HOW TO: ระบุเฉพาะหรือ HAL สามในระหว่างการติดตั้ง Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:216251
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการระบุเลเยอร์ abstraction ฮาร์ดแวร์เฉพาะ หรือบริษัท (HAL) ในระหว่างการติดตั้ง Windows

การเลือก HAL เฉพาะ หรือบริษัทในระหว่างการติดตั้งควรจำเป็นเท่านั้น ถ้าคุณมี HAL ที่มาจากบุคคลอื่น หรือ ถ้ามีการติดตั้ง Windows ไม่พบฮาร์ดแวร์ของคุณอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้ทำงานเฉพาะเมื่อการติดตั้งจากซีดีรอม เมื่อติดตั้งจากการตั้งค่าเริ่มต้นระบบ floppies ปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมป้องกันการติดตั้ง HAL เป็นของบริษัทอื่น

back to the top

การเลือก HAL ในระหว่างการติดตั้ง

 1. ระหว่างขั้นตอนแรกของเซ็ตอัพ ที่นั้นตั้งค่าการตรวจสอบการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณหน้าจอ กดแป้น F5
 2. เลือก HAL ที่เหมาะสม หรือเลือกอื่น ๆเมื่อต้องการระบุ HAL เป็นของบริษัทอื่น รวม HALs ที่พร้อมใช้งาน:
  • Multiprocessor acpi พีซี
  • Uniprocessor acpi พีซี
  • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
  • Multiprocessor Compaq SystemPro หรือเข้ากันได้กับ 100%
  • Uniprocessor MPS พีซี
  • Multiprocessor MPS พีซี
  • Standard PC
  • พีซีแบบมาตรฐาน ด้วยขั้นตอน C i486
  • อื่น ๆ
 3. ดำเนินต่อกับการตั้งค่าการดำเนินการติดตั้ง

back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 216251 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 12:44:16 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbhowtomaster kbsetup kbmt KB216251 KbMtth
คำติชม