วิธีการใช้ตัวช่วยสร้างแม่แบบ ด้วยการติดตามข้อมูลเพิ่มไว้ใน Excel 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214246
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
Microsoft Excel 97 สำหรับ Windows รุ่นของบทความนี้ ดู148314.

Microsoft Excel 98 สำหรับ Macintosh Edition รุ่นของบทความนี้ ดู188411.

ในกรณีนี้

สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการใช้แม่แบบตัวช่วยสร้าง ด้วยการติดตามข้อมูล add-in สำหรับ Microsoft Excel ที่

ด้วยตัวช่วยสร้างต้นแบบ คุณสามารถแปลงสมุดงานลงในแม่แบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มการ และเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ ตัวช่วยสร้างแม่แบบ walks คุณถึงกระบวนการขั้นที่ 5 การสร้างต้นแบบการฐานข้อมูลที่คุณใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหรือสมุดงาน Excel โดยอัตโนมัติการเพิ่มไว้ที่กล่าวถึงในบทความนี้ให้เป็น - ไม่ Microsoft ไม่รับประกันว่า จะสามารถใช้ในสถานการณ์ที่ทั้งหมด แม้ว่าผู้ชาญด้าน it ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยให้ มีการติดตั้งและฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ของนี้เพิ่มไว้ เหล่านั้นจะไม่แก้ไขเพิ่มในการกำหนดการทำงานใหม่แต่ละครั้งที่คุณพิมพ์ข้อมูลใหม่ในสำเนา ของต้นแบบ และ บันทึกไว้เป็นสมุดงานที่แยกต่างหาก ตัวช่วยสร้างโดยอัตโนมัติเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่คุณระบุ

back to the top

วิธีการใช้ตัวช่วยสร้างแม่แบบ

 1. เริ่ม Microsoft Excel
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกเพิ่มเติม.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นตัวช่วยสร้างแม่แบบที่ มีข้อมูลที่มีการติดตามกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

  คุณอาจได้รับพร้อมท์สำหรับคอมแพคดิสก์ของคุณถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเลือกแม่แบบ
กระบวนการสำหรับการใช้ตัวช่วยสร้างแม่แบบมีการสร้างสมุดงานที่ประกอบด้วยรูปแบบสำหรับข้อมูล การกำหนดแม่แบบขึ้นอยู่กับเค้าโครงในสมุดงานและฐานการเชื่อมโยงข้อมูล การตัดสินใจว่า จะรวมข้อมูลที่มีอยู่จากสมุดงานที่แยกต่างหาก และบันทึกแม่แบบและฐานข้อมูล

back to the top

สร้างแม่แบบ

 1. เปิดสมุดงานที่ประกอบด้วยโครงร่างของคอลัมน์ข้อมูลที่คุณวางแผนที่จะใช้ในต้นแบบ ถ้าคุณไม่ได้สร้างสมุดงาน ทำเช่นนั้นก่อนที่คุณเริ่มการทำงานของตัวช่วยสร้าง
 2. เมื่อต้องการเริ่มต้นวิซาร์ คลิกตัวช่วยสร้างแม่แบบในการข้อมูลเมนู

  ในขั้นตอนแรกในตัวช่วยสร้างต้นแบบ คุณต้องกำหนดชื่อของต้นแบบ ชื่อของสมุดงานที่ใช้งานอยู่ปรากฏในรายการแบบหล่นลงแรกในกล่องโต้ตอบ โปรดสังเกตว่า รายการประกอบด้วยชื่อของสมุดงานที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 3. คลิกที่ชื่อของสมุดงานที่ประกอบด้วยโครงร่างของข้อมูล และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. ในการเลือกชนิดของฐานข้อมูลที่คุณต้องการให้ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างรายการ ให้เลือกชนิดของฐานข้อมูลที่คุณวางแผนที่จะสร้าง ค่าเริ่มต้นสมุดงานใน Microsoft Excel. อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกชนิดของแฟ้มฐานข้อมูลอื่น
 5. ในการพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งและชื่อฐานข้อมูลกล่อง เลือกตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์และชื่อแฟ้มฐานข้อมูล คลิกเรียกดูเมื่อต้องการเลือกฐานข้อมูลที่มีอยู่ ที่ไม่ปรากฏในโฟลเดอร์ปัจจุบัน แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ในขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง กำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ในสมุดงานและเขตข้อมูลในแฟ้มฐานข้อมูล เมื่อต้องกำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์และฟิลด์ คลิกการหมายเลขของเซลล์ 1กล่อง คลิกเซลล์ในสมุดงานที่คุณจะพิมพ์ข้อมูลใหม่ และจากนั้น กดแป้น TAB

  เมื่อคุณกดแป้น TAB ตัวช่วยสร้างชนิดชื่อในอัตโนมัติชื่อเขตข้อมูล:กล่อง ชื่อที่ใช้ตัวช่วยสร้างจะขึ้นอยู่กับชื่อในสมุดงานที่ด้านบน หรือด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณระบุไว้ใน นั้นเซลล์กล่อง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ พิมพ์ผ่านดังกล่าว
 7. ดำเนินต่อเพื่อกำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ทั้งหมดที่อยู่ในสมุดงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล และเขตข้อมูลในแฟ้มฐานข้อมูล ใช้แบบอื่นเซลล์กล่องสำหรับแต่ละเซลล์ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการสร้างการเชื่อมโยง คลิกถัดไป
 8. ในขั้นตอนที่ 4 ของวิซาร์ด กำหนดว่าจะผสานสมุดงานที่มีอยู่ลงในฐานข้อมูลที่ระบุ เมื่อต้องผสานข้อมูล คลิกใช่ รวม. ถ้าคุณไม่ต้องการผสานสมุดงานที่อยู่ คลิกไม่มี ข้าม.

  หมายเหตุ:: การผสานสมุดงานที่อยู่ ข้อมูลในสมุดงานต้องถูกจัดเรียงในรูปแบบเดียวกันเป็นแม่แบบ คุณสามารถผสานสมุดงานที่อยู่ในภายหลัง (ดูผสานข้อมูลที่มีอยู่ส่วนในบทความนี้)
 9. คลิกถัดไป. ในขั้นตอนที่ 5 ของวิซาร์ด อ่านรายละเอียดมากอย่างระมัดระวัง และคลิกเสร็จสิ้น.
หมายเหตุ:: ตัวช่วยสร้างแม่แบบและแฟ้มฐานข้อมูลที่บันทึกโดยอัตโนมัติ

back to the top

ใช้แม่แบบ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังแฟ้มฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดสมุดงานที่ขึ้นอยู่กับแม่แบบที่คุณสร้างขึ้น ด้วยตัวช่วยสร้าง พิมพ์ข้อมูลใหม่ในสมุดงาน และจากนั้น ให้บันทึกสมุดงาน

เมื่อต้องการสร้างสมุดงานที่ขึ้นอยู่กับต้นแบบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบว่า ต้นแบบที่อยู่ในโฟลเดอร์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

  Microsoft Windows 95 หรือ Microsoft Windows 98

  Data\Microsoft\Templates\ C:\Windows\Application

  windows 95 หรือ Windows 98 ด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน

  C:\Windows\Profiles\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Shared\Templates

  Microsoft Windows NT 4.0

  C:\Windows\Profiles\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Shared\Templates

  Microsoft Windows 2000

  C:\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้\Application Data\Microsoft\Templates
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่เลือกเท็มเพล และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:: ถ้ามีเปิด'การป้องกันไวรัสแมโคร'บน คุณได้รับข้อความแสดงคำเตือนไวรัสแมโคร คลิกเปิดการใช้งานแมโครการดำเนินต่อ
 3. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในแฟ้มฐานข้อมูล
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก.

  ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ มีอยู่ตามตัวเลือก:สร้างเรกคอร์ดใหม่และดำเนินต่อ โดยไม่มีการปรับปรุง. เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลใหม่ในสมุดงานเดียวกัน และบันทึกแฟ้มอีกครั้ง ตัวเลือกสามการปรับปรุงระเบียนที่มีอยู่ปรากฏขึ้น
 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูล คลิกสร้างการบันทึกใหม่แล้ว คลิกตกลง.

  โปรดสังเกตว่า คุณสามารถใช้สมุดงานเดียวกันเพื่อทำการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในแฟ้มฐานข้อมูล เพื่อที่นำมาใช้กับสมุดงานในลักษณะนี้ ข้อมูลใหม่ในเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงกับการพิมพ์อีกครั้ง บันทึกแฟ้ม และคลิกสร้างเรกคอร์ดใหม่. คุณสามารถปรับเปลี่ยนเรกคอร์ดที่มีอยู่ได้ โดยการคลิกการปรับปรุงระเบียนที่มีอยู่.
back to the top

ผสานข้อมูลที่มีอยู่

คุณสามารถผสานข้อมูลจากสมุดงานอื่น เมื่อคุณสร้างเท็มเพล หรือหลัง จากที่คุณสร้างแม่แบบ

หมายเหตุ:: การผสานข้อมูลจากสมุดงานอื่นไปยังแฟ้มฐานข้อมูล ข้อมูลต้องถูกจัดเรียง โดยใช้เค้าโครงเดียวกันเป็นแม่แบบ ถ้าข้อมูลในสมุดงานมีโครงร่างที่แตกต่างกัน ตัวช่วยสร้างเพิ่มระเบียนเปล่าลงในแฟ้มฐานข้อมูลโดยไม่ต้องแสดงข้อความแจ้งเตือน ชื่อแผ่นงานต้องยังเหมือนการผสานสมุดงานที่เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการผสาน ข้อมูลหลังจากที่คุณสร้างต้นแบบ:
 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPENแล้ว ค้นหาโฟลเดอร์แม่แบบ (อยู่ในแอพลิเคชันที่โฟลเดอร์ข้อมูลที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้)
 2. ในการชนิดแฟ้มกล่อง คลิกแม่แบบ (*.xlt)แล้ว เปิดเท็มเพลตที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้ตัวช่วยสร้างแม่แบบ

  หมายเหตุ:: ถ้ามีเปิด'การป้องกันไวรัสแมโคร'บน คุณได้รับข้อความแสดงคำเตือนไวรัสแมโคร คลิกเปิดการใช้งานแมโครการดำเนินต่อ
 3. ในการข้อมูลเมนู คลิกตัวช่วยสร้างแม่แบบต่อจากนั้น ให้คลิกถัดไปจนกว่าคุณเห็นขั้นตอนที่ 4 ของตัวช่วยสร้าง
 4. ในขั้นตอนที่ 4 ของวิซาร์ด คลิกใช่ รวมแล้ว คลิกถัดไป.
 5. ในถัดไปกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ คลิกเลือก.
 6. ในการเลือกการแปลงแฟ้มกล่องโต้ตอบ เลือกสมุดงานที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในแฟ้มฐานข้อมูล คลิกOPENแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างแม่แบบด้วยการติดตามข้อมูล คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดตัวช่วยสร้างแม่แบบ ด้วยการติดตามข้อมูลคืออะไรในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น


back to the top
addins XL2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 214246 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 12:31:03 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfunctions kbtemplate kbnewfile kbhowtomaster kbualink97 kbmt KB214246 KbMtth
คำติชม