ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

แฟ้ม to.ldb แนะนำใน Access 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:208778
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู136128.
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

สำหรับข้อมูล Microsoft Access 2002 รุ่นของบทความนี้ ดู299373.
สรุป
แฟ้ม.ldb มีบทบาทสำคัญในโครงร่าง multiuser ของเวอร์ชันโปรแกรมฐานข้อมูลของ Microsoft Jet 4.0 แฟ้ม.ldb ถูกใช้เพื่อกำหนดว่าระเบียนใดถูกล็อก ในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน และผู้ที่ดำเนินการ
ข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างแฟ้ม.ldb อัตโนมัติและการลบ

สำหรับฐานข้อมูลทุกเปิดสำหรับการใช้ที่ใช้ร่วมกัน แฟ้ม.ldb ถูกสร้างขึ้น เพื่อเก็บคอมพิวเตอร์และชื่อของการรักษาความปลอดภัย และ การวางไบต์ที่ขยายเพิ่มช่วงการล็อก แฟ้ม.ldb มีชื่อเหมือนกับฐานข้อมูล (.mdb) ที่เปิดอยู่เสมอ และอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันเป็นฐานข้อมูลเปิดอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิด (สำหรับการใช้ที่ใช้ร่วมกัน) ฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind.mdb ในโฟลเดอร์ Office\Office\Samples Files\Microsoft C:\Program แล้วแฟ้มที่เรียกว่า Northwind.ldb ถูกสร้างโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์เดียวกัน

ทุกครั้งที่ผู้ใช้ที่มีการล่าสุดที่ปิดฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน แฟ้ม.ldb ถูกลบ ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวกันเมื่อผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการลบ หรือเมื่อมีเลือกฐานข้อมูลตามที่ได้รับความเสียหาย แล้ว แฟ้ม.ldb จะไม่ถูกลบเนื่องจากประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ฐานข้อมูลในเวลาที่ฐานข้อมูลถูกทำเครื่องหมายว่าเกิดความเสียหาย

จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของโฟลเดอร์

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ร่วมกับฐานข้อมูล แฟ้ม.mdb ควรจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้จะอ่าน เขียน สร้าง และลบสิทธิพิเศษ แม้ว่าคุณต้อง ใช้สิทธิ์ (ตัวอย่าง บางเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และบางอ่านเขียน) ของแฟ้มผู้ใช้ที่มีความแตกต่างกัน ผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานร่วมกันของฐานข้อมูลต้องมีอ่าน เขียน และสร้างสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์ คุณอย่างไรก็ตาม สามารถ กำหนดสิทธิ์แบบอ่านอย่างเดียวให้กับแฟ้ม.mdb สำหรับผู้ใช้แต่ละได้ในขณะที่ยัง อนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบเต็มไปยังโฟลเดอร์

หมายเหตุ:: ถ้าผู้ใช้เปิดฐานข้อมูล ด้วยการเข้าถึงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล (ด้วยการคลิกปุ่มนี้แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นOPENกล่องโต้ตอบ), การล็อกระเบียนที่ไม่ได้ใช้ ดังนั้น Microsoft Access ไม่พยายามเปิด หรือสร้างแฟ้ม.ldb ถ้าฐานข้อมูลเสมอเปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลใช้ ผู้ใช้ต้องอ่านเท่านั้น และสิทธิ์เขียนไปยังโฟลเดอร์

.ldb เนื้อหาแฟ้ม

สำหรับแต่ละคนที่เปิดฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน โปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet เขียนรายการในแฟ้ม.ldb ของฐานข้อมูล ขนาดของแต่ละรายการ.ldb เป็นไบต์ 64 ไบต์การ 32 แรกประกอบด้วยชื่อของคอมพิวเตอร์ (เช่น JohnDoe) ไบต์ 32 ที่สองประกอบด้วยชื่อปลอดภัย (เช่น Admin) จำนวนสูงสุดของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นพร้อมกันที่สนับสนุนโปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet คือ 255 ดังนั้น ขนาดของแฟ้ม.ldb จะไม่เคยมีขนาดใหญ่กว่า 16 กิโล

เมื่อผู้ใช้ปิดฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน รายการบัญชีของผู้ใช้จะถูกเอาออกจากแฟ้ม.ldb ไม่ อย่างไรก็ตาม ดังกล่าวอาจถูกเขียนทับเมื่อผู้ใช้อื่นเปิดฐานข้อมูล ซึ่งหมายความ ว่า คุณไม่สามารถใช้แฟ้ม.ldb เดี่ยวเพื่อตรวจสอบที่กำลังใช้ฐานข้อมูล

.ldb การใช้แฟ้ม

โปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet ใช้ข้อมูลในแฟ้ม.ldb เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้การเขียนข้อมูลไปยังเพจที่ผู้ใช้อื่นได้ล็อก และกำหนดว่าใครหน้าอื่น ๆ ของล็อก ถ้าโปรแกรมฐานข้อมูลการ Jet ตรวจพบความขัดแย้งของล็อก โดยผู้ใช้รายอื่น อ่านแฟ้ม.ldb รับชื่อคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของผู้ใช้ที่มีแฟ้มหรือการบันทึกล็อกไว้

ในสถานการณ์ข้อขัดแย้งล็อกส่วนใหญ่ คุณได้รับข้อทั่วไป"เขียนข้อขัดแย้ง" ความที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกระเบียน การคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด หรือลบการเปลี่ยนแปลงคุณทำ ในบางสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถล็อกตาราง<table name="">ในขณะนี้ในการใช้งานโดยผู้ใช้ <security name="">บนคอมพิวเตอร์ <computer name=""></computer> </security></table>
หมายเหตุ:: สถานะอยู่ของข้อมูลในแฟ้ม.ldb มี bearing ไม่มีในรัฐของฐานข้อมูล หากกลายเป็นแฟ้ม.ldb เสีย ทุกอย่างในฐานข้อมูลจะยังคงทำงานอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณอาจเห็นข้อความที่ถูกแปลงข้อมูลแทนการชื่อผู้ใช้ในข้อความขัดแย้งของล็อก
ข้อมูลอ้างอิง
ด้วย Microsoft Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ใน Access 2000 คุณสามารถแสดงรายการของผู้ใช้ที่ได้รับการบันทึกลงในฐานข้อมูลที่ระบุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ และตัวอย่างรหัส คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
198755ACC2000: การตรวจสอบที่ล็อกไว้ในฐานข้อมูลมี Jet UserRoster

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ