ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การตั้งค่าที่ปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดเป็น "ภายในบริษัทพลาด 2336" หรือ "ภายในบริษัท 2755 " ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Office 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:217714
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office XP โปรดดูที่297920.
อาการ
เมื่อคุณติดตั้ง Office 2000 เซ็ตอัพราวอาจช้ามากในการปรับปรุง Windows Installer และจากนั้นคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ข้อผิดพลาดภายใน 2336: กรุณาติดต่อผลิตภัณฑ์สนับสนุนสำหรับความช่วยเหลือ
หรือ
ข้อผิดพลาดภายใน 2755: กรุณาติดต่อผลิตภัณฑ์สนับสนุนสำหรับความช่วยเหลือ
หมายเหตุ:: แทนการได้รับข้อความ "ข้อผิดพลาดภายใน" ได้รับการบันทึกไว้ในบทความนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณแต่อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หลังจากการรอที่มีความยาว:
โปรแกรมติดตั้งไม่มีการตอบสนอง
เมื่อคุณสร้างแฟ้มบันทึก verbose โดยใช้บรรทัดคำสั่งคล้ายกับต่อไปนี้
c:\verboselog.txt L * V d:\setup.exe
แล้ว เปิดแฟ้มบันทึก Verboselog.txt ใน WordPad และค้นหาหมายเลขข้อผิดพลาดภายในแฟ้มบันทึก คุณเห็นข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ของ MSI (s) (E8:24): หมายเหตุ: 1:2336 2:5 3: C:\WINNT\Installer\
ของ MSI (s) (E8:24): MainEngineThread ถูกส่งกลับ 1632
ของ MSI (c) (F8:C0): หมายเหตุ: 1:2755 2:1632 3: D:\data1.msi
2755 พลาดภายใน: กรุณาติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
สาเหตุ
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
  • คุณติดตั้ง Office 2000 บน Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือ Windows XP Professional

    -และ-
  • มีการติดตั้ง windows บนพาร์ติชัน NTFS

    -และ-
  • โฟลเดอร์การติดตั้งไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่ถูกต้อง
หมายเหตุ:: คุณสามารถจะพบอาการเหล่านี้ถ้าคุณมีเฉพาะอ่านสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์ WinNT ได้ สภาวะนี้ทำให้โฟลเดอร์การติดตั้งจากการถูกสร้างขึ้นโดยการติดตั้ง Office
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนแปลงสิทธิ์บนโฟลเดอร์การติดตั้ง สิทธิ์บนโฟลเดอร์การติดตั้งควรจะทุกคน -อ่านผู้ดูแลระบบ - เต็มระบบ - เต็ม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบุในการติดตั้ง Office:สำหรับบทความเพิ่มเติมด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดของ Office:
ประสิทธิภาพของการแฮง OFF2000 ร้ายแรงข้อผิดพลาดของ Windows Installer

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ