วิธีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการฟื้นฟูนโยบายกลุ่มเริ่มต้น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:203607
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการปรับเปลี่ยนช่วงฟื้นฟูของนโยบายกลุ่มเริ่มต้น

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


มีใช้นโยบายกลุ่ม เมื่อคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ และ เมื่อผู้ใช้ล็อกบน Windows 2000 หลังจากที่มีใช้นโยบายกลุ่ม Windows 2000 กำหนดนโยบายกลุ่มที่ควรจะใช้ในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้ที่ล็อกอิน โดยการสอบถามค่ารีจิสทรีที่ระบุ ผู้ดูแลระบบสามารถระบุ ว่า ควรสามารถฟื้นฟูนโยบายกลุ่มในแบบแบ็คกราวน์ และ ถ้า ใช่ ตามช่วงเวลาใด

ช่วงกำลังฟื้นฟูนโยบายกลุ่มถูกกำหนด โดยการฟื้นฟูช่วงค่าและค่าในช่วงที่ตรงข้าม ช่วงเวลาการฟื้นฟูจะมีระยะเวลา ระหว่าง 0 (ศูนย์) และ นาที 64800 (45 วัน), ซึ่งถูกใช้เพื่อกำหนดว่าเมื่อนโยบายกลุ่มควรใช้ขั้นตอนถัดไป โดยค่าเริ่มต้น ถ้าผู้ดูแลจะไม่ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ใช้ช่วง 90 องศานาที สำหรับตัวควบคุมโดเมน ค่าเริ่มต้นเป็น 5 นาที มีใช้ค่าเริ่มต้นนี้สำหรับตัวควบคุมโดเมนได้เนื่องจากเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดเมนหรือสิทธิ์ ซึ่งช่วยลดเวลาแฝงในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ตัวควบคุมโดเมน ตามที่เกิดขึ้นการจำลองแบบ ถ้ามีระบุ 0 (ศูนย์) สำหรับช่วงเวลาการฟื้นฟู ฟื้นฟูการแสดงผลเกิดขึ้นในช่วงเวลา 7 วินาที

เพื่อหลีกเลี่ยงการลดประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 จำนวนมากขอการฟื้นฟูนโยบายกลุ่มจากตัวควบคุมโดเมนในคราวเดียวกัน ช่วงตรงข้ามสุ่มถูกเพิ่มไปช่วงเวลาการฟื้นฟูการตรวจสอบยอดรวมของเวลาระหว่างรอบแอพลิเคชันนโยบายกลุ่ม ช่วงที่ถูกต้องสำหรับช่วงเวลาออฟเซ็ตสามารถเป็น 0 (ศูนย์) ถึงนาที 1,440 (24 ชั่วโมง) ค่าเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 คือ 30 นาที ในขณะที่เริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมโดเมนคือ 0 (ศูนย์) นาที

มีรักษาช่วงฟื้นฟูพื้นหลังของนโยบายกลุ่มเกิดสำหรับผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหาก ผู้ดูแลที่มีตัวเลือกของการปรับเปลี่ยนค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น หรือปิดการใช้งานความสามารถในการฟื้นฟูนโยบายกลุ่มในเบื้องหลัง

back to the top

วิธีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการฟื้นฟูและออฟเซ็ตในคอมพิวเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ในฐานะผู้ดูแล
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:gpedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกสองครั้งการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์แล้ว คลิกสองครั้งแม่แบบการดูแลระบบ.
 4. คลิกสองครั้งระบบ:แล้ว คลิกสองครั้งนโยบายกลุ่มเมื่อต้องการแสดงนโยบายกลุ่ม
 5. ขึ้นอยู่กับชนิดของคอมพิวเตอร์ที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง คลิกสองครั้งช่วงการฟื้นฟูนโยบายกลุ่มสำหรับคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลง สำหรับสเตชัน หรือเซิร์ฟเวอร์สมาชิก หรือ คลิกสองครั้งช่วงการฟื้นฟูนโยบายกลุ่มสำหรับตัวควบคุมโดเมน.
 6. คลิกเปิดใช้งานในช่วงการฟื้นฟูนโยบายกลุ่มสำหรับคอมพิวเตอร์ดังนั้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนการฟื้นฟูการแสดงผล และตรงข้ามของการตั้งค่าช่วงเวลาในการนโยบาย:แท็บหรือ ผู้ดูแลสามารถเปิดใช้งานปิดใช้งานการฟื้นฟูพื้นหลังของนโยบายกลุ่ม.
 7. คลิกตกลงแล้ว ปิดสแนปอินการจัดการคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ:การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะถูกแทน ด้วยนโยบายตั้งค่าผู้ดูแลใน Group Policy วัตถุ (GPO) ใน Active Directory

back to the top

วิธีการเปลี่ยนลักษณะการทำงาน โดยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อทำการปรับเปลี่ยนต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาการฟื้นฟูการแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์:
  คีย์รีจิสทรี: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ ระบบ
  ชื่อ: GroupPolicyRefreshTime
  ชนิด: REG_DWORD
  ช่วงข้อมูล (เป็นนาที) ที่ถูกต้อง: 0 เพื่อ 64800
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงตรงข้ามสำหรับคอมพิวเตอร์:
  คีย์รีจิสทรี: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ ระบบ
  ชื่อ: GroupPolicyRefreshTimeOffset
  ชนิด: REG_DWORD
  ช่วงข้อมูล (เป็นนาที) ที่ถูกต้อง: 0 ถึง 1440
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาการฟื้นฟูการแสดงผลสำหรับตัวควบคุมโดเมน:
  คีย์รีจิสทรี: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ ระบบ
  ชื่อ: GroupPolicyRefreshTimeDC
  ชนิด: REG_DWORD
  ช่วงข้อมูล (เป็นนาที) ที่ถูกต้อง: 0 เพื่อ 64800
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงตรงข้ามสำหรับตัวควบคุมโดเมน:
  คีย์รีจิสทรี: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ ระบบ
  ชื่อ: GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC
  ชนิด: REG_DWORD
  ช่วงข้อมูล (เป็นนาที) ที่ถูกต้อง: 0 ถึง 1440
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาการฟื้นฟูการแสดงผลสำหรับผู้ใช้:
  คีย์รีจิสทรี: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\ ระบบ
  ชื่อ: GroupPolicyRefreshTime
  ชนิด: REG_DWORD
  ช่วงข้อมูล (เป็นนาที) ที่ถูกต้อง: 0 เพื่อ 64800
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงตรงข้ามสำหรับผู้ใช้:
  คีย์รีจิสทรี: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\ ระบบ
  ชื่อ: GroupPolicyRefreshTimeOffset
  ชนิด: REG_DWORD
  ช่วงข้อมูล (เป็นนาที) ที่ถูกต้อง: 0 ถึง 1440

back to the top

วิธีการใช้ Group Policy object (GPO) เพื่อที่เปลี่ยนลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง

 1. Log on to the Windows 2000-based computer as an administrator.
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, typemmcแล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกส่วนควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 4. ในการAdd/Remove Snap-in dialogกล่อง คลิกadd, select theนโยบายกลุ่มitem in theเพิ่มสแนปอินแบบสแตนด์อโลนกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกadd.
 5. ในการSelect Group Policy Objectกล่องโต้ตอบ คลิกเรียกดูto select the appropriate Group Policy object (GPO).

  หมายเหตุ:You can select the local computer or another computer in the domain as the correct GPO.
 6. คลิกตกลงคลิกเสร็จสิ้น, clickปิดเมื่อต้องการปิดการเพิ่มสแนปอินแบบสแตนด์อโลนdialog box, select the added GPO, and then clickตกลงเมื่อต้องการปิดการเพิ่ม/เอาออกสแนปอินกล่องโต้ตอบ
 7. คลิกรากของคอนโซล, double-click GPO, double-clickการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์คลิกสองครั้งแม่แบบการดูแลระบบคลิกสองครั้งระบบ:แล้ว คลิกสองครั้งนโยบายกลุ่มto display the group policy behavior policies.
 8. กระบวนการGroup Policy refresh interval for computersและGroup Policy refresh interval for domain controllerspolicies exists for modifying the intervals for Windows 2000-based computers and domain controllers. When a group policy is applied, the appropriate settings are used for the type of computer on which the policy is being applied.
 9. Double-click the appropriate policy
 10. คลิกเปิดใช้งานในการนโยบาย:แท็บ ดังนั้นคุณจะ สามารถปรับเปลี่ยนการฟื้นฟูการแสดงผลการตั้งค่าช่วงที่เหลื่อมกัน อีกวิธีหนึ่งคือ ผู้ดูแลสามารถคลิกเพื่อเลือกนั้นปิดใช้งานการฟื้นฟูพื้นหลังของนโยบายกลุ่มกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นปิดใช้งานการฟื้นฟูพื้นหลังของนโยบายกลุ่มนโยบายของลักษณะการทำงาน
 11. คลิกตกลงแล้ว ปิดสแน็ปอินตัวแก้ไขนโยบายกลุ่ม

back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 203607 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 10:40:09 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB203607 KbMtth
คำติชม