ACC2000: ตัวอย่างสองที่ใช้ตัวควบคุม activex Winsock

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:209905
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

สรุป
บทความนี้แสดงตัวอย่างที่สองของวิธีการใช้ตัวควบคุม Winsock ActiveX ที่ติดตั้งพร้อมกับเครื่อง Microsoft Office 2000 นักพัฒนา Edition มือ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวควบคุม Winsock ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังรีโมทคอมพิวเตอร์และอัตราแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ ตัวควบคุม Winsock สนับสนุนโพรโทคอลสอง: ส่งควบคุมโพรโทคอล (TCP) และโพรโทคอลเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP)

tcp เป็นโพรโทคอลแบบเชื่อมต่อ analogy ทั่วไปที่ใช้เพื่ออธิบาย TCP เป็นของโทรศัพท์ ใน analogy นี้ ผู้เรียกต้องสร้างการเชื่อมต่อบนทั้งสิ้นสุดของสายโทรศัพท์ก่อนที่จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล คอมพิวเตอร์โดยใช้ TCP ต้องรับการยืนยันจากคอมพิวเตอร์เครื่องรับที่ได้รับการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ก่อนที่คอมพิวเตอร์สองเครื่องสามารถถ่ายโอนข้อมูล

udp เป็นโพรโทคอ connectionless analogy ทั่วไปที่ใช้เพื่ออธิบาย UDP เป็นของวิทยุ ใน analogy นี้ สถานีวิทยุกระจายสัญญาณนั้นโดยไม่ทราบอย่างแน่ใจว่าว่าใครก็ตามการฟัง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ UDP ส่งข้อมูล และไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในการรับสินค้าจุดสิ้นสุดของการส่งผ่าน

ตัวอย่างที่ 1 - การใช้ตัวควบคุม activex Winsock กับ TCP

ตัวอย่างนี้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเพื่อส่ง และรับข้อมูล คุณสามารถสร้างฟอร์ม ด้วยตัวควบคุม Winsock ที่สาม ตัวควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่ง emulates ระบบคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ส่งการร้องขอการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ตัวสองควบคุมอื่น ๆ ของระบบบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เลียนแบบ: ตัวควบคุมหนึ่งรอการร้องขอการเชื่อมต่อ และอื่น ๆ ยอมรับการร้องขอเมื่อมันมา
 1. สร้างฐานข้อมูลเปล่าใหม่ที่ชื่อว่า WinsockDemo.mdb
 2. สร้างฟอร์มใหม่ต่อไปนี้ (ไม่ตามตารางหรือแบบสอบถามใด ๆ) ในมุมมองออกแบบ:
    Form: TCPForm  ---------------------------------  Caption: TCP Form  Command button:   Name: cmdListen   Caption: Listen  Command button:   Name: cmdConnect   Caption: Establish Connection  Command button:   Name: cmdSend   Caption: Send Data  Command button:   Name: cmdRespond   Caption: Respond  Command button:   Name: cmdClose   Caption: Close Connection  Text box:   Name: Text1   Label Caption: Data Received:  Winsock control:   Name: axWinsockListen  Winsock control:   Name: axWinsockClient  Winsock control:   Name: axWinsockServer					
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกรหัส.
 4. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในส่วนการประกาศของโมดูคลาของฟอร์ม:
  Dim wsListen, wsClient, wsServer As Winsock					
 5. พิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแสดงให้เห็น optimally ถึงวิธีการควบคุม Winsock ที่ทำงานระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการจะแสดงรายการในใบสั่งที่จะเกิด
  Private Sub Form_Load()  ' Set one server Winsock control and the client Winsock control  ' when the form loads.  Set wsListen = Me!axWinsockListen.Object  Set wsClient = Me!axWinsockClient.Object  ' Set the protocol for each control.  wsListen.Protocol = sckTCPProtocol  wsClient.Protocol = sckTCPProtocol  ' Set the remote host on the client Winsock control. Because  ' client and server are the same computer in this example, set  ' RemoteHost equal to LocalIP.  wsClient.RemoteHost = wsListen.LocalIP  ' Set a local and a remote port for the client.  wsClient.RemotePort = 100  wsClient.LocalPort = 99  ' Set a local and a remote port for the server. Note that the  ' server RemotePort is the client LocalPort and vice versa.  wsListen.LocalPort = 100  wsListen.RemotePort = 99End SubPrivate Sub cmdListen_Click()  ' Start the server listening for a connection request.  wsListen.Listen  Msgbox "Server is waiting for a connection request."End SubPrivate Sub cmdConnect_Click()  ' The client requests a connection with the server.  Msgbox "Client requested connection with server."  wsClient.ConnectEnd SubPrivate Sub axWinsockListen_ConnectionRequest(ByVal requestID As _  Long)  ' When the server receives a connection request, set the second  ' Winsock on the server to accept the request.  Set wsServer = Me!axWinsockServer.Object  wsServer.Protocol = sckTCPProtocol  ' Accept the connection request.  wsServer.Accept requestID  Msgbox "Server accepted client connection request."End SubPrivate Sub axWinsockClient_Connect()  ' When the server accepts the connection request, the Connect  ' event fires on the client. Display a message indicating success.  MsgBox "Connection Successful!"End SubPrivate Sub cmdSend_Click()  ' After a connection is established, use a command button to send  ' data from client to server.  wsClient.SendData "Hello"End SubPrivate Sub axWinsockServer_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)  Dim strClientMsg As String  ' The DataArrival event fires on the server when the client sends  ' information. Get the data and display it in a text box.  wsServer.GetData strClientMsg, vbString  Me!Text1.Value = strClientMsgEnd SubPrivate Sub cmdRespond_Click()  ' Send a message from the server to the client.  wsServer.SendData "Thanks for the message!"End SubPrivate Sub axWinsockClient_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)  Dim strServerMsg As String  ' The DataArrival event fires on the client when the server sends  ' information. Get the data and display it in a text box.  wsClient.GetData strServerMsg  Me!Text1.Value = strServerMsgEnd SubPrivate Sub cmdClose_Click()  ' Close the server connections  wsServer.Close  wsListen.Close  Msgbox "Server connections closed."End SubPrivate Sub axWinsockClient_Close()  ' Close event on client fires after server closes connection.  ' Close the client connection and display a message box.  wsClient.Close  MsgBox "Client connections closed. Good-Bye!"End Sub					
 6. บันทึก และปิด TCPForm
 7. เปิด TCPForm ในมุมมองฟอร์ม และทำงานต่อไปนี้:
  1. คลิกการฟังปุ่มเริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ในการรอรับการติดต่อสำหรับการร้องขอการเชื่อมต่อ

   หมายเหตุกล่องข้อความที่ปรากฏเพื่อบ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์กำลังรอการเชื่อมต่อ
  2. คลิกการสร้างการเชื่อมต่อปุ่ม

   หมายเหตุกล่องข้อความจากไคลเอ็นต์การตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ และกล่องข้อความจากเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบว่า มีการยอมรับการร้องขอ
  3. คลิกการส่งข้อมูลปุ่ม และหมายเหตุว่าข้อความ "Hello" ไคลเอนต์ปรากฏในกล่องข้อความบนแบบฟอร์ม
  4. คลิกการตอบสนองปุ่ม และโปรดทราบว่า ข้อความเซิร์ฟเวอร์ "ขอบคุณสำหรับข้อความถูกแสดงในกล่องข้อความ
  5. คลิกการปิดการเชื่อมต่อปุ่ม และบันทึกย่อของข้อความกล่องจากไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุว่า การเชื่อมต่อได้ปิด

ตัวอย่างที่ 2 - การใช้ตัวควบคุม activex Winsock ด้วย UDP

ตัวอย่างนี้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเพื่อส่ง และรับข้อมูล คุณสร้างฟอร์มที่ มีการควบคุม Winsock ที่สอง: หนึ่งของตัวควบคุม emulates คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ และตัวควบคุมอื่น ๆ emulates เซิร์ฟเวอร์
 1. สร้างฐานข้อมูลเปล่าใหม่ที่ชื่อว่า WinsockDemo.mdb หรือใช้ฐานข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นในตัวอย่างก่อนหน้านี้
 2. สร้างฟอร์มใหม่ต่อไปนี้ (ไม่ตามตารางหรือแบบสอบถามใด ๆ) ในมุมมองออกแบบ:
    Form: UDPForm  --------------------------------  Caption: UDP Form  Command button:   Name: cmdSend    Caption: Send Data   Text box:    Name: Text1    Label Caption: Data Received:   Winsock control:    Name: axWinsockClient   Winsock control:    Name: axWinsockServer					
 3. ในการมุมมองเมนู คลิกรหัส.
 4. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในส่วนการประกาศของโมดูคลาของฟอร์ม:
  Dim wsClient, wsServer As Winsock					
 5. พิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแสดงให้เห็น optimally ถึงวิธีการควบคุม Winsock ที่ทำงานระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ กระบวนการจะแสดงรายการในใบสั่งที่จะเกิด
  Private Sub Form_Load()  ' Set the control objects when the form loads.  Set wsClient = Me!axWinsockClient.Object  Set wsServer = Me!axWinsockServer.Object  ' Set the protocol for client and server.  wsClient.Protocol = sckUDPProtocol  wsServer.Protocol = sckUDPProtocol  ' Set the host and ports for client and server. Because client  ' and server are the same computer in this example, set RemoteHost  ' equal to LocalIP.  wsServer.RemoteHost = wsClient.LocalIP  wsServer.RemotePort = 1007  wsClient.Bind 1007End SubPrivate Sub CmdSend_Click()  ' Send a broadcast message from the server.  wsServer.SendData "Hello"End SubPrivate Sub axWinsockClient_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)  Dim strServerMsg As String  ' When a message arrives from the server, display it in a text  ' box.  wsClient.GetData strServerMsg, vbString  Me!Text1.Value = strServerMsgEnd Sub					
 6. บันทึก และปิดแบบฟอร์ม UDPForm
 7. เปิด UDPForm ในมุมมองฟอร์ม และคลิกการส่งข้อมูลปุ่ม

  โปรดสังเกตว่า กล่องข้อความแสดง "Hello" เนื่องจากเป็นส่งข้อมูล connectionless คุณไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์
ode

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 209905 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 02:05:01 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbusage kbmt KB209905 KbMtth
คำติชม