วิธีการบูตแบบหลายระบบสำหรับ Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me และ MS-DOS

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิป Intel เพื่อทำการบูตแบบหลายระบบโดยใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ของ Microsoft:
 • MS-DOS
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณต้องการบูตระบบปฏิบัติการแบบหลายระบบ ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ตามลำดับต่อไปนี้:
 1. MS-DOS
 2. Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me
 3. Windows NT
 4. Windows 2000
 5. Windows XP
ติดตั้งระบบปฏิบัติการแต่ละชนิดตามขั้นตอนการติดตั้งมาตรฐาน คุณสามารถเริ่มระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ได้จากหน้าจอตัวโหลดการบูต (Osloader):
 • Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
หมายเหตุ: คุณควรติดตั้งระบบปฏิบัติการแต่ละชนิดโดยแยกไดรฟ์ลอจิคัล หากคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายระบบในไดรฟ์เดียว คุณอาจพบปัญหาเมื่อพยายามใช้ระบบปฏิบัติการเหล่านั้น

หากคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการหลายระบบในไดรฟ์เดียว Microsoft Internet Explorer อาจปิดการทำงานและคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll
คุณสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้ใช้ Windows XP, Windows 2000, Windows NT และ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้บูตแบบหลายระบบโดยใช้การจับคู่ระหว่าง Windows 95, Windows 98 กับ Windows Me ได้ เนื่องจาก Windows 95, Windows 98 และ Windows Me ใช้แฟ้มสำหรับบูตเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่สามารถบูตแบบหลายระบบโดยใช้ Windows 95, Windows 98 และ Windows Me ได้พร้อมกัน

คุณควรติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ก่อนติดตั้ง Windows NT, Windows 2000 และ Windows XP เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me แทนที่บูตเซ็กเตอร์ของ Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT ด้วยบูตเซ็กเตอร์ของตนเอง เนื่องจากบูตเซ็กเตอร์ของ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ระบุพาร์ติชันเป็น FAT16 หรือ FAT32 ดังนั้น Windows NT, Windows 2000 และ Windows XP จะไม่สามารถเข้าใช้งานวอลุ่ม NTFS ได้ เมื่อต้องการติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ก่อน ใช้ขั้นตอนการติดตั้งที่ให้มากับ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me

หากคุณต้องการบูตหลายระบบโดยใช้ Windows XP, Windows 2000, Windows NT และ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me กับ MS-DOS ให้ติดตั้ง MS-DOS ก่อน

วิธีการเริ่มต้น MS-DOS จากเมนู Startup ของ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me

วิธีการเริ่มต้น MS-DOS จากเมนู Startup ของ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me:
 1. เลือก Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition จากเมนูในหน้าจอตัวโหลดการบูต แล้วกด ENTER
 2. เมื่อต้องการแสดงเมนู Startup ของ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ให้กดปุ่ม F8
 3. เมื่อต้องการเริ่ม MS-DOS ให้เลือกตัวเลือก Previous version of MS-DOS

วิธีการเริ่ม MS-DOS โดยตรง

วิธีการเริ่ม MS-DOS โดยตรง:
 1. เลือก Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition จากเมนูในหน้าจอตัวโหลดการบูต แล้วกด ENTER
 2. เมื่อต้องการเริ่ม MS-DOS ให้กดปุ่ม F4
อีกวิธีการในการเริ่มต้นระบบปฏิบัติการสามระบบคือการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ทำการบูตหลายระบบ โดยใช้ Windows XP, Windows 2000, Windows NT และ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me แล้วเริ่ม MS-DOS จากแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ที่สามารถบูตได้ของ MS-DOS หากคุณทำการบูตหลายระบบโดยใช้ Windows XP, Windows 2000 และ MS-DOS หรือ Windows NT และ MS-DOS คุณสามารถติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ได้โดยใช้ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้

วิธีการติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ใน Windows XP, Windows 2000 และ MS-DOS หรือ Windows NT และ MS-DOS ในการกำหนดค่าการบูตแบบหลายระบบ

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ใน Windows XP, Windows 2000 และ MS-DOS หรือ Windows NT และ MS-DOS ในการกำหนดค่าการบูตแบบหลายระบบ
 1. เมื่อเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก MS-DOS จากเมนูในหน้าจอตัวโหลดการบูต
 2. ติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหากจากโฟลเดอร์ %SystemRoot% ของ Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT
หลังจากคุณติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me สำเร็จและเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว จะปรากฏหน้าจอตัวโหลด Windows XP หรือ Windows 2000 ขึ้นและคุณสามารถเลือกว่าจะบูต MS-DOS และ Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT ได้ หากคุณเลือกใช้ MS-DOS, Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me

วิธีการเริ่มต้น MS-DOS จาก Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me

เมื่อต้องการเริ่ม MS-DOS จาก Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me:
 1. ในเมนู View ใน My Computer หรือ Windows Explorer คลิก Options หรือ Folder Options
 2. คลิก Show All Files ในแท็บ Options แล้วคลิก OK
 3. ในรายชื่อแฟ้มต่างๆ ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Msdos.sys
 4. ในเมนู File ให้คลิกที่ Properties
 5. ในส่วน Attributes ในแท็บ General คลิกเพื่อยกเลิกการเลือกทั้งช่องทำเครื่องหมาย Read-Only และ Hidden แล้วคลิก OK
 6. เปิดแฟ้ม Msdos.sys โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความ (เช่น Notepad)
 7. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังส่วน [Options] ของแฟ้ม Msdos.sys:
  BootMulti=1
 8. บันทึกแล้วปิดแฟ้ม

วิธีการปรับรุ่น Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me

หากคุณปรับรุ่นเป็น Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me หรือหากคุณติดตั้ง Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ใหม่ โปรแกรมติดตั้งจะลบแฟ้มบางอย่างในโฟลเดอร์ MS-DOS ของคุณแล้วแทนที่ด้วยแฟ้มในรุ่นของ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ในโฟลเดอร์ของ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me ภายใต้โฟลเดอร์ Command แฟ้มต่อไปนี้จะถูกลบและแทนที่ด้วยโปรแกรมติดตั้งของ Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me:
Ansi.sys
Attrib.sys
Chkdsk.exe
Choice.com
Country.sys
Dblspace.bin
Dblspace.exe
Dblspace.sys
Debug.exe
Defrag.exe
Deltree.exe
Diskcopy.exe
Display.sys
Doskey.com
Drvspace.bin
Drvspace.exe
Edit.com
Edit.hlp
Ega.cpi
Emm386.exe
Fc.exe
Fdisk.exe
Find.exe
Format.com
Help.com
Keyb.com
Keyboard.sys
Label.exe
Mem.exe
Mode.com
More.com
Move.exe
Mscdex.exe
Msd.exe
Networks.txt
Nlsfunc.exe
Os2.txt
Ramdrive.sys
Readme.txt
Scandisk.exe
Scandisk.ini
Server.exe
Share.exe
Smartdrv.exe
Sort.exe
Start.exe
Subst.exe
Subst.exe
Sys.com
Xcopy.exe
win2000hotsetup kbfaqw2ksetup
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 217210 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 12:56:45 - ฉบับแก้ไข: 3.3

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbdualboot kbenv kbhowto kbsetup KB217210
คำติชม