WD2000: อย่างไรหากต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าในแนวตั้งเพจแบบแนวนอน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211930
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ถ้าหน้าเอกสารของคุณจะได้รับการฟอร์แมต ด้วยการวางแนวนอน ส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้ายังถูกฟอร์แมต ด้วยการวางแนวนอน

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ข้อความที่หมุนในกล่องข้อความหรือตารางเพื่อเพิ่มหมายเลขหน้าในการวางแนวตั้งหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเลเยอร์ของหน้าที่เป็นแนวนอน
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการสร้างหมายเลขหน้าที่เป็นแนวตั้งบนหน้าที่เป็นแนวนอน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดเอกสารของคุณ และตั้งค่าส่วนที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าในแนวนอน (หรือส่วน) กับจุดแทรกในส่วนแนวนอน คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษในการมุมมองเมนู ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกการเหมือนก่อนหน้าปุ่มเพื่อทำให้ส่วนหัวและส่วนท้ายสำหรับเพจนี้แยกต่างหากจากเว็บไซต์นี้ ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับส่วนต่อไปนี้ในส่วนการจัดรูปแบบแนวนอน คลิกปิด.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตกต่างกันของหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดแตกต่างกันของหัวกระดาษและท้ายกระดาษในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างหน้าแนวนอน คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดแนวนอนในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

 2. วางตำแหน่งจุดแทรกในหัวข้อเกี่ยวกับแนวนอน คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษในการมุมมองเมนู และการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ:

วิธีการกล่องข้อความ

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ.
 2. คลิกการระยะขอบแท็บ แล้วเพิ่มขอบขวาเป็นค่าที่ช่วยให้คุณ room สำหรับหมายเลขหน้า (ข้อความ) ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนระยะขอบขวาจากค่าเริ่มต้นนิ้ว 1 เป็นนิ้ว 1.5 เปลี่ยนระยะขอบอื่น ๆ ตามที่จำเป็น แล้ว คลิกตกลง.
 3. ในการแทรกเมนู คลิกกล่องข้อความ.
 4. ใช้ตัวชี้ของคุณ วาดกล่องข้อความในพื้นที่ของระยะขอบขวาของหน้าแนวนอน หลังจากวาดกล่องข้อความ ยังคงเลือก
 5. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกกล่องข้อความ. ในการสีและเส้นแท็บ ในการเส้นส่วน การเปลี่ยนแปลงสีเมื่อต้องการไม่มีเส้นแล้ว คลิกตกลง.
 6. คลิก'ในกล่องข้อความ ในการกล่องข้อความแถบเครื่องมือ คลิกการเปลี่ยนทิศทางของข้อความปุ่มการเปลี่ยนแปลงข้อความไปยังทิศทาง (การวางแนว) ที่คุณต้องการ
 7. พิมพ์ความหมายหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องลงในกล่องข้อความ เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า พิมพ์คำว่าหน้ากด SPACEBAR และคงหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกการหมายเลขหน้าปุ่ม
 8. ทำการเปลี่ยนจัดรูปแบบแปลงใด ๆ ที่คุณต้องการ ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกปิด.

วิธีของตาราง

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษ.
 2. คลิกการระยะขอบแท็บ การเปลี่ยนแปลงนั้นระยะขอบด้านบนค่าที่เป็นค่าลบ ตัวอย่างเช่น ถ้าระยะขอบบนสุดของคุณเป็นนิ้ว 1.25 เปลี่ยนระยะขอบด้านบนมูลค่าไป-1.25 นิ้ว(สังเกตเครื่องหมายลบ)
 3. ในการตาราง:เมนู คลิกวาดตาราง. คุณได้ในขณะนี้เป็นตารางและเส้นขอบแถบเครื่องมือ ใช้ตัวชี้ของคุณ วาดเส้นตารางบนด้านขวาของหัวข้อที่ขยายลงหน้า วาดเซลล์ตารางที่มีขนาดใหญ่หนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของระยะขอบที่ขยาย แล้ว วาดเส้นเซลล์ใด ๆ เพิ่มเติม โดยการวาดบรรทัดเพื่อแบ่งเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ลงในเซลล์ที่มีขนาดเล็ก
 4. คลิกในเซลล์ตาราง ในการตาราง:เมนู ให้ชี้ไปที่เลือกแล้ว คลิกตาราง:.
 5. ในการรูปแบบ:เมนู คลิกเส้นขอบและแรเงา. ในการเส้นขอบแท็บ ภายใต้การตั้งค่าคลิกNoneแล้ว คลิกตกลง.
 6. คลิกที่เซลล์ที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าของคุณเพื่อที่ปรากฏขึ้น พิมพ์คำว่าหน้าและจากนั้น กด SPACEBAR หนึ่งครั้ง ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกการแทรกหมายเลขหน้าปุ่ม
 7. เมื่อต้องการหมุนข้อความ ในการตารางและเส้นขอบแถบเครื่องมือ คลิกการเปลี่ยนทิศทางของข้อความปุ่มจนกระทั่งข้อความที่อยู่ในทิศทางที่คุณต้องการ จากนั้น ในการการฟอร์แมตแถบเครื่องมือ คลิกการจัดชิดด้านล่างปุ่ม

  หมายเหตุ:: แบบตารางเป็นได้รับผลกระทบ โดยระยะขอบด้านล่างของหน้ากระดาษ เป็นไปได้สำหรับข้อความจะถูกตัดออก (cropped) ถ้ามีลากตารางในพื้นที่ของระยะขอบด้านล่าง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ได้ อย่างปรับขนาดตารางของคุณเพื่อให้มันไม่ไหลไปยังขอบด้านล่าง หรือเปลี่ยนแปลงระยะขอบด้านล่างของหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดเกี่ยวกับตารางในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

 8. ทำการเปลี่ยนแปลงจัดรูปแบบอื่น ๆ คุณต้องการไปยังตาราง ในการหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ คลิกปิด.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 211930 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 11:49:03 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfield kbinfo kbtable kbmt KB211930 KbMtth
คำติชม