ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้ระบบ ผู้ใช้ และข้อมูลแหล่งชื่อแฟ้ม (DSN) ใน Excel 2000 หรือ Excel 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:213772
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Office 97 ของบทความนี้ ดู159557.
สรุป
Microsoft Office ประกอบด้วยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเปิด (ODBC) โปรแกรมควบคุมที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลจากโปรแกรมอื่น บทความนี้อธิบายชนิดของข้อมูลชื่อแหล่ง (DSN) ที่คุณสามารถติดตั้ง และใช้ในโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Microsoft Excel
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office ไอคอนของ ODBC ซึ่งแสดงถึงโปรแกรมจัดการ ODBC ที่ถูกติดตั้งใน'แผงควบคุม' โปรแกรมจัดการ ODBC ที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า และการกำหนดค่าแหล่งข้อมูล ODBC ในการ ODBC Manager คุณสามารถตั้งค่า และการตั้งค่าคอนฟิกสามชนิดต่อไปนี้ของ dsn ของ:
 • DSN ของผู้ใช้
 • DSN ของระบบ
 • DSN ของแฟ้ม

DSN ของผู้ใช้

DSN ของผู้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นการเฉพาะของผู้ใช้ DSN ของผู้ใช้ที่เก็บอยู่ภายในเครื่อง แต่จะพร้อมใช้งานเฉพาะกับผู้ใช้ที่สร้างไว้ dsn ของผู้ใช้ไม่ได้ถูกใช้ โดยแบบสอบถามของ Microsoft ถ้าคุณใช้คำสั่ง Microsoft Jet, ODBC หรือภาษาของแบบสอบถามอย่างเป็นระบบ (SQL) และแบบสอบถามของ Microsoft ที่ไม่ผ่านพร็อก dsn ของผู้ใช้จะต้องใช้ dsn ของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows ภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
แหล่งข้อมูล HKEY_CURRENT_USER\Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc

DSN ของระบบ

ซึ่งแตกต่างจากการ DSN ผู้ใช้ DSN ของระบบไม่ได้เฉพาะของผู้ใช้ ระบบ DSN ถูกเก็บอยู่ภายใน และไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้เฉพาะ ผู้ใช้ใด ๆ ที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถใช้ DSN ของระบบ โปรแกรมบางโปรแกรม เช่น Microsoft SQL Server หรืออินเทอร์เน็ตของ Microsoft ข้อมูล Server (IIS), DSN ของระบบที่จำเป็นต้อง ต้องสร้าง DSN นี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่โปรแกรมตั้งอยู่ dsn ของระบบที่เก็บไว้ใน Windows รีจิสทรีภายใต้คีย์ต่อไปนี้:
แหล่งข้อมูล HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc

DSN ของแฟ้ม

DSN ของแฟ้มถูกสร้างขึ้นภายใน และสามารถใช้ร่วมกันกับผู้ใช้อื่น DSN ของแฟ้มเป็นแฟ้มตาม ซึ่งหมายความ ว่า แฟ้ม.dsn ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล โปรดสังเกตว่า คุณต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC ภายในเพื่อใช้เป็น DSN ของแฟ้ม แบบสอบถาม Microsoft ใช้แฟ้ม dsn แต่ Microsoft Jet และ ODBC ไม่ได้ใช้ dsn ของแฟ้ม

dsn ของแฟ้มจะถูกเก็บไว้ โดยค่าเริ่มต้นในแหล่งการ Files\Odbc\Data Files\Common โปรแกรมโฟลเดอร์ ไม่มีการจัดเก็บ dsn ของแฟ้มในรีจิสทรีของ Windows แฟ้ม.dsn คือ แฟ้มข้อความที่คุณสามารถดูได้ในโปรแกรมแก้ไขที่ข้อความ เช่น Microsoft Notepad

หมายเหตุ:: เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่โดยใช้แบบสอบถามของ Microsoft, dsn เท่านั้นที่พร้อมใช้งานแฟ้มของที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะถูกแสดง แบบสอบถาม Microsoft ไม่แสดงผู้ใช้หรือ dsn ของระบบ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้าง DSN ของแฟ้มที่ชี้ไป DSN ของระบบ

เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม DSN ที่ชี้ไป DSN ระบบ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Microsoft Notepad พิมพ์สองบรรทัดต่อไปนี้ในเอกสารใหม่
  [odbc]DSN = MySysDSN
  โดยที่ "MySysDSN" คือ ชื่อของ DSN ของระบบอยู่ที่คุณติดตั้งในเครื่องมือ ODBC ใน'แผงควบคุม'
 2. คลิกบันทึกในการแฟ้ม:เมนูและพิมพ์ชื่อที่มีแฟ้ม.dsn ชื่อส่วนขยายสำหรับ DSN ของแฟ้ม ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้เป็นชื่อที่ถูกต้อง:
  "DBase4.dsn"
  รวมหมายคำพูดเพื่อให้แน่ใจว่า ส่วนขยายของชื่อแฟ้ม.dsn เพิ่มเข้าอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้คุณสามารถใช้ร่วมกับ DSN ของแฟ้มกับผู้ใช้อื่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์ที่แฟ้ม.dsn ถูกเก็บไว้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาเริ่มการทำงานแล้ว คลิกสำรวจ.
 2. เปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม.dsn โดยค่าเริ่มต้น นี่คือโฟลเดอร์แหล่ง Files\Odbc\Data Files\Common โปรแกรม
 3. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกการใช้ร่วมกัน. ในการการใช้ร่วมกันแท็บ คลิกเป็นการใช้ร่วมกันพิมพ์ชื่อที่จะใช้สำหรับโฟลเดอร์ในการชื่อที่ใช้ร่วมกันกล่อง แล้วคลิกตกลง.
หมายเหตุ:: ผู้ใช้ละต้องติดตั้งไดรเวอร์ ODBC ที่เหมาะสม (โปรแกรมควบคุมที่ DSN ของแฟ้มที่อ้างอิงถึง) บนคอมพิวเตอร์สำหรับ DSN ของแฟ้มเพื่อให้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง

แมโครตัวอย่างการส่งคืนข้อมูลจากภายนอกไปยัง Microsoft Excel


Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันแสดง หรือ อื่น รวม แต่ไม่จำกัดเพียงการ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง Microsoft support professionals can help explain the functionality of a particular procedure, but they will not modify these examples to provide added functionality or construct procedures to meet your specific needs.
If you have limited programming experience, you may want to contact a Microsoft Certified Partner or Microsoft Advisory Services. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้:

Microsoft Certified Partners -https://partner.microsoft.com/global/30000104

บริการคำแนะนำของ Microsoft-http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ และ เกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

The following Microsoft Excel Visual Basic for Applications macro can use an existing User or System DSN to retrieve data from a database and store the data in a worksheet. The sample DSN that is used in this macro is MyDSN. It references the Microsoft Access sample database Northwind.mdb in the Program Files\Microsoft Office\Office\Samples folder. You can use MyDSN as a User or System DSN, but you cannot use it as a File DSN.
Sub Get_Data()  'Define SQL query string to get the CategoryName field from  'the Category table.  sqlstring = "SELECT CategoryName FROM Categories"  'Define connection string and reference File DSN.  connstring = "ODBC;DSN=MyDSN"  'Create QueryTable in worksheet beginning with cell C1.  With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=connstring, _    Destination:=Range("C1"), Sql:=sqlstring)    .Refresh  End WithEnd Sub				
ข้อมูลอ้างอิง
For more information about retrieving data, clickวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดways to retrieve data from an external databaseในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น
xl2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 213772 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 12:19:44 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbquery kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213772 KbMtth
คำติชม