DNS แปลงชื่อโฮสต์ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

217136
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ทำให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายของรีจิสทรีของ Microsoft Windows Registry
อาการ
หลังจากที่คุณใช้ Windows NT 4 ของ Service Pack ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Windows NT ไคลเอนต์ที่กำลังพยายามเข้าถึงคอมพิวเตอร์ UNIX ที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ปฏิเสธการเข้าถึง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละราย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
  • 152734 วิธีการขอรับเซอร์วิสแพคล่าสุดของ Windows NT 4.0
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละราย ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสนับสนุน โปรดไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาใน Windows NT 4.0 ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Windows NT เวอร์ชั่น 4.0 Service Pack 5 ครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์ UNIX สามารถใช้ค้นหาย้อนกลับกับเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Windows NT ในการระบุ และการตรวจสอบของไคลเอนต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาย้อนกลับ โปรดดู article(s) ต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
164213 คำอธิบายของการค้นหา DNS ย้อนกลับ

Windows NT SP3 Dns.exe รักษาชื่อโฮสต์กรณีผสม รายชื่อบนเครื่อง UNIX ที่ใช้ในการตรวจสอบไคลเอนต์กับถูกจัดเก็บโดยใช้ชื่อกรณีผสมนอกจากนี้ ทำการค้นหาแบบย้อนกลับ ชื่อคืนจาก DNS เซิร์ฟเวอร์ที่ตรงกับชื่อในฝั่ง UNIX และไคลเอนต์ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

อย่างไรก็ตาม Windows NT Dns.exe SP4 แปลงชื่อทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก ขณะที่มีการส่งกลับชื่อตัวพิมพ์เล็กเมื่อ มีการร้องขอการค้นหาย้อนกลับ ชื่อส่งกลับไม่ตรงกับชื่อในฝั่ง UNIX และ ดังนั้น จึงส่งกลับค่า "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ Dns.exe ตัวใหม่ตอนนี้มีเป็นรายการรีจิสทรีที่ทำให้สามารถกำหนดค่าจัดการตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก

คำเตือน: หากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า คุณสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีคุณต้องเสี่ยง

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\ParametersCasePreservation (REG_DWORD)

การตั้งค่านี้เป็น 1 จะเปิดการรักษากรณีและปัญหา

ซึ่งได้รับการแก้ไขได้เนื่องจากเหตุผลความเข้ากัน โปรดหมายเหตุ อย่างไรก็ตาม ว่า RFC 952 อธิบายที่มีควรไม่มีรหัสและฟังก์ชันการทำงานโดยขึ้นอยู่กับตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็กของการตอบสนองของ DNS ดังนั้น รักษารายชื่อโฮสต์กรณีผสมจะไม่ตาม RFC
4.00

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 217136 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/03/2013 12:29:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB217136 KbMtth
คำติชม