทำต่อไปนี้ ตามที่ระบบปฏิบัติการที่เรียกใช้ตัวควบคุมโดเมน:
  • สำหรับฟอเรสต์เป็น ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือใหม่กว่า Schema:

   ในการ การอนุญาต กล่องโต้ตอบกล่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่านั่นเฉพาะ ทั่วไป เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ในการ การอนุญาต รายการ ให้คลิกเพื่อเลือก อ่านและเขียนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ถัดไป.
 6. ในการ เสร็จสิ้นการการมอบหมายของตัวช่วยสร้างตัวควบคุม กล่องโต้ตอบ คลิก เสร็จสิ้น.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ