" SYLK: รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดแฟ้มใน Excel สำหรับ Mac

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:215591
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
Microsoft Excel สำหรับ Windows รุ่นของบทความนี้ ดู323626.
อาการ
เมื่อคุณพยายามเปิดข้อความ หรือแฟ้ม (CSV) ที่ตัวแปรการคั่นด้วยจุลภาค คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
SYLK: รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดข้อความหรือแฟ้ม CSV และอักขระสองครั้งแรกของแฟ้มมีรหัสตัวอักษร (ตัวพิมพ์ใหญ่)ตัวอย่างเช่น ไฟล์ข้อความอาจประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:
   ID, STATUS   123, open   456, closed				
หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นถ้าอักขระที่สองครั้งแรกเป็นตัวพิมพ์เล็ก (id)
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เปิดแฟ้มของคุณใน Microsoft Excel ก่อนเปิดแฟ้มในตัวแก้ไขข้อความ และแทรก apostrophe ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดแรกของข้อความ

วิธีการที่แทรกข้อ Apostrophe

เมื่อต้องการเพิ่ม apostrophe การเริ่มต้นของบรรทัดแรกของข้อความในแฟ้มของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เปิดแฟ้มข้อความในตัวแก้ไขข้อความ เช่น SimpleText หรือ TextEdit คลิกการวางจุดแทรกก่อนที่อักขระตัวแรกในบรรทัดแรกของข้อความ กดคีย์ apostrophe บนแป้นพิมพ์ (')
  2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึก. ออกจากตัวแก้ไขข้อความ
  3. ขณะนี้คุณสามารถเปิดแฟ้มใน Excel
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
แฟ้ม SYLK คือ แฟ้มข้อความที่ขึ้นต้น ด้วย "รหัส" หรือ "ID_xxxx" ที่ xxxx เป็นสายอักขระข้อความที่ ระเบียนแรกของแฟ้ม SYLK มีเรกคอร์ ID_Number เมื่อ Excel ระบุข้อความนี้เมื่อเริ่มต้นของแฟ้มข้อความ มัน interprets แฟ้มเป็นการแฟ้ม SYLK Excel พยายามแปลงแฟ้มจากการจัดรูปแบบ SYLK แต่ไม่สามารถได้เนื่องจากมีรหัส SYLK ถูกต้องไม่มีอักขระ "รหัส" การต่อไปนี้ เนื่องจากคุณไม่สามารถแปลงแฟ้ม Excel สร้างข้อผิดพลาด
ความล้มเหลวในการ mac XL98 XL2001

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 215591 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 12:39:36 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel X for Mac

  • kbnosurvey kbarchive dftsdahomeportal kbbug kberrmsg kbpending kbmt KB215591 KbMtth
คำติชม