WD2000: บันทึกการทำงานปัจจุบัน (เอกสารที่เปิด) โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211762
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Microsoft Word ไม่สามารถมีฟังก์ชันในตัวที่ช่วยให้คุณโดยอัตโนมัติทำเต็มบันทึกเอกสารปัจจุบันตามช่วงเวลาที่ระบุ แทน Word ใช้แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติที่แยกต่างหากเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุวิธีแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการบันทึกเต็มรูปแบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ:: แม้ว่าคุณจะสามารถเขียนแมโครที่บันทึกเอกสารของคุณอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งไม่ใช่ที่แนะนำ หรือได้รับการสนับสนุน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการทำงานของคุณลักษณะการกู้คืนอัตโนมัติ

เมื่อการบันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆตัวเลือก (คลิตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู และคลิกการบันทึกเลือกแท็บ) Word สร้างแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติชั่วคราวที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเอกสารของคุณ แฟ้มนี้ถูกสร้าง หรือปรับปรุงส่วนท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ:: แบบบันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆตัวเลือกเปิดใช้งานอยู่ โดยค่าเริ่มต้น และกำหนดไว้เพื่อบันทึกแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติทุก ๆ 10 นาที

มีสร้างแฟ้มกู้คืนอัตโนมัตินี้เพื่อให้พร้อมใช้งานเมื่อ Word เริ่มใหม่หากโปรแกรมหยุดการตอบสนอง หรือมีปัญหาด้านพลังงาน แต่ละครั้งที่ Word จะเริ่มต้น มันค้นหาแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติเหล่านี้ชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดโดยอัตโนมัติดังกล่าว เมื่อ Word สำเร็จกู้คืนไฟล์ แฟ้มจะแสดงอยู่ และแถบชื่อเรื่องของเอกสารแสดงชื่อแฟ้มของเอกสารที่เป็น "<file name=""> (Recovered) คุณสามารถบันทึกแฟ้มในขณะนี้เพื่อรักษางานของคุณอย่างถาวร หรือบันทึกแฟ้ม ด้วยตัวใหม่ชื่อใช้</file>บันทึกเป็นคำสั่งในการแฟ้ม:เมนู
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนอัตโนมัติ คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดautorecoverในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

เหตุใดจึงใช้แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติแทนที่เป็นบันทึกทั้งหมดที่โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณดำเนินการให้เต็มที่บันทึกแฟ้มของคุณ ไม่มีวิธีการกลับไปยังฉบับของคุณ ถ้าเอกสารถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ในหลายกรณี ข้อมูลจะสูญหายเนื่องจากบันทึกเต็มเป็น irreversible

การกู้คืนอัตโนมัติไม่เขียนทับแฟ้มต้นฉบับของคุณใน contrast นี้ช่วยให้คุณสำรองออกจากข้อผิดพลาดที่มากที่สุด โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณปิดแฟ้ม

แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติถูกสร้าง หรือปรับปรุงแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ไม่ถูกบันทึกไว้ในตอนท้ายของรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณควรดำเนินการแบบเต็มคุณได้ทำไว้ ในเอกสารของคุณแทน arbitrarily ณช่วงเวลาที่สม่ำเสมอเป็นพิเศษขึ้นระหว่างการบันทึก

หมายเหตุ:: วิธีป้องกันการทำงานของคุณ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณทั้งหมดอื่นคือการ ใช้การรุ่นคำสั่งในการแฟ้ม:เมนู

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่น คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดรุ่นในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

วิธีการบันทึกแฟ้มด้วยตนเอง

เวลาใดเวลาเมื่อการทำงานกับเอกสาร คุณจะสามารถบันทึกแฟ้มของคุณโดยใช้การกดแป้นพิมพ์ (CTRL + S), โดยการคลิกบันทึกบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน หรือ โดยการคลิกบันทึกในการแฟ้ม:เมนู ตัวเลือกเหล่านี้ทั้งหมดบันทึกแฟ้ม และลบแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติชั่วคราวแล้ว

ถ้าคุณลืมบันทึกงานของคุณก่อนที่จะปิดโปรแกรม Word คุณจะเตือนที่ ไม่ถูกบันทึกเอกสารของคุณ และคุณจะกำหนดให้กับโอกาสการบันทึก หรือไม่มีบันทึก ตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งล้างแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติชั่วคราว ทำได้ด้วยวิธีนี้ คุณจะป้องกันในกรณีของ crashes ไฟล้มเหลว และอื่น ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกเอกสาร คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดบันทึกเอกสารในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน
ตัวจับเวลาในการกำหนดการ autosave

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 211762 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 11:45:46 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB211762 KbMtth
คำติชม