HOW TO: พิมพ์ซองจดหมายหรือป้ายชื่อจากรายการของที่อยู่ใน Word 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:212335
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อพิมพ์รายการที่อยู่ของคุณไปยังป้ายผนึกจดหมายหรือซองจดหมาย

เมื่อคุณคลิกซองจดหมายและป้ายผนึกในการเครื่องมือเมนู Microsoft Word ไม่สามารถพิมพ์ซองจดหมายที่แยกต่างหากหรือป้ายชื่อสำหรับแต่ละที่อยู่เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ในคอลัมน์หนึ่ง ในตัวอย่างต่อไปนี้:
Joe Howard
ถนนหลัก 123
Anytown สหรัฐอเมริกา 12345

Jane Clayton
Microsoft
ถนน elm 456
Sometown สหรัฐอเมริกา 67890

Leonard Zuvela
ถนน oak 789
54321 Mytown สหรัฐอเมริกา
คุณลักษณะของบันทึกย่อที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้ "ซองจดหมายและป้ายชื่อ":
 • เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ในคอลัมน์เดียว (เหมือนในตัวอย่างก่อนหน้านี้), Word ใช้ที่อยู่ที่ถูกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในตำแหน่งที่ตั้งของเคอร์เซอร์ชี้ โดยอัตโนมัติ
 • ในการซองจดหมายแท็บ คุณสามารถพิมพ์อยู่ที่เลือกไปยังซองจดหมายที่หนึ่ง หรือคุณสามารถเพิ่มซองจดหมายกับเอกสารปัจจุบันที่ประกอบด้วยอยู่ที่เลือก
 • ในการป้ายชื่อแท็บ คุณสามารถพิมพ์แผ่นงานป้ายชื่อเต็มของอยู่เดียวกัน (เลือก) หรือคุณสามารถพิมพ์อยู่เดียวกับป้ายชื่อที่ระบุบนแผ่นงานได้
 • คุณลักษณะของซองจดหมายและป้ายผนึกใน Word มีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานพิมพ์เฉพาะที่อยู่เดียว
เมื่อต้องการสร้างซองจดหมายที่แยกต่างหากหรือป้ายผนึกสำหรับแต่ละที่อยู่ Word ต้องมีรายการที่อยู่ในตารางหรือรูปแบบ delimited หลังจากที่ rearranged ข้อมูลที่อยู่ คุณสามารถผสานรายการที่อยู่ในซองจดหมายที่แยกต่างหากหรือป้ายผนึกสำหรับแต่ละที่อยู่

ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
 • หากคุณใหม่เพื่อดำเนินการพิมพ์ป้ายจ่าหน้าจดหมายหรือซองจดหมายใน Word และคุณต้องการเก็บรายการที่อยู่ของคุณในรูปแบบคอลัมน์เดียว ใช้วิธีที่ 1

  หรือ
 • ถ้าคุณคุ้นเคยกับวิธีการใช้คุณลักษณะจดหมายเวียนในการพิมพ์ซองจดหมายหรือป้ายผนึกจดหมาย และคุณต้องการแปลงรายการที่อยู่ในคอลัมน์เดียวของคุณที่มีอยู่ในตาราง หรือแฟ้มการกำหนดเขต ใช้วิธีที่ 2
back to the top

วิธีที่ 1: ใช้รายการที่อยู่ของหนึ่งคอลัมน์ที่มีอยู่ของคุณ

นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการพิมพ์ซองจดหมายหรือป้ายผนึกจดหมาย ใช้รายการอยู่ที่อยู่ในรูปแบบคอลัมน์เดียว ต้องเหมือนกับตัวอย่างไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้

หมายเหตุ:: ปิดทั้งหมดอื่นเปิดเอกสาร Word ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดเอกสาร Word ที่ประกอบด้วยรายการของคุณอยู่ในคอลัมน์เดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีข้อความอื่น ๆ ในเอกสาร (อื่นนอกเหนือจากอยู่ที่แท้จริง) และที่มีการจัดเรียงรายการที่อยู่ในลักษณะที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  Joe Howard¶
  123 Main Street¶
  Anytown, U.S. 12345¶

  Jane Clayton¶
  Microsoft¶
  456 Elm Street¶
  Sometown, U.S. 67890¶

  Leonard Zuvela¶
  789 Oak Road¶
  Mytown, U.S. 54321¶
  หมายเหตุ:: ต้องการสิ้นสุดทุกบรรทัดในรายการที่อยู่ของคุณ ด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายย่อหน้า และต้องมีหนึ่งบรรทัดว่างระหว่างแต่ละที่อยู่ เมื่อต้องการดูหมายย่อหน้าในเอกสาร Word ของคุณ อย่างใดอย่างหนึ่งคลิแสดง/ซ่อนบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน หรือคลิกเพื่อเลือกนั้นทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นมุมมองแท็บ (บนเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก).
 2. ในตอนต้นของรายการที่อยู่ เพิ่มบรรทัดใหม่ และพิมพ์MergeRecords. กด ENTER เพื่อเพิ่มบรรทัดที่ว่างอื่นระหว่าง MergeRecords และอยู่ที่แรกของรายการที่อยู่ของคุณ
 3. ในตอนท้ายของอยู่ล่าสุดของรายการที่อยู่ของคุณ ให้กด ENTER เพื่อเพิ่มบรรทัดว่างเปล่า

  รายการที่อยู่ของคุณควรจะปรากฏขึ้นเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
  MergeRecords¶

  Joe Howard¶
  123 Main Street¶
  ¶Anytown, U.S. 12345¶

  Jane Clayton¶
  Microsoft¶
  456 Elm Street¶
  Sometown, U.S. 67890¶

  Leonard Zuvela¶
  789 Oak Road¶
  Mytown, U.S. 54321¶
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ของคุณ

  หมายเหตุที่สำคัญ: ยังคง มีขั้นตอน 5a ผ่าน 5 g รายการที่อยู่ของคุณ ที่จัดเรียงใหม่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้ Word สามารถสร้างซองจดหมายที่แยกต่างหากหรือป้ายสำหรับแต่ละที่อยู่ ถ้าคุณบันทึกรายการที่อยู่ของคุณหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอน 5a ผ่าน 5 g จะมีฮาร์ดดิสก์อย่างถูกต้องเพิ่มที่อยู่เพิ่มเติมลงในรายการที่อยู่ของคุณในอนาคต
 5. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อจัดเรียงใหม่ของคุณรายการที่อยู่ในรูปแบบ Word สามารถใช้เพื่อสร้างซองจดหมายที่แยกต่างหากหรือป้ายผนึกของคุณชั่วคราว:
  1. ในการแก้ไขเมนู คลิกREPLACE.
  2. ในการREPLACEแท็บ คลิกเพิ่มเติมเมื่อต้องการขยายREPLACEแท็บเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม
  3. ด้วยเคอร์เซอร์ที่เลือกในการสิ่งที่ค้นหากล่อง คลิกพิเศษแล้ว คลิกทำเครื่องหมายย่อหน้า. ทำซ้ำขั้นตอนนี้จะเพิ่มเครื่องหมายย่อหน้าที่สองไปยังสิ่งที่ค้นหากล่อง กระบวนการสิ่งที่ค้นหากล่องควรประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:
   ^ p ^ p
  4. ในการแทนที่ด้วยกล่อง พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน (กด SHIFT + 8) กระบวนการแทนที่ด้วยกล่องควรประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:
   *
  5. คลิกแทนทั้งหมด.
  6. คลิกตกลงในการตอบสนองกับข้อความต่อไปนี้
   word เสร็จสิ้นการค้นหาเอกสาร และได้ทำnnreplacements
   โดย:nnเป็นจำนวน replacements Word ที่เกิดขึ้น

   หมายเหตุ:: Word แทนเหตุการณ์ของเครื่องหมายย่อหน้าที่สอง ด้วยเครื่องหมายดอกจัน
  7. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการค้นหา และแทนกล่องโต้ตอบ

   รายการที่อยู่ของคุณควรจะปรากฏขึ้นเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
   MergeRecords*Joe Howard¶
   123 Main Street¶
   Anytown, U.S. 12345*Jane Clayton¶
   Microsoft¶
   456 Elm Street¶
   Sometown, U.S. 67890*Leonard Zuvela¶
   789 Oak Road¶
   Mytown, U.S. 54321*¶
 6. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่.
 7. คลิกการทั่วไปแท็บ คลิกเอกสารเปล่าแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการสร้างเอกสาร Word ใหม่
 8. ในการเครื่องมือเมนู คลิกจดหมายเวียน.
 9. ในการตัวช่วยจดหมายเวียนกล่องโต้ตอบ คลิกสร้างแล้ว คลิกอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งป้ายชื่อของการส่งเมล์หรือซองจดหมาย. จากนั้น ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายหรือซองจดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งback to the top

  สำหรับเมลป้ายชื่อ

  1. คลิกหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในการตอบสนองกับข้อความต่อไปนี้
   เมื่อต้องการสร้างป้ายชื่อเมล คุณสามารถใช้หน้าต่างเอกสารที่ใช้งานอยู่ชื่อแฟ้มหรือหน้าต่างเอกสารใหม่
   โดย:ชื่อแฟ้มชื่อของปัจจุบันยังไม่ได้บันทึกเอกสารใหม่ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 6 และ 7
  2. ในการตัวช่วยจดหมายเวียนกล่องโต้ตอบ คลิกรับข้อมูลแล้ว คลิกเปิดแหล่งข้อมูล.
  3. ในการเปิดแหล่งข้อมูลเลือกเอกสาร Word ที่ประกอบด้วยรายการที่อยู่ของคุณ กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกOPEN.
  4. ในการตัวคั่นระเบียนหัวข้อกล่องโต้ตอบกล่อง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการตัวคั่นเขตข้อมูลกล่อง(ไม่มี)การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการตัวคั่นระเบียนกล่อง*แล้ว คลิกตกลง.
  5. คลิกตั้งค่าเอกสารหลักในการตอบสนองต่อข้อความต่อไปนี้:
   word จำเป็นในการตั้งค่าเอกสารหลักของคุณ เลือกปุ่มเซ็ตอัพเอกสารหลักเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเอกสารหลักของคุณ
  6. ในการตัวเลือกป้ายชื่อกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกชนิดของป้ายชื่อ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
  7. ในการสร้างป้ายชื่อกล่องโต้ตอบ คลิกแทรกเขตข้อมูลผสานแล้ว คลิกMergerecords.

   Word ใส่เขตข้อมูลผสานหนึ่งในนั้นตัวอย่างป้ายชื่ออยู่กล่อง ปรากฏคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
   <mergerecords>></mergerecords>
  8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการสร้างป้ายชื่อกล่องโต้ตอบ
  9. ในการตัวช่วยจดหมายเวียนกล่องโต้ตอบ คลิกผสาน.
  10. ในการผสานกล่องโต้ตอบกล่อง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการผสานไปยังกล่องตัวเลือกที่คุณต้องการใช้การดำเนินการสร้างป้ายผนึกจดหมายของคุณ
  11. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
   • ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการผสานไปยังกล่องเอกสารใหม่คลิกผสาน.

    word จะสร้างเอกสารใหม่ที่ประกอบด้วยรายการของคุณที่อยู่ กับแต่ละที่อยู่บนป้ายชื่อที่แยกต่างหาก

    ถ้าเอกสารนี้ใหม่ปรากฏตรง ตามที่คุณต้องการให้ป้ายผนึกของคุณปรากฏ คลิกการพิมพ์ในการแฟ้ม:เมนูเพื่อพิมพ์ป้ายผนึกของคุณ

    ถ้าคุณต้องการที่ทำการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มเติมของป้ายชื่อ (เช่นการจัดรูปแบบเฉพาะหรือการเปลี่ยนแปลงข้อความบนแต่ละป้ายผนึก), ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก่อนที่คุณคลิกการพิมพ์ในการแฟ้ม:เมนู

    หรือ
   • ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการผสานไปยังกล่องเครื่องพิมพ์คลิกผสาน. ในการการพิมพ์กล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.

    word จะพิมพ์ป้ายผนึกของคุณโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกไว้ในเครื่องพิมพ์ในขณะนี้ชื่อ:กล่อง
  back to the top

  สำหรับซองจดหมาย

  1. คลิกหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในการตอบสนองกับข้อความต่อไปนี้
   เมื่อต้องการสร้างซองจดหมาย คุณสามารถใช้หน้าต่างเอกสารที่ใช้งานอยู่ชื่อแฟ้มหรือหน้าต่างเอกสารใหม่
   โดย:ชื่อแฟ้มชื่อของปัจจุบันยังไม่ได้บันทึกเอกสารใหม่ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 6 และ 7
  2. ในการตัวช่วยจดหมายเวียนคลิกรับข้อมูลแล้ว คลิกเปิดแหล่งข้อมูล.
  3. ในการเปิดแหล่งข้อมูลเลือกเอกสาร Word ที่ประกอบด้วยรายการที่อยู่ของคุณ กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกOPEN.
  4. ในการตัวคั่นระเบียนหัวข้อกล่องโต้ตอบกล่อง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการตัวคั่นเขตข้อมูลกล่อง(ไม่มี)การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการตัวคั่นระเบียนกล่อง*แล้ว คลิกตกลง.
  5. คลิกตั้งค่าเอกสารหลักในการตอบสนองต่อข้อความต่อไปนี้:
   word จำเป็นในการตั้งค่าเอกสารหลักของคุณ เลือกปุ่มเซ็ตอัพเอกสารหลักเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเอกสารหลักของคุณ
  6. ในการตัวเลือกซองจดหมายแท็บ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการขนาดซองจดหมายกล่องขนาดของซองจดหมายของคุณ และจากนั้น คลิกตกลง.

   หมายเหตุ:: คงตัวเลือกซองจดหมายแท็บ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของอยู่จัดส่ง และการส่งคืนสินค้าที่อยู่
  7. ในการที่อยู่ของซองจดหมายกล่องโต้ตอบ คลิกแทรกเขตข้อมูลผสานแล้ว คลิกMergerecords.

   Word ใส่เขตข้อมูลผสานหนึ่งในนั้นตัวอย่างซองจดหมายอยู่กล่อง ปรากฏคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
   <mergerecords>></mergerecords>
  8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการที่อยู่ของซองจดหมายกล่องโต้ตอบ
  9. ในการตัวช่วยจดหมายเวียนคลิกผสาน.
  10. ในการผสานกล่องโต้ตอบกล่อง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในการผสานไปยังกล่องตัวเลือกที่คุณต้องการใช้การดำเนินการสร้างซองจดหมายของคุณ
  11. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
   • ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงนั้นผสานไปยังกล่องเอกสารใหม่คลิกผสาน.

    word สร้างเอกสารใหม่ที่ประกอบด้วยรายการของคุณที่อยู่ กับแต่ละที่อยู่บนซองจดหมายที่แยกต่างหาก

    ถ้าเอกสารนี้ใหม่ปรากฏตรง ตามที่คุณต้องการให้ซองจดหมายของคุณปรากฏ คลิกการพิมพ์ในการแฟ้ม:เมนูการพิมพ์ซองจดหมายของคุณ

    ถ้าคุณต้องการที่ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของซองจดหมาย (เช่นการจัดรูปแบบเฉพาะหรือการเปลี่ยนแปลงข้อความบนซองจดหมายแต่ละ), ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก่อนที่คุณคลิกการพิมพ์ในการแฟ้ม:เมนู

    หรือ
   • ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงนั้นผสานไปยังกล่องเครื่องพิมพ์คลิกผสาน. ในการการพิมพ์กล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.

    word จะพิมพ์ซองจดหมายของคุณโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกไว้ในเครื่องพิมพ์ในขณะนี้ชื่อ:กล่อง
 10. หลังจากที่คุณพิมพ์ป้ายชื่อหรือซองจดหมายของคุณส่งจดหมาย หลายเอกสารจะถูกเปิด ปิดเอกสารเหล่านี้แต่ละ และดำเนินการไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกปิดในการแฟ้ม:เมนู จากนั้น คลิกไม่มีในการตอบสนองต่อข้อความต่อไปนี้:
  คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณทำชื่อแฟ้ม?
 11. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 10 สำหรับแต่ละเอกสารที่เปิด รวมทั้งเอกสารที่ประกอบด้วยรายการที่อยู่ของคุณ

  หมายเหตุ:: ก่อนหน้าคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการที่อยู่ของคุณ เลือกทำอย่างใดไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณดำเนินการตามขั้นตอน 5a ผ่าน 5 g หรือคุณอาจพบปัญหาหากคุณพยายามจะเพิ่มที่อยู่ใหม่ไปยังรายการที่อยู่ของคุณในอนาคต
back to the top

วิธีที่ 2: แปลงรายการที่อยู่ของคอลัมน์หนึ่งของคุณไปยังตารางหรือแฟ้ม Delimited

ซึ่งวิธีที่ขั้นสูงเพิ่มเติมได้รับการบันทึกไว้ในบทความต่าง ๆ ในฐานความรู้ของ Microsoft (โปรดดูส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้), ซึ่งอธิบายถึงวิธีการพิมพ์ซองจดหมายหรือป้ายผนึกจดหมาย โดยใช้รายการอยู่ที่เริ่มต้นในรูปแบบคอลัมน์คล้ายกับตัวอย่างในส่วน "อาการ" ของบทความนี้

หมายเหตุ:: ถ้าคุณใช้วิธีนี้ รายการที่อยู่ในคอลัมน์เดียวของคุณจะถูกออกอย่างถาวรแปลงตารางหรือแฟ้มที่อยู่ delimited

โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Word ต้องการแสดงแบบว่า ข้อมูลที่อยู่ให้ไว้ไม่อยู่ ในตาราง หรือ ในรูปแบบแฟ้ม delimited ถ้าคุณใช้แฟ้มอยู่ที่มีการแสดงแบบไว้ไม่อยู่ ในตาราง (หรือ เป็นแฟ้ม delimited), คุณมีตัวเลือกเพิ่มเติมต่าง ๆ สำหรับการผสานข้อมูลที่อยู่ เช่นความสามารถในการใช้ที่อยู่หนึ่งแฟ้มสำหรับการผสานกับชนิดของเอกสาร หรือได้อย่างง่ายดายกรอง และการเรียงลำดับข้อมูลที่อยู่ของคุณ

หมายเหตุ:: ตัวอย่างบริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ บุคคล และเหตุการณ์ที่อธิบายนี้จะสมมติ ไม่มีความสัมพันธ์กับใด ๆ บริษัทจริง องค์กร ผลิตภัณฑ์ บุคคล หรือเหตุการณ์โดยเฉพาะ หรือควรจะ inferred

back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลงข้อมูลที่อยู่ในตารางหรือรูปแบบ delimited ที่ Word ต้อง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
212334WD2000: วิธีการที่แปลงข้อมูลในคอลัมน์หนึ่งให้เป็นตาราง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจดหมายเวียน คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
212329WD2000: วิธีการที่ใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างตัวอักษรของแบบฟอร์ม
212017HOW TO: ใช้จดหมายเวียนเพื่อสร้างซองจดหมายใน Word 2000
212034WD2000: วิธีการที่สร้างเมป้ายชื่อที่ใช้จดหมายเวียน
212322HOW TO: การออกแบบ และตั้งค่าข้อมูลจดหมายเวียนใน Microsoft Word 2000
back to the top
mmh ผสาน mailmerge ป้าย howto ผสานการพิมพ์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 212335 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 11:58:41 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbenvelope kbhowto kbhowtomaster kbmerge wd2000 kbmt KB212335 KbMtth
คำติชม