เมื่อที่อยู่ IP ที่ถูกลบจากคอมพิวเตอร์ เส้นทางการเชื่อมโยงอาจไม่ถูกลบออก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:215349
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากที่อยู่ IP ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายบางอย่างที่ควรจะสามารถเข้าถึง
สาเหตุ
เมื่อที่อยู่ IP ที่ถูกลบจากคอมพิวเตอร์ เส้นทางของเครือข่ายย่อยที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อาจไม่ได้รับอย่างถูกต้องล้าง ปัญหานี้อาจส่งผลในตารางเส้นทางที่มีรายการที่หมดอายุแล้ว คุณสามารถใช้คำสั่ง "พิมพ์เส้นทาง" เพื่อดูตารางเส้นทางในการตรวจสอบปัญหานี้
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละตัว สำหรับข้อมูลในการได้รับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน กรุณาไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Windows NT 4.0 ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Windows NT รุ่น 4.0 Service Pack 5

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 215349 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 12:39:04 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB215349 KbMtth
คำติชม