ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนแปลงแฟ้มตั้งค่าเริ่มต้นการล็อกตัวแสดงเหตุการณ์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:216169
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เครื่องมือ'ตัวแสดงเหตุการณ์'เก็บรักษาแฟ้มบันทึกสามที่ประกอบด้วยข้อความเหตุการณ์ของระบบ แอพลิเคชัน และความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ'ตัวแสดงเหตุการณ์'อาจไม่สามารถเขียนข้อความเหตุการณ์ไปยังแฟ้มบันทึกเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ไม่ เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่สามารถใช้ได้สำหรับแฟ้มบันทึกเหล่านี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์บันทึกของตัวแสดงเหตุการณ์:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32แล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการWindowsเมนู คลิกเครื่องจักร HKEY_LOCAL_ บนเครื่องจักรในเครื่อง.
  • สำหรับการบันทึกของระบบ:
   1. คลิกโฟลเดอร์ System\CurrentControlSet\Services\EventLog\System และจากนั้น คลิกสองครั้งแฟ้ม:ค่า
   2. พิมพ์ใหม่ไดรฟ์และเส้นทางในการstringกล่อง รวม \SysEvent.Evt ของชื่อแฟ้ม และจากนั้น คลิกตกลง. เส้นทางเริ่มต้นคือ %SystemRoot%\System32\Config\SysEvent.Evt
  • สำหรับการบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
   1. คลิกโฟลเดอร์ System\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application และจากนั้น คลิกสองครั้งแฟ้ม:ค่า
   2. พิมพ์ใหม่ไดรฟ์และเส้นทางในการstringกล่อง รวม \AppEvent.Evt ของชื่อแฟ้ม และจากนั้น คลิกตกลง. เส้นทางเริ่มต้นคือ %SystemRoot%\System32\Config\AppEvent.Evt
  • สำหรับการล็อกการรักษาความปลอดภัย:
   1. คลิกโฟลเดอร์ System\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security และจากนั้น คลิกสองครั้งแฟ้ม:ค่า
   2. พิมพ์ใหม่ไดรฟ์และเส้นทางในการstringกล่อง รวม \SecEvent.Evt ของชื่อแฟ้ม และจากนั้น คลิกตกลง. เส้นทางเริ่มต้นคือ %SystemRoot%\System32\Config\SecEvent.Evt
 3. ออกจาก Registry Editor แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ