ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  ram หน่วยความจำเสมือน pagefile และการจัดการหน่วยความจำใน Windows

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2160852
  สรุป
  บทความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานหน่วยความจำเสมือนใน Windows รุ่น 32 บิต ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับ Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista และ Windows Server 2008 (เนื่องจาก Windows Server 2008 R2 ไม่พร้อมใช้งานเฉพาะในรุ่น 64 บิต ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ดังกล่าว)
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ในระบบปฏิบัติการ modern เช่น Windows แอปพลิเคชัน และกระบวนการระบบมากalwaysreference memory by using virtual memory addresses. Virtual memory addresses are automatically translated to real (RAM) addresses by the hardware. Only core parts of the operating system kernel bypass this address translation and use real memory addresses directly.

  Virtual memory is always being used, even when the memory that is required by all running processes does not exceed the volume of RAM that is installed on the system.

  An expanded version of this article is available on Bruce Sanderson's Windows blog. To see this article, visit the following blog site:

  Processes and address spaces

  All processes (for example, application executables) that are running under 32-bit versions of Windows are assigned virtual memory addresses (avirtual address space), ranging from 0 to 4,294,967,295 (2*32-1 = 4 GB), regardless of how much RAM is actually installed on the computer.

  In the default Windows configuration, 2 gigabytes (GB) of this virtual address space are designated for the private use of each process, and the other 2 GB is shared between all processes and the operating system. Typically, applications (for example, Notepad, Word, Excel, and Acrobat Reader) use only a fraction of the 2 GB of private address space. The operating system assigns RAM page frames only to those virtual memory pages that are being used.

  Physical Address Extension (PAE) is the feature of the Intel 32-bit architecture that expands the physical memory (RAM) address to 36 bits. PAE does not change the size of the virtual address space (which remains at 4 GB), but just the volume of actual RAM that can be addressed by the processor. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  268363Intel Physical Addressing Extensions (PAE) in Windows 2000
  The translation between the 32-bit virtual memory address that is used by the code that is running in a process and the 36-bit RAM address is handled automatically and transparently by the computer hardware according totranslation tablesthat are maintained by the operating system. Any virtual memory page (32-bit address) can be associated with any physical RAM page (36-bit address).

  The following list describes how much RAM the various Windows versions and editions support (as of May 2010):
  Windows NT 4.04 GB
  Windows 2000 Professional4 GB
  Windows 2000 Standard Server4 GB
  Windows 2000 Advanced Server8 GB
  Windows 2000 Datacenter Server32 GB
  Windows XP Professional4 GB
  Windows Server 2003 Web Edition2 GB
  Windows Server 2003 Standard Edition4 GB
  Windows Server 2003 Enterprise Edition32 GB
  Windows Server 2003 Datacenter Edition6 GB
  Windows Vista:4 GB
  Windows Server 2008 Standard4 GB
  Windows Server 2008 Enterprise64 GB
  Windows Server 2008 Datacenter64 GB
  Windows 74 GB

  Pagefile

  RAM is a limited resource, whereas for most practical purposes, virtual memory is unlimited. There can be many processes, and each process has its own 2 GB of private virtual address space. When the memory being used by all the existing processes exceeds the available RAM, the operating system moves pages (4-KB pieces) of one or more virtual address spaces to the computer’s hard disk. This frees that RAM frame for other uses. In Windows systems, these “paged out” pages are stored in one or more files (Pagefile.sys files) in the root of a partition. There can be one such file in each disk partition. The location and size of the page file is configured inSystem Properties(clickAdvancedคลิกPerformanceแล้ว คลิกการการตั้งค่าbutton).

  Users frequently ask "how big should I make the pagefile?" There is no single answer to this question because it depends on the amount of installed RAM and on how much virtual memory that workload requires. If there is no other information available, the typical recommendation of 1.5 times the installed RAM is a good starting point. On server systems, you typically want to have sufficient RAM so that there is never a shortage and so that the pagefile is basically not used. On these systems, it may serve no useful purpose to maintain a really large pagefile. On the other hand, if disk space is plentiful, maintaining a large pagefile (for example, 1.5 times the installed RAM) does not cause a problem, and this also eliminates the need to worry over how large to make it.

  Performance, architectural limits, and RAM

  On any computer system, as the load increases (the number of users, the volume of work), performance decreases, but in a nonlinear manner. Any increase in load or demand, beyond a certain point, causes a significant decrease in performance. This means that some resource is in critically short supply and has become a bottleneck.

  At some point, the resource that is in short supply cannot be increased. This means that anarchitectural limithas been reached. Some frequently reported architectural limits in Windows include the following:
  • 2 GB of shared virtual address space for the system (kernel)
  • 2 GB of private virtual address space per process (user mode)
  • 660 MB of system PTE storage (Windows Server 2003 and earlier)
  • 470 MB of paged pool storage (Windows Server 2003 and earlier)
  • 256 MB of nonpaged pool storage (Windows Server 2003 and earlier)
  This applies to Windows Server 2003 specifically, but this may also apply to Windows XP and to Windows 2000. However, Windows Vista, Windows Server 2008, and Windows 7 do not all share these architectural limits. The limits on user and kernel memory (numbers 1 and 2 here) are the same, but kernel resources such as PTEs and various memory pools are dynamic. This new functionality enables both paged and nonpaged memory. This also enables PTEs and session pool to grow beyond the limits that were discussed earlier, up to the point where the whole kernel is exhausted.

  Frequently found and quoted statements such as the following:
  With a Terminal Server, the 2 GB of shared address space will be completely used before 4 GB of RAM is used.”
  This may be true in some cases. However, you have to monitor your system to know whether they apply to your particular system or not. In some cases, these statements are conclusions from specific Windows NT 4.0 or Windows 2000 environments and do not necessarily apply to Windows Server 2003. Significant changes were made to Windows Server 2003 to reduce the probability that these architectural limits will in fact be reached in practice. For example, some processes that were in the kernel were moved to non-kernel processes to reduce the memory used in the shared virtual address space.

  Monitoring RAM and virtual memory usage

  Performance Monitor is the principle tool for monitoring system performance and for identifying the location of the bottleneck. To start Performance Monitor, clickเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครื่องมือการดูแลระบบ, and then double-clickPerformance Monitor. Here is a summary of some important counters and what they tell you:
  • Memory, Committed Bytes: This counter is a measure of the demand for virtual memory.

   This shows how many bytes were allocated by processes and to which the operating system has committed a RAM page frame or a page slot in the pagefile (or perhaps both). AsCommitted Bytesgrows greater than the available RAM, paging will increase, and the pagefile size that is being used will also increase. At some point, paging activity starts to significantly affect performance.
  • Process, Working Set, _Total: This counter is a measure of the virtual memory in "active" use.

   This counter shows how much RAM is required so that the virtual memory being used for all processes is in RAM. This value is always a multiple of 4,096, which is the page size that is used in Windows. As demand for virtual memory increases beyond the available RAM, the operating system adjusts how much of a process's virtual memory is in its Working Set to optimize available RAM usage and minimize paging.
  • Paging File, %pagefile in use: This counter is a measure of how much of the pagefile is actually being used.
   ใช้ตัวนับนี้เพื่อดูว่า pagefile การรับมีขนาดที่เหมาะสม หากตัวนับนี้ถึง 100, pagefile แบบเต็ม และสิ่งที่จะหยุดการทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ volatility ปริมาณของคุณ คุณอาจต้อง pagefile มีขนาดใหญ่พอเพื่อให้โดยทั่วไปจะไม่เกิน 50-075 เปอร์เซ็นต์ใช้ ถ้าคุณกำลังใช้มากของ pagefile มีมากกว่าหนึ่งตัวในดิสก์ทางกายภาพต่างกัน อาจเพิ่มประสิทธิภาพ
  • หน่วยความจำ หน้า/วินาที: This counter is one of the most misunderstood measures.

   A high value for this counter does not necessarily imply that your performance bottleneck stems from a shortage of RAM. The operating system uses the paging system for purposes other than swapping pages because of memory over-commitment.
  • Memory, Pages Output/Sec: This counter shows how many virtual memory pages were written to the pagefile to free RAM page frames for other purposes each second.

   This is the best counter to monitor if you suspect that paging is your performance bottleneck. Even ifCommitted Bytesis greater than the installed RAM, if Pages Output/sec is low or zero most of the time, there is no significant performance problem from insufficient RAM.
  • Memory, Cache Bytes,
   Memory, Pool Nonpaged Bytes,
   Memory, Pool Paged Bytes,
   Memory, System Code Total Bytes,
   Memory, System Driver Total Bytes:
   The sum of these counters is a measure of how much of the 2 GB of the shared part of the 4-GB virtual address space is actually being used. Use these to determine whether your system is reaching one of the architectural limits discussed that were discussed earlier.
  • Memory, Available MBytes: This counter measures how much RAM is available to satisfy demands for virtual memory (either new allocations, or for restoring a page from the pagefile).

   When RAM is in short supply (for example, Committed Bytes is greater than installed RAM), the operating system will try to keep a certain fraction of installed RAM available for immediate use by copying virtual memory pages that are not in active use to the pagefile. Therefore, this counter will not reach zero and is not necessarily a good indication of whether your system is short of RAM.
  For more information about these subjects, visit the following Microsoft websites and blog sites:

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ