ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ค้นหาผู้ให้บริการโซลูชัน
 • Volume Licensing
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server บนตัวควบคุมโดเมน

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2032911
  สรุป
  จึงไม่แนะนำการติดตั้ง SQL Server บนตัวควบคุมโดเมน ไม่มีข้อจำกัดในการรักษาความปลอดภัยเฉพาะเมื่อมีการเรียกใช้ SQL Server ในการกำหนดค่านี้ และลดความต้องการทรัพยากรของตัวควบคุมโดเมนที่กำหนด ประสิทธิภาพการทำงานของ SQL Server อาจจะลง ยิ่งไปกว่านั้น SQL Server ไม่สนับสนุนบนตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว การตั้งค่าโดยปกติจะไม่ แม้ว่าคุณค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งค่า SQL Server ไม่สนับสนุนบนตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ SQL Server failover clustering ไม่สนับสนุนการติดตั้งบนตัวควบคุมโดเมน
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SQL Server บนตัวควบคุมโดเมน ให้ดูในหัวข้อฮาร์ดแวร์และข้อกำหนดของซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้ง SQL Server 2008 R2 ฮาร์ดแวร์และข้อกำหนดของซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้ง SQL Server 2008 R2 ในการ SQL Server หนังสือออนไลน์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบโดยอัตโนมัติสำหรับเงื่อนไขนี้ บนอินสแตนซ์ของ SQL Server และรุ่นของผลิตภัณฑ์ SQL Server ดูตารางต่อไปนี้:

  ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องกฎคำอธิบายกฎรุ่นผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
  SQL Server 2008 R2 ที่ดีที่สุดแบบฝึกหัดวิเคราะห์ (SQL Server 2008 R2 BPA)
  SQL Server ติดตั้งอยู่บน PDC/BDC  ใน SQL Server 2008 R2 ที่ดีที่สุดแบบฝึกหัดวิเคราะห์ (SQL Server 2008 R2 BPA) มีกฎการตรวจสอบว่า SQL Server ติดตั้งบนตัวควบคุมโดเมน การ BPA SQL Server 2008 R2 สนับสนุน SQL Server 2008 และ SQL Server 2008 R2 ถ้าคุณเรียกใช้เครื่องมือ BPA และพบคำเตือนกับชื่อเรื่องของโปรแกรม - SQL เซิร์ฟเวอร์ติดตั้งไว้บน PDC/BDC-, จากอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 ติดตั้งบนตัวควบคุมโดเมน BPA ตรวจพบการตั้งค่าคอนฟิกนี้ ด้วยการสอบถามคุณสมบัติบทบาทของโดเมนของ WMI คลาส win32_computersystemSQL Server 2008
  SQL Server 2008 R2


  SQL Server 2012 ที่ดีที่สุดแบบฝึกหัด Analyzer (BPA 2012 ของ sql SERVER)SQL Server ติดตั้งอยู่บน PDC/BDC


  ใน SQL Server 2012 ที่ดีที่สุดแบบฝึกหัดวิเคราะห์ (SQL Server 2012 BPA) มีกฎการตรวจสอบว่า SQL Server ติดตั้งบนตัวควบคุมโดเมน ถ้าคุณเรียกใช้เครื่องมือ BPA และพบคำเตือนกับชื่อเรื่องของโปรแกรม - SQL เซิร์ฟเวอร์ติดตั้งไว้บน PDC/BDC-, จากอินสแตนซ์ของ SQL Server 2012 ของคุณมีการติดตั้งตัวควบคุมโดเมน BPA ตรวจพบการตั้งค่าคอนฟิกนี้ ด้วยการสอบถามคุณสมบัติบทบาทของโดเมนของ WMI คลาส win32_computersystemSQL Server 2012

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ