แฟ้ม: B2CSE.exe แปลงรหัสการดำเนินการอัตโนมัติของ Visual Basic Visual C++

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:216388
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
B2CSE.exe คือ แฟ้มปฏิบัติการได้สื่อสารข้อมูลที่ประกอบด้วยแฟ้มโปรแกรมอรรถประโยชน์แบบสแตนด์อโลน (B2C.exe) ที่แปลงรหัส Microsoft Visual Basic Automation เป็นรหัส Visual C++ ของ Microsoft คุณสามารถวางรหัสสร้างขึ้นจาก B2C.exe โดยตรงลงในโปรแกรมประยุกต์ Visual C++ ของคุณเพื่อรับการทำงานเดียวกัน นอกจากนี้ B2C.exe มาพร้อมกับตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติของ Visual Basic คุณสามารถใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
วันวางจำหน่าย: 3 เมษายน 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์ที่เสียไปใช้ แก้ไข สร้าง และแจกจ่ายรหัสใด ๆ ที่สร้างขึ้น โดยตัวแปลง B2C หรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ของตัวแปลง B2C ตามที่คุณค้นหาประโยชน์โดยที่คุณยอมรับที่ Microsoft มีไม่รับประกัน ผูกพันตาม หรือหนี้สินสำหรับรหัสสร้างขึ้น

B2CSE.exe ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  FileName      Size  -------------------------  B2C.exe      220KB  Readme.txt      4KB				
ข้อจำกัดของ B2C

B2C.exe ถูกออกแบบมาเพื่อแปลงตัวอย่างระบบอัตโนมัติอย่างง่าย ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อให้โปรแกรมอรรถประโยชน์การแปลงทั่วไปสำหรับ Visual Basic ทั้งหมด เช่นนี้ คุณควรตระหนักถึงข้อจำกัดดังต่อไปนี้:
 • B2C ไม่ไม่สนับสนุนชื่อพารามิเตอร์ ไม่ควรใช้รหัสที่เรียกวิธีการ ด้วยการส่งพารามิเตอร์มีชื่อ:
    MyObj.MyMethod z:=5
 • B2Cไม่สนับสนุนพารามิเตอร์ที่ไม่จำเป็น เพื่อให้คุณสามารถใช้รหัสเหมือนกับ:
    MyObj.MyMethod a,b,c,,,,g
 • B2C ไม่อยู่ในขณะนี้ไม่คำนวณนิพจน์ ไม่ใช้รหัสเหมือนกับ:
    MyObj.MyMethod (a+b)/2, a*b, a+1
แม้ว่าจะ มีข้อจำกัดเหล่านี้ B2C เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ B2C.exe เพื่อสร้างรหัส Visual C++ เทียบเท่ากับการทำงานอัตโนมัติของ Visual Basic รหัสต่อไปนี้ และวางรหัสสร้างขึ้นโดยตรงลงในโครงการของคุณ:

' Start Excel.dim app as objectset app = createobject("Excel.Application")' Make it visible.app.visible = true' Add a new workbook.app.workbooks.add' Declare an array.dim arr(1 to 15, 1 to 15) as long' Fill array with values.dim i as longdim j as longfor i = 1 to 15  for j = 1 to 15   arr(i,j) = i  next j  doeventsnext i' Set all values in one shot!app.activesheet.range("A1:O15").value = arrmsgbox "All done."				
อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้สำหรับ B2C.exe คืออย่างง่ายมาก ซึ่งประกอบด้วยกล่องแก้ไขสาม ปุ่มที่สาม และ กล่องคำสั่งผสมซึ่งคุณสามารถเลือกตัวอย่าง คุณพิมพ์ หรือวางโค้ด Visual Basic ของคุณในกล่องแก้ไขที่อยู่ทางด้านซ้าย และเมื่อคุณคลิกคัดลอกการ & แปลงB2C.exe นำใส่เข้าที่สองแก้ไขกล่องอื่น ๆ ด้วยรหัส Visual C++ ของคุณสร้างขึ้น รวมทั้งคัดลอกแฟ้มไปยังคลิปบอร์ดสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็ว

รหัสสร้างขึ้นใช้ฟังก์ชันผู้ช่วยเหลือเรียกว่า AutoWrap() ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นในกล่องแก้ไขที่มุมบนด้านขวาของกล่องโต้ตอบ' B2C.exe ' คุณต้องการเพิ่มฟังก์ชันนี้กับโครงการของคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากที่คุณใช้รหัสที่สร้างขึ้นโดย B2C ถึงแม้ว่าฟังก์ชันนี้มีใหม่ทุกครั้งที่คุณแปลงรหัสใหม่ จึงเสมอเหมือนกันดังนั้นคุณต้องการคัดลอกเพียงครั้งเดียว

วิธีดีที่สุดในการเรียนรู้วิธีการทำงาน จะรัน B2C และทดลองกับตัวอย่างมีอยู่ภายใน

การทำให้ตัวแปลงแปลง javafy coledispatchdriver นำเข้า _com_ptr_t idispatch เรียก getidsofnames

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 216388 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 12:46:48 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Visual Basic for Applications 6.0, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbautomation kbfile kbinfo kbmt KB216388 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)