ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้วิธีการ OpenDatabase เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านใน Access 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:209953
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีใช้นี้OpenDatabaseวิธีการเปิดฐานข้อมูล Microsoft Access ที่มีรหัสผ่านฐานข้อมูล โปรดสังเกตว่า จะแตกต่างจากการเปิดฐานข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วยคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยระดับผู้ใช้ของ Microsoft ในการเข้าถึง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณต้องการใช้การOpenDatabaseวิธีการเปิดฐานข้อมูลมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน รหัสผ่านฐานข้อมูลที่ระบุเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่ออาร์กิวเมนต์ ไวยากรณ์เพื่อเปิดฐานข้อมูลที่มีการOpenDatabaseวิธีมีดังนี้:
การตั้งค่า db = workspace.OpenDatabase (dbname,ตัวเลือก,อ่านอย่างเดียว,เชื่อมต่อ)
หมายเหตุ:: แม้ว่าการตัวเลือกและอ่านอย่างเดียวอาร์กิวเมนต์ของOpenDatabaseวิธีได้รับการบันทึกไว้ในวิธีใช้เป็นการอาร์กิวเมนต์ไม่ใส่ก็ได้ คุณต้องใส่ไว้เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่ออาร์กิวเมนต์ ถ้าคุณใช้เป็นเชื่อมต่ออาร์กิวเมนต์และคุณไม่มีการตัวเลือกและอ่านอย่างเดียวอาร์กิวเมนต์ คุณได้รับข้อผิดพลาดในการทำ 3031:
ไม่มีรหัสผ่านที่ถูกต้อง
คุณได้รับถ้าแม้แต่ข้อความนี้ข้อผิดพลาดรหัสผ่านที่คุณให้ไว้ในนั้นเชื่อมต่ออาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้กับเชื่อมต่ออาร์กิวเมนต์ คุณสามารถข้ามการตัวเลือกและอ่านอย่างเดียวอาร์กิวเมนต์:

เมื่อคุณใช้การOpenDatabaseวิธีการเปิดฐานมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านการเข้าถึงข้อมูล การเชื่อมต่ออาร์กิวเมนต์ของOpenDatabaseเมธอดจำเป็นต้องใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
การเข้าถึง MS; pwd =รหัสผ่าน:
เมื่อต้องการใช้การOpenDatabaseวิธีการเปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb (ที่ได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่านฐานข้อมูลของ "northwind"), ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมายเหตุ:: ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้การเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft วัตถุ เพื่อให้โค้ดนี้ทำงานอย่างเหมาะสม คุณต้องอ้างอิงไลบรารีวัตถุ Microsoft DAO 3.6 เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกอ้างอิง:ในการเครื่องมือเมนูในใน Visual Basic Editor และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการการไลบรารีวัตถุ Microsoft DAO 3.6มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในตัวอย่างนี้ คุณปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb คุณอาจต้องการสำรองข้อมูลแฟ้ม Northwind.mdb และทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนสำเนาของฐานข้อมูล

 1. เริ่มต้นการเข้าถึงของ Microsoft และเปิดตัวอย่างฐานข้อมูล Northwind.mdb สำหรับการเข้าถึงแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกฐานข้อมูลเปิดในการแฟ้ม:เมนู คลิกลูกศรที่อยู่ในนั้นOPENปุ่ม การแสดงตัวเลือก แล้ว คลิกเปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล.
 2. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่การรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกรหัสผ่านฐานข้อมูลการตั้งค่า.
 3. ประเภท:northwindในทั้งสองแบบรหัสผ่าน:และตรวจสอบกล่อง
 4. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการรหัสผ่านฐานข้อมูลการตั้งค่ากล่องโต้ตอบ
 5. ปิดฐานข้อมูล
 6. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ว่างเปล่า
 7. สร้างโมดู และพิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้:

  หมายเหตุ:: แทนพาธถูกต้องเพื่อ Northwind.mdb บนฮาร์ดดิสก์ของคุณในตัวอย่างรหัสต่อไปนี้
  Sub OpenDB() Dim db As DAO.Database Dim ws As DAO.WorkSpace Dim rst As DAO.Recordset Set ws = DBEngine.WorkSpaces(0) Set db = ws.OpenDatabase _ ("C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb", _ False, False, "MS Access;PWD=northwind") Set rst = db.OpenRecordset("Customers", dbOpenDynaset) If rst.RecordCount > 0 Then  rst.MoveLast  MsgBox rst!CustomerID End If rst.Close db.CloseEnd Sub					
 8. เมื่อต้องการทดสอบกระบวนการนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในหน้าต่างดีบัก และกด enter:
  OpenDB
  โปรดสังเกตว่า กล่องข้อความแสดงรหัสลูกค้าที่อยู่ของระเบียนสุดท้ายในตารางลูกค้า บ่งชี้ว่า ฐานข้อมูลได้สำเร็จแล้วเปิด
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ OpenDatabase คลิกวิธีใช้ Microsoft Visual Basicในการวิธีใช้เมนู ชนิดวิธีการ opendatabaseในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านฐานข้อมูล คลิกวิธีใช้ Microsoft Accessในการวิธีใช้เมนู ชนิดป้องกันแฟ้มฐานข้อมูล (.mdb) เข้า microsoft ด้วยรหัสผ่านหรือเข้ารหัสลับในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน
pwd ที่ปลอดภัย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ