โดเมนย่อยไม่สืบทอดเปลี่ยนโดเมนหลักในบัญชีผู้ใช้ Office 365, Azure หรือ Windows Intune ขององค์กร

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2174324
ปัญหา
เมื่อคุณทำการเปลี่ยนโดเมนหลัก (ระดับสูง) ที่มีการตรวจสอบภายในบัญชีขององค์กร เช่น Office 365, Microsoft Azure หรือ Intune ของ Windows โดเมนลูกที่ยังมีการตรวจสอบภายในบัญชีขององค์กรของคุณไม่สืบทอดการเปลี่ยนแปลง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เปลี่ยนโดเมนจากมาตรฐานในการติดต่อกับภายนอก
  • การเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อกับภายนอกโดเมนจากมาตรฐาน
  • ตั้งค่าคอนฟิกการรับรองความถูกต้องหรือสหพันธรัฐโดเมน
  • ปรับปรุงโดเมนที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีสหพันธรัฐบริการ (AD FS) ขึ้นความน่าเชื่อถือของบริษัท
  • ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลบโดเมนลูก เพิ่มการตรวจสอบโดเมนหลัก และเพิ่มโดเมนย่อยอีกครั้ง

หมายเหตุตรวจสอบหลังจากพาเรนต์ โดเมน และโดเมนลูกถูก เพิ่ม คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบโดเมนลูกได้เนื่องจากมีการสืบทอดการตั้งค่า (การตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง และสหพันธรัฐ) จากโฟลเดอร์แม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าโดเมนลูกถูกตรวจสอบภายในบัญชีขององค์กรของคุณก่อนทำการตรวจสอบโดเมนหลัก เมื่อโดเมนลูกจะตรวจสอบแรก การตรวจสอบ และการตั้งค่าจะถูกจัดการอย่างเป็นอิสระจากโดเมนหลัก

ตัวอย่างเช่น คุณตรวจสอบแบบ corp.constoso.com โดเมน ในภายหลัง คุณตรวจสอบแบบ contoso.com โดเมน เมื่อคุณตรวจสอบแล้ว corp.contoso.comและเป็นการรับรองแล้วว่าความเป็นเจ้าของ namespace ถูกสร้างใน Office 365 เป็นโดเมนที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จาก contoso.com. ดังนั้น เมื่อคุณได้ในภายหลังตรวจสอบ contoso.comไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับโดเมนใหม่นี้ corp.contoso.com.

ในบางกรณี คุณอาจต้องการจัดการคุณสมบัติโดเมนลูกขึ้นอยู่กับโดเมนหลัก
ข้อมูลอ้างอิง
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2174324 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/21/2014 03:56:00 - ฉบับแก้ไข: 17.0

Microsoft Office 365, Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade), Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade), CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 User and Domain Management

  • o365 o365e o365m o365a o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2174324 KbMtth
คำติชม