คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ดิสก์เต็ม" เมื่อคุณบันทึกสมุดงานใน Excel

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214245
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 98 ของบทความนี้ ดู192907.
อาการ
ใน Microsoft Excel เมื่อคุณบันทึกสมุดงานของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ดิสก์เต็ม
ตามด้วย:
เอกสารไม่ได้รับการบันทึก
สาเหตุ
ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณบันทึกสมุดงานของคุณให้เป็นดิสก์ที่ไม่ได้มีเนื้อที่ว่างเพียงพอ

ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากคุณเปิดสมุดงาน (KB) กิโลไบต์ 710 บันทึกจากฟลอปปีดิสก์ 1.44-เมกะไบต์ (MB) และคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขนาดของแฟ้ม และบันทึกสมุดงานไปยังดิสก์เดียวกัน ดูส่วนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนความต้องการเนื้อที่ดิสก์สำหรับแฟ้มขนาด
การแก้ไข
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ คัดลอกแฟ้มไป ยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ หรือไป ยังดิสก์อื่นที่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอก่อนที่จะเปิดใน Excel ถ้าคุณต้องการจัดเก็บแฟ้มในฟล็อปปี้ดิสก์ ก่อน ทำบันทึกแฟ้มลงบนฮาร์ดดิสก์แล้ว คัดลอกลงในฟลอปปีดิสก์ที่ใช้ Windows Explorer
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณทำงานในแฟ้ม Microsoft Excel จะบันทึกแฟ้ม ด้วยชื่อแฟ้มชั่วคราว (นามสกุลแฟ้ม.tmp) และวางแฟ้มนี้ในไดเรกทอรีเดียวกันเป็นแฟ้มต้นฉบับ เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม แล้วลบแฟ้มต้นฉบับ และมีการเปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราว ด้วยชื่อแฟ้มต้นฉบับ ดังนั้น จำนวนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ในไดรฟ์ที่ต้องมากกว่าสองขนาดแฟ้มถูกบันทึกไว้ ถ้าไม่ จากนั้นคุณจะได้รับข้อความ "ดิสก์ไม่เต็ม"

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดสมุดงาน 710-กิโลไบต์ (KB) และคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่ม 10 kb กับขนาดของแฟ้ม และบันทึกสมุดงานดิสก์ต้องมีผ่าน 720 kb x 2 หรือเกินกว่าขนาด 1.44 เมกะไบต์ของพื้นที่สำหรับ Excel ให้ทำงานกับแฟ้มนี้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่ Microsoft Excel ใช้สำหรับการบันทึกแฟ้ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
214073คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามบันทึกแฟ้มใน Excel
xl2007 xl2003 xl2002 XL2000 196661

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 214245 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/20/2011 00:27:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

  • kberrmsg kbprb kbmt KB214245 KbMtth
คำติชม