ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการเชื่อมต่อ SSL

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:207523
เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปเป็น Microsoft Internet Information Services (IIS) เวอร์ชัน 7.0 ที่ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 IIS 7.0 เพิ่มความปลอดภัยเป็นอย่างมากให้โครงสร้างพื้นฐานของเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
อาการ
เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับ IIS เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อแบบ SSL อาจเกิดอาการต่อไปนี้อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่กำลังใช้งาน:

ใน Internet Explorer เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Internet Explorer ไม่สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตไซต์:<URL></URL>
พื้นที่ข้อมูลส่งผ่านไปยังการเรียกระบบมีขนาดเล็กเกินไป
Netscape Communicator หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามที่จะทำให้การเชื่อมต่อ
สาเหตุ
เบราว์เซอร์ที่กำลังพยายามใช้คีย์เซสชัน 128 บิต แต่มีตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์จะใช้คีย์แบบ 40 บิต
การแก้ไข
หมายเหตุ เนื่องจากข้อจำกัดในการส่งออก ความแรงของคีย์ 128 บิตการเข้ารหัสลับคุณลักษณะมีในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งรุ่น 128 บิตของการล่าสุด Windows NT 4.0 Service Pack (SP) ซึ่งจะช่วยให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบ 128 บิต

การติดตั้ง SP Windows NT เวอร์ชั่น 128 บิตปรับปรุงแฟ้ม Schannel.dll ซึ่งถูกใช้ โดย IIS เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ SSL
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าระดับการเข้ารหัสลับ คัดลอก URL ต่อไปนี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ:
http://localhost/iishelp/iis/htm/core/iistesc.htm
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดระดับความปลอดภัยที่ใช้ IIS ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
184311 สร้างคำขอคีย์ระยะไกลที่ได้รับผลกระทบ โดย Schannel.dll

(c) Microsoft Corporation 2000 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด การจัดสรร โดย Kevin Zollman, Microsoft Corporation
akz อเมริกาเหนือ quits schannel.dll 128 40 แฮงความปลอดภัย 40 บิต 128 บิตหยุดการทำงาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

col-sm-6 col-xs-24 ng-scope">