ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

WD2000: วิธีการที่แทนการอ้างอิงสมาร์ทกับใบเสนอราคาที่ตรง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:206165
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้แสดงรายละเอียดวิธีการค้นหาเครื่องหมายใบเสนอราคาที่ปีก (ใบเสนอราคาสมาร์ท) เพื่อให้คุณสามารถแทนแฟ้มเหล่านั้น ด้วยเครื่องหมายใบเสนอราคามาตรฐาน (ใบเสนอราคาตรง) หรือวิธีการค้นหาอัญประกาศตรง และแทนที่ ด้วยการอ้างอิงสมาร์ท
ข้อมูลเพิ่มเติม

แทนที่การอ้างอิงสมาร์ทที่มีอยู่ ด้วยใบเสนอราคาที่ตรง

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแทนการอ้างอิงสมาร์ทที่มีอยู่ ด้วยอัญประกาศตรงในเอกสาร
 1. เมื่อต้องการปิดการอ้างอิงสมาร์ท ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการแก้ไขอัตโนมัติแล้ว คลิกการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์แท็บ
  2. ภายใต้แทนขณะพิมพ์ยกเลิกเลือกนั้น"อัญประกาศตรง"ด้วย"อัญประกาศสมาร์ท"กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 2. ในการแก้ไขเมนู คลิกREPLACE.
 3. ในการสิ่งที่ค้นหากล่อง พิมพ์เครื่องหมายใบเสนอราคา
 4. ในการแทนที่ด้วยกล่อง พิมพ์เครื่องหมายใบเสนอราคา
 5. คลิกแทนทั้งหมด.

การแทนที่อ้างอิงที่มีอยู่ที่ตรงกับการอ้างอิงสมาร์ท

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแทนการอ้างอิงที่มีอยู่ที่ตรงกับใบเสนอราคาสมาร์ทในเอกสาร
 1. เมื่อต้องการเปิดใบเสนอราคาสมาร์ท ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกการแก้ไขอัตโนมัติแล้ว เลือกนั้นจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์แท็บ
  2. ภายใต้แทนขณะพิมพ์คลิกเพื่อเลือกนั้น"อัญประกาศตรง"ด้วย"อัญประกาศสมาร์ท"กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 2. ในการแก้ไขเมนู คลิกREPLACE.
 3. ในการสิ่งที่ค้นหากล่อง พิมพ์เครื่องหมายใบเสนอราคา
 4. ในการแทนที่ด้วยกล่อง พิมพ์เครื่องหมายใบเสนอราคา
 5. คลิกแทนทั้งหมด.
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการพูดคุณพิมพ์ คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดใบเสนอราคาสมาร์ทในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน
การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย smartquote ที่ปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง typesetters มาตรฐานใบเสนอราคาปีก typesetter ของการเปลี่ยนแปลงการแทน replacing aposrophe

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ