วิธีการใช้คุณลักษณะ'ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'ใน Internet Explorer 5 และ 6

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:217148
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะ'ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'ใน Internet Explorer 5 และ 6 ลักษณะการทำงานในการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแนะนำสำหรับรายการที่คุณพิมพ์ตรงกับการเป็นไปได้ที่อยู่แถบ แบบฟอร์มของเว็บเพจ หรือผู้ใช้ชื่อหรือรหัสผ่านกล่องบนเว็บเพจ

ลักษณะการทำงานในการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแสดงคำแนะนำในรายการแบบเร็วเป็น Internet Explorer 5 และ 6 เริ่มต้นการจำแนกลวดลายที่คุ้นเคย ถ้าข้อเสนอแนะในรายการตรงกับเงื่อนไขของคุณสำหรับเขตข้อมูลนั้น คลิข้อเสนอแนะ หรือกดคีย์ DOWN ARROW เพื่อแสดงรายการของคำแนะนำ แล้วกด enter
ข้อมูลเพิ่มเติม
Internet Explorer 5 และ 6 เปิดลักษณะการทำงานในการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ โดยค่าเริ่มต้นสำหรับที่อยู่เว็บ และคุณได้รับพร้อมท์การต่อไปนี้ก่อนที่ Internet Explorer 5 และ 6 เปิดการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับฟอร์มบนเว็บเพจ:
ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ remembers รายการในแบบฟอร์มเว็บ เช่นเดียวกับคุณพิมพ์ ในอนาคตคุณสามารถตรวจสอบรายการก่อนหน้าของคุณและคำแนะนำรายการเป็นชนิดของคุณ

คุณต้องการเปิดการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติหรือไม่
เมื่อคุณก่อนพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนเว็บเพจ คุณได้รับพร้อมท์การต่อไปนี้:
คุณต้องการให้ Windows จดจำรหัสผ่านนี้ ดังนั้นคุณไม่ต้องพิมพ์อีกครั้งในครั้งถัดไปที่คุณเข้าเยี่ยมชมเพจนี้หรือไม่
ไม่มีความเป็นไม่มีการจำรหัสผ่านที่มีการเพิ่มเติมใด ๆกล่องกาเครื่องหมายที่จะปิดคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนฟอร์ม

การปรับการตั้งค่าการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับลักษณะการทำงานในการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ หรือยกเลิกเลือกรายการทั้งหมดจากรายการของคำแนะนำที่ฟอร์มหรือรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Internet Explorer:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกการเนื้อหาแท็บ
 3. คลิกทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ.
 4. คลิกที่กล่องกาเครื่องหมายทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเหมาะสม หรือคลิกล้างฟอร์มหรือล้างรหัสผ่านเมื่อต้องการยกเลิกเลือกรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมดจากประวัติการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติที่เหมาะสม
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.
เมื่อต้องการยกเลิกเลือกแต่ละรายการจากรายการของคำแนะนำที่ฟอร์มหรือรหัสผ่าน คลิกรายการในรายการของคำแนะนำสำหรับเขตข้อมูลนั้น และจากนั้น กด DELETE รายการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติโดยอัตโนมัติปรากฏเมื่อคุณทำการดำเนินการต่อไปนี้ในแบบฟอร์ม populated ก่อนหน้านี้:
 • พิมพ์อักขระตัวแรกในฟิลด์
 • กดแป้นขึ้นหรือลงในฟิลด์
 • คลิกสองครั้งที่พื้นที่ว่างในฟิลด์
เมื่อต้องการล้างประวัติการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับที่อยู่เว็บ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Internet Explorer:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกการทั่วไปแท็บ
 3. คลิกล้างประวัติแล้ว คลิกตกลง.
เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแบบอินไลน์สำหรับที่อยู่เว็บ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Internet Explorer:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ
 3. ภายใต้เรียกดูคลิกการใช้แบบอินไลน์ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับที่อยู่เว็บกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
หมายเหตุ:: Internet Explorer 4.x ใช้แบบอินไลน์ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับที่อยู่เว็บ และคำสั่ง หรือชื่อโฟลเดอร์ ฟังก์ชันนี้ของลักษณะการทำงานในการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติให้คำแนะนำสำหรับสิ่งที่คุณพิมพ์ด้วยการดำเนินการแบบอินไลน์ที่อยู่หรือคำสั่ง ด้วยการจับคู่ที่ใกล้เคียงที่สุดโดยอัตโนมัติ โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันการทำงานนี้เปิดอยู่ใน Windows Explorer และปิดใช้งานสำหรับที่อยู่เว็บใน Internet Explorer 5 และ 6 (และแทนที่ ด้วยรายการแบบหล่นลง)

เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแบบอินไลน์สำหรับที่อยู่เว็บ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Internet Explorer:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ
 3. ภายใต้เรียกดูคลิกการใช้แบบอินไลน์ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับที่อยู่เว็บกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง
หมายเหตุ:: ถ้าคุณปิด การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติคุณลักษณะสำหรับที่อยู่ของเว็บ (โปรดดู "การปรับปรุงทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ" ส่วนตั้งค่าของบทความนี้) และเปิดใช้งานแบบอินไลน์ เปิดลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเดียวใน Internet Explorer 4.x การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับที่อยู่เว็บ

หมายเหตุ:: หากคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแบบอินไลน์ที่เปิดอยู่สำหรับที่อยู่เว็บ ที่อยู่ที่ไม่ได้รวมตัวระบุทรัพยากรนำหน้า (ตัวอย่างเช่น http:// หรือ ftp: / /) จะไม่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ อาจระบุหมายเลขนำหน้ารหัสของทรัพยากรสำหรับที่อยู่เว็บที่คุณต้องการใช้ลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแบบอินไลน์ หรือปิดคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติสำหรับที่อยู่เว็บ และใช้เฉพาะอินไลน์การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ (Internet Explorer 4.x ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ)

ลักษณะการทำงานของคุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

The Internet Explorer 5 and 6 AutoComplete feature suggests matches as you type text in any of the following areas:
 • กระบวนการที่อยู่toolbar in Internet Explorer, Windows Explorer, or on the Windows desktop or taskbar
 • กระบวนการOPENกล่องในนั้นเรียกใช้dialog box accessed from theเริ่มการทำงานmenu, or theOPENdialog box accessed from theแฟ้ม:menu in Internet Explorer
 • Forms (including user names and passwords on forms) on Web pages
If you use the Windows Desktop Update component that is included with Internet Explorer 4, Windows 98 or later, or Windows 2000, the AutoComplete feature suggests matches as you type in anที่อยู่toolbar in Windows Explorer or in theOPENกล่องในนั้นเรียกใช้dialog box accessed from theเริ่มการทำงานเมนูFor more information about how to install the Windows Desktop Update component for Windows 95 or Windows NT 4.0, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
165695How to add or remove Windows Desktop Update
The list of matches that the AutoComplete feature suggests for a Web address, folder, or program name is determined by examining the following items:
 • Your Favorites and History folders
 • The contents of the folder you specify for files or folders
 • The contents of the left pane in Windows Explorer
 • A list of your most recently typed addresses, commands, or AutoSearch queries, which are stored in the registry
The AutoComplete feature for Web addresses also includes an AutoCorrect feature that can correct common errors. For example, if you accidentally type "htp://" or "http:\\" instead of "http://," Internet Explorer 5 and 6 can automatically correct the error as soon as you clickไปยังor press ENTER.

The list of matches that the AutoComplete feature suggests for forms or user names and passwords on forms is stored on your computer and is encrypted to protect your privacy. Web sites cannot gain access to this information unless you submit the form or log in by using the suggested password.For more information about how to use the AutoComplete feature in Internet Explorer 4.x, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
171230How to use the AutoComplete feature in Internet Explorer 4
For more information about the AutoSearch and AutoScan features in Internet Explorer 5, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
221754How to seach the Internet from the Address bar in Internet Explorer
Internet Explorer 4 and 5 support the AutoComplete feature for Web page forms that use the Profile Assistant tool.For more information about using the Profile Assistant tool, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
220017Description of Profile Assistant
turn off automatically finish web address auto

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 217148 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 12:56:02 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbFAQ kbhowto kbmt KB217148 KbMtth
คำติชม