ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งใน Microsoft Access

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:209207
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ดูข้อมูลรุ่น Access 97 ของบทความนี้ 105128.
แบบปานกลาง: ต้องแมโคพื้นฐาน การกำหนดรหัส และทักษะการทำงานร่วมกัน

บทความนี้นำไปใช้ กับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb) และโครงการ Microsoft Access (.adp)

สรุป
เมื่อคุณใช้ Microsoft Access จากเมนู'เริ่ม'หรือเมนูทางลัด คุณสามารถใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลเฉพาะ เรียกใช้แมโคร หรือใส่รหัสผ่าน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง Microsoft Access
  Option    Effect                  Applies to  -----------------------------------------------------------------  database   Opens the specified Microsoft Access   Access         database or Microsoft Access project.   database or         Include a path if necessary. If you are  Access         running Windows 95, the default path is  project        your My Documents folder.	                /excl    Opens the specified Access database for  Access         exclusive access. To open the database  database         for shared access in a multiuser     only        environment, omit this option. 	  /ro     Opens the specified Access database or  Access         Access project for read-only access.   database or                              Access                              project  /user    Starts Access using the specified user  Access  user name  name.                   database                              only  /pwd     Starts Access using the specified     Access  password   password.                 database                              only  /profile   Starts Access using the options in the  Access  user     specified user profile instead of the   database or  profile   standard Microsoft Windows registry    Access         settings created when you installed    project        Access. This replaces the /ini option 	        used in versions of Access earlier  	        than Access 97 to specify an  	        initialization file.  /compact   Compacts and repairs the Access      Access  target    database, or compacts the Access project, database or  database or specified before the /compact option and Access  target    then closes Access. If you omit a target project  Access    file name following the /compact option, 	  project   the file is compacted to the original 	        name and folder. To compact to a different         name, specify a target file. If you don't 	        include a path in target database or target 	        Access project, the target file is created 	        in your My Documents folder by default. In 	        an Access project, this option compacts 	        the Access project (.adp) file but not the 	        SQL Server database. 	  /repair   Repairs the Access database specified   Access         before the /repair option and then    database         closesAccess. In Access 2000, compact   only        and repair functionality is combined 	        under /compact. The /repair option is 	        supported for backward compatibility. 	  /convert   Converts an Access database in an     Access  target    earlier version to an Access 2000     database  database   database with a new name and then closes only        Access. Specify the source database 	        before using the /convert option. 	  /x macro  Starts Access and runs the specified   Access         macro. Another way to run a macro when  database or         you open a database is to use an     Access         AutoExec macro.              project                /cmd     Specifies that what follows on the    Access         command line is the value that will be  database or         returned by the Command function. This  Access         option must be the last option on the   project        command line. You can use a semicolon (;)	        as an alternative to /cmd. 	  /nostartup  Starts Access without displaying the   Access         startup dialog box (the second dialog   database or         box that you see when you start Access). Access                              project  /wrkgrp   Starts Access using the specified     Access  workgroup  workgroup information file.        database  information                      only  file  /runtime   Starts Access in run-time mode.      Accesss                              database or                              Access                              project

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเรียกใช้ Visual Basic สำหรับกระบวนงานของแอพลิเคชันเมื่อการที่ youopen ฐานข้อมูล ใช้แอคชัน RunCode ในแมโคร AutoExec หรือ ใน macrothat คุณเรียกใช้ โดยใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง /x. คุณยังสามารถเรียกใช้ procedure ของ Visual Basic เมื่อคุณเปิด adatabase โดยการสร้างฟอร์มที่มีกระบวนงาน Visual Basic กำหนดไว้สำหรับเหตุการณ์ itsOnOpen ใช้แบบฟอร์มนี้เป็นฟอร์มเริ่มต้น ด้วยการคลิกขวาที่หน้าต่างฐานข้อมูลเป็นจุด คลิก เริ่มต้นระบบและจากนั้น ป้อนแบบฟอร์มนั้นในการ แสดงฟอร์ม/เพจ กล่อง
 • เมื่อต้องการระบุการทับ (/) หรือเครื่องหมายอัฒภาค () บนบรรทัด thecommand พิมพ์อักขระสองครั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุรหัสผ่าน; mjs/md บนบรรทัดคำสั่ง พิมพ์;;mjs / / md ทำตามนี้ /pwd ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
 • ตัวอย่าง:

  คุณสามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในการ เรียกใช้ กล่องโต้ตอบเปิดฐานข้อมูล Access 2000 ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล thatruns แมโครที่ระบุเมื่อเริ่มต้น:
  /X /Excl "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" เพิ่มผลิตภัณฑ์
  เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูล Access 2002 ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่เรียกใช้แมโค thespecified เมื่อเริ่มต้น ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในการ เรียกใช้ กล่องโต้ตอบ:
  /X /Excl "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" เพิ่มผลิตภัณฑ์
  ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณต้องการเปิดการ Access 2003 ฐานข้อมูล inexclusive โหมดที่เรียกใช้แมโครที่ระบุเมื่อเริ่มต้น พิมพ์แบบ followingcommand ในการ เรียกใช้ กล่องโต้ตอบ:
  /X /Excl "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" เพิ่มผลิตภัณฑ์
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของเพจไม่ถูกต้อง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
208488 วิธีการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของเพจไม่ถูกต้องใน Microsoft Access 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวเลือก /Pwd คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
207891 ไม่สามารถใช้ตัวเลือก /pwd กับฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน Access 2000
292302 ไม่สามารถใช้ตัวเลือก /pwd กับฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน Access 2002
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สวิตช์ต่าง ๆ ในขณะที่สร้างแพคเกจรันไทม์ไปอย่าง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
236519 วิธีการเขียนแมโครและสวิตช์สำหรับทางลัดในแพคเกจและตัวช่วยสร้างการปรับใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การ /convert สลับ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
319253 วิธีการใช้ฐานข้อมูล /convert เพื่อแปลงการสลับบรรทัดคำสั่งลงในรูปแบบแฟ้ม Access 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาขณะเปิดฐานข้อมูล Access ด้วยการใช้โพรไฟล์ที่กำหนดเอง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266769 ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น Microsoft Access 2000 ด้วยส่วนกำหนดค่าแบบกำหนดเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่ง คลิกวิธีใช้ Microsoft Accessบนเมนูวิธีใช้ชนิด ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งเริ่มต้น ในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเพื่อดูหัวข้อส่งคืน
เริ่มต้นค่าเริ่มต้น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ