ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: ข้อบกพร่องของตามฤดูกาลของฤดูในไลบรารี C ของเวลาเรียกใช้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:214661
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ฟังก์ชันวัน / เวลาของไลบรารี C เรียกใช้เวลาอาจล้มเหลวในการคำนวณเวลาถูกต้องในระหว่างสัปดาห์แรกของการปรับบันทึกเวลาเริ่มต้น 1 เมษายน 2001 ตามกาล จุดบกพร่องแก้ไขตัวเองหลังจากที่หนึ่งสัปดาห์ บนเว็บไซต์ต่อไปนี้ในวันอาทิตย์ จุดบกพร่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาปี 2000
สาเหตุ
จุดบกพร่องมีสาเหตุจากข้อผิดพลาดทางตรรกะในฟังก์ชันผู้ช่วยเหลือ cvtdate ของไลบรารี C เรียกใช้เวลา
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้จุดบกพร่องนี้ถูกแก้ไขใน Visual Studio 6.0 Service Pack 3สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visual Studio เซอร์วิสแพ็ค โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูล 194022: วิสแพ็คบริการ Studio 6.0 Visual สิ่ง ที่ ทำไม

HOWTO 194295: บอกว่า มีการติดตั้งวิสแพ็ค Studio 6.0 บริการแสดงผล
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

โปรแกรมตัวอย่างต่อไปนี้ reproduces ปัญหา:
// ----------------- start of sample program -------------------------// Compiler switches needed : none.#include <time.h>;#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <stdarg.h>int main (){  struct tm ltm;  time_t tstamp = 0;  ltm.tm_year = 90;	/* First valid year .*/   ltm.tm_mon = 3;		/* April. */   ltm.tm_mday = 1;	/* 1st of the month. */   ltm.tm_hour = 3;	/* At 3:00 am. */   ltm.tm_min = 0;  ltm.tm_sec = 0;  ltm.tm_wday =0;  ltm.tm_yday = 0;  while (ltm.tm_year <= 2005)  {    ltm.tm_isdst = -1;	// mktime indirectly calls cvtdate which has the logic bug.	tstamp = mktime(&ltm);	/* If it's Sunday April 1st, it should also be DST */ 	if (!ltm.tm_wday && !ltm.tm_isdst)	{	  printf("April 01 is the first Sunday in April, %d \       -it should be DST but tm_isdst says it's \       not!\n", 1900+ltm.tm_year);	  while (!ltm.tm_isdst)	  {		ltm.tm_mday++;		ltm.tm_isdst=-1;		tstamp = mktime(&ltm);	  }	  printf("\tDST is reported as starting on \       %d/%d/%d\n", 1+ltm.tm_mon, ltm.tm_mday, \ 	  1900+ltm.tm_year);	      ltm.tm_mday = 1;	}	    ltm.tm_year++;	  }  return 0;}// ----------------- end of sample program ---------------------------				
ข้อมูลอ้างอิง
http://msdn.microsoft.com/en-us/visualc/default.aspx
y2k year2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 214661 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/23/2014 11:07:07 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Visual C++ 4.2 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbcrt kbfix kbvs600sp3fix kbmt KB214661 KbMtth
คำติชม