ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Windows NT ข่าวสารเกี่ยวกับข้อผิดพลาด: เสียหาย และไม่สามารถอ่านแฟ้ม กรุณาใช้คำสั่ง CHKDSK

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:219327
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันเพื่อเปิดแฟ้ม คุณอาจพบในสถานการณ์ต่อไปนี้:

เมื่อคุณใช้ NTCreatFile() ขณะที่เปิดแฟ้ม โดยแฟ้มแอตทริบิวต์ ID ที่ระบุไว้ในแฟ้ม NTFS 64 บิต ID ที่เปิดแฟ้ม แต่ เมื่อคุณพยายามลบแฟ้มจากพรอมต์คำสั่งในขณะแฟ้มนั้นเปิด เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้มที่เสียหาย และไม่สามารถอ่าน กรุณาใช้คำสั่ง chkdsk
แฟ้มเดียวกัน เมื่อเริ่มต้น โดยปกติจะลบอย่างละเอียด
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละตัว สำหรับข้อมูลในการได้รับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
  • 152734 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ windows nt 4.0
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน กรุณาไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:
หมายเหตุ: มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่สำหรับ NtQueryInformationFile(..., FileNameInformation) เพื่อขอรับชื่อเส้นทางของแฟ้มที่เชื่อมโยงกับหมายเลขอ้างอิง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Windows NT 4.0 ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Windows NT รุ่น 4.0 Service Pack 5
4.00