ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

DHCP MIB ส่งกลับค่า OID ที่ไม่ถูกต้องสำหรับคำสั่ง GetNext SNMP

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:216063
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งง่าย ๆ เครือข่าย Management Protocol (SNMP) GETNEXT จากระบบการจัดการ SNMP กลับ OIDs จาก MIB DHCP อินสแตนซ์แรกของวัตถุในเวลาต่อมาจะถูกส่งกลับแทนที่อินสแตนซ์แรกของวัตถุที่แท้จริงที่ร้องขอ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก subagent DHCP ที่ได้ทำแก้ไขการจัดลำดับ lexicographic ตัวอย่างด้านล่างนี้แสดงปัญหา คำสั่ง GETNEXT ควรกลับไป 2.157.55.80.0 อย่างไรก็ตาม GETNEXT จริง ๆ กลับ 3.157.55.80.0
C:\>snmputil getnext rhino1 public 1.3.6.1.4.1.311.1.3.2.1.1.2.0OID :1.3.6.1.4.1.311.1.3.2.1.1.3.157.55.80.0.iso.org.dod.internet.private.enterprises.microsoft.software.dhcp.dhcpScope.scopeTable.scopeTableEntry.noAddFree.157.55.80.0COUNTER: 459C:\>snmputil getnext rhino1 public 1.3.6.1.4.1.311.1.3.2.1.1.2.157.55.80.0OID :1.3.6.1.4.1.311.1.3.2.1.1.2.172.31.200.0.iso.org.dod.internet.private.enterprises.microsoft.software.dhcp.dhcpScope.scopeTable.scopeTableEntry.noAddInUse.172.31.200.0COUNTER: 9				
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละตัว สำหรับข้อมูลในการได้รับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
  • 152734 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ windows nt 4.0
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน กรุณาไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Windows NT 4.0 ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows NT 4.0 Service Pack 5 ครั้งแรก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 216063 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 02:28:03 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB216063 KbMtth
คำติชม