ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเอา CD1 2000 ของ Office

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:219423
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Office 97 ของบทความนี้ ดู158658.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองแฟ้มรีจิสทรีของ Microsoft Windows 98 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
183887คำอธิบายของเครื่องมือตัวตรวจสอบการรีจิสทรี Windows (Scanreg.exe)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลแฟ้มรีจิสทรีของ Microsoft Windows 95 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
132332วิธีการย้อนกลับอัพรีจิสทรีใน Microsoft Windows 95
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการที่จะเอา Microsoft Office 2000 จากคอมพิวเตอร์ของคุณทั้งหมด บทความนี้ประกอบด้วยแฟ้มที่มีการติดตั้งจาก CD1 และไม่สามารถใช้ไปยังดิสก์อื่นคอมแพคที่มาพร้อมกับ Microsoft Office 2000 รุ่นของคุณ

สิ่งสำคัญ: ทำไม่ใช้บทความนี้หากคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 เป็นระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูบทต่อไปนี้ความรู้พื้นฐานความ ซึ่งอธิบายวิธีการเอาออกอย่างสมบูรณ์ CD1 2000 Office Microsoft ทำงานบน Windows 2000:
252566OFF2000: อย่างไร CD1 สำนักงานบน Windows 2000 ที่เอาออกทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอา CD2 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
247684OFF2000: วิธีการที่ลบ CD2 Microsoft Office ทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอา PhotoDraw 2000 (CD3 และ CD4), ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
237542PhD1.0: วิธีการเอาออกเต็มหรือรุ่นทดลองของ PhotoDraw 2000
CD1 รวมถึงโปรแกรมของ Office ต่อไปนี้
  Standard   Small Business   Professional    Premium  --------   --------------   ------------    -------  Excel     Excel        Access       Access  Outlook    Outlook       Excel       Excel  PowerPoint  Word        Outlook      FrontPage  Word               PowerPoint     Outlook                   Word        PowerPoint                            Word				

office 2000 แฟ้มและโปรแกรมการเข้าถึงรีจิสทรียางลบ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ automates กระบวนการนี้ได้ ใน Office 2000 แฟ้มและยูทิลิตี้การยางลบรีจิสทรีถูกออกแบบมาเพื่อรันเฉพาะหลังจากคุณรันโปรแกรมติดตั้งสำหรับ Office 2000 และคลิก Office ที่เอาออก โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จะเอารายการรีจิสทรีที่เหลือที่ติดตั้ง โดย Office ทั้งหมดออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในการดาวน์โหลดเกี่ยวกับยางลบ 2000 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239938OFF2000: โปรแกรมการเข้าถึงการเอาออกทั้งหมดที่เหลือ Office 2000 CD1 แฟ้มและรายการรีจิสทรี
หมายเหตุ:: แบบ Office 2000 แฟ้มและยูทิลิตี้การยางลบรีจิสทรีได้ไม่ถูกทดสอบกับ Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Installer

การเอา Office เอาออกของการ Microsoft Windows Installer (MSI), ซึ่งครอบคลุม โดยโปรแกรมอื่น ถ้า หลังจากที่คุณเอา Office คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Windows Installer ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • บน CD1 Office เปิดโฟลเดอร์ของ Msi และรัน Instmsi อย่างใดอย่างหนึ่ง (Windows 95, Windows 98 หรือ Windows Me > หรือ Instmsiw (Windows NT 4.0 หรือ Windows 2000)
 • เรียกดูไปยังเว็บไซต์ของ Microsofthttp://www.msdn.microsoft.comand search for Windows Installer
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ:: หลังจากคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณอาจจำเป็นในการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้คอมโพเนนต์ที่ใช้ร่วมกันที่ใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ใช้ใด ๆ ของโปรแกรมที่มาพร้อมกับ Microsoft Visual Basic 6.0 หรือผู้เผยแพร่ของ Microsoft คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ใหม่ก่อนที่คุณสามารถใช้แฟ้มเหล่านั้นอีกครั้ง

เมื่อต้องการเอา Microsoft Office ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง คลิกMicrosoft Office 2000แล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออก. หากคุณติดตั้ง Microsoft Office จากซีดีรอม คุณได้รับพร้อมท์เพื่อใส่ CD1
 3. ในการMicrosoft Office 2000 โหมดบำรุงรักษากล่องโต้ตอบ คลิกเอา Office. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 4. ใช้ Windows Explorer ลบโฟลเดอร์ต่อไปนี้และโฟลเดอร์ย่อยของตนเอง

  หมายเหตุ:: ก่อนที่จะลบโฟลเดอร์ Microsoft Office ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่มีโปรแกรมอื่น เช่นโครงการของ Microsoft หรือผู้เผยแพร่ของ Microsoft การติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ Microsoft Office ถ้าคุณลบโฟลเดอร์ Microsoft Office คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้

  หมายเหตุ:: นอกจากนี้การลบโฟลเดอร์ Microsoft Office ลบโปรแกรม Office\Office\XLStart Files\Microsoft โฟลเดอร์ ซึ่งอาจประกอบด้วยแฟ้มส่วนบุคคล ให้แน่ใจว่า แฟ้มส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์นี้ก่อนที่จะลบ นอกจากนี้ การลบโฟลเดอร์ Microsoft Office ลบ Files\Microsoft โปรแกรม Office\Templates โฟลเดอร์ ซึ่งอาจประกอบด้วยแม่แบบส่วนบุคคล ให้แน่ใจว่า แฟ้มที่บุคคลที่ทั้งหมด การรวมแบบกำหนดเองแมโคร จะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์นี้ก่อนที่จะลบ
    C:\Program Files\Microsoft Office  C:\Program Files\Common Files\System\Ado  C:\Program Files\Common Files\System\Msadc  C:\Program Files\Common Files\System\Ole db  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\             40\Bin  C:\Program Files\Netmeetingnt  C:\Windows\Msagent  C:\Windows\Temp\Vbe						
 5. ใช้ Windows Explorer ลบแฟ้มในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
    Windows Folder  --------------   Nsrex.ini     Twain_32.dll  Odbc.ini     Twunk_16.exe  ShellIconCache  Twunk_32.exe  Twain.dll  Windows\System Folder  ---------------------  12520437.cpx    12520850.cpx   Big5.nls     Bopomofo.nls  Cliconf.hlp    Cliconfg.dll   Cliconfg.exe   Comdlg16.ocx  Crswpp.dll     Ctl3Dv2.dll    Ctype.nls    Dbmsadsn.dll  Dbmsrpcn.dll    Dbmssocn.dll   Dbmsspxn.dll   Dbmsvinn.dll  Dbnmpntw.dll    Drvvfp.cnt    Drvvfp.hlp    Exsndopt.hlp  Faxad.hlp     Fm20.dll     Fm20Enu.dll   Fpwpp.dll   Ftpwpp.dll     Ils.dll      Imeshare.dll   Instcat.sql  Javale.dll     Jeterr40.chm   Ksc.nls     L3Codeca.acm  Lhacm.acm     Mapi.dll     Mapiform.vbx   Mapifvbx.tlb  Mapisrvr.exe    Mapisvc.inf    Mdm.exe     Mdt2Fw95.dll  Mfc42Enu.dll    Mlang.dat     Mlctrl.dll    Mmc.exe  Mmc.ini      Mmcndmgr.dll   Mpg4C32.dll   Mscomctl.ocx  Msconf.dll     Mscpxl32.dll   Msdbg.dll    Msdbgen.dll  Msexch40.dll    Msexcl40.dll   Msg723.acm    Msh261.drv  Msh263.drv     Msimrt.dll    Msimrt16.dll   Msimrt32.dll  Msimusic.dll    Msjet40.dll    Msjetoledb40.dll Msjint40.dll   Msjter40.dll    Msltus40.dll   Msorcl32.cnt   Msorcl32.dll  Msorcl32.hlp    Mspbde40.dll   Msrclr40.dll   Msrd2X40.dll  Msrd3X40.dll    Msrdo20.dll    Msrecr40.dll   Msrepl40.dll  Msriched.vbx    Msrpjt40.dll   Msrtedit.dll   Mssdm.dll  Msstdfmt.dll    Msstkprp.dll   Mstext40.dll   Mswdat10.dll  Mswstr10.dll    Msxbde40.dll   Mtxoci.dll    Mvoice.vwp  Nmpgmgrp.exe    Nscmps.dll    Nserror.dll   Oc25.dll  Odbc16Gt.dll    Odbc32.dll    Odbc32Gt.dll   Odbcad32.exe  Odbcbcp.dll    Odbccp32.cpl   Odbccp32.dll   Odbccr32.dll  Odbccu32.dll    Odbcinst.cnt   Odbcinst.hlp   Odbcint.dll   Odbcjet.cnt    Odbcjet.hlp    Odbcji32.dll   Odbcjt32.dll   Odbctrac.dll    Oddbse32.dll   Odexl32.dll   Odfox32.dll   Odpdx32.dll    Odtext32.dll   Olemsg.dll    Olfmnt40.dll  Pcdlib32.dll    Pdm.dll      Piparse.dll   Postwpp.dll   Prc.nls      Prcp.nls     Psapi.dll    Rdocurs.dll   Scp32.dll     Scriptle.dll   Setupdd.dll   Sl_Anet.Acm  Smtp.hlp      Sortkey.nls    Sorttbls.nls   Sqloledb.txt  Sqlsodbc.hlp    Sqlsoldb.hlp   Sqlsrdme.txt   Sqlsrv32.dll  Sqlstr.dll     Sqlwid.dll    Sqlwoa.dll    Threed16.ocx  Tlbinf32.dll    Vaen2.dll     Vaen21.olb    Vb40016.dll  Vb4En16.dll    Vbaen32.olb    Vbaend32.olb   Vbajet32.dll  Vbame.dll     Vct3216.acm    Vct3216.dll   Ven2232.olb  Vfpodbc.dll    Vfpodbc.txt    Vsflex3.ocx   Webpost.dll  Windows.gid    Wmsui.dll     Wpwizdll.dll   X400.hlp  Xjis.nls      Xmsconf.ocx  Windows\Fonts Folder (optional)  -------------------------------  Antquab.ttf   Antquabi.ttf   Antquai.ttf   Arbli___.ttf  Arial.ttf    Arialbd.ttf    Arialbi.ttf   Ariali.ttf  Arialn.ttf    Arialnb.ttf    Arialnbi.ttf   Arialni.ttf  Arialuni.ttf   Ariblk.ttf    Batang.ttf    Bkant.ttf  Bookos.ttf    Bookosb.ttf    Bookosbi.ttf   Bookosi.ttf  Century.ttf   Cour.ttf     Courbd.ttf    Courbi.ttf  Couri.ttf    Gara.ttf     Garabd.ttf    Garait.ttf  Gothic.ttf    Gothicb.ttf    Gothicbi.ttf   Gothici.ttf  Hatten.ttf    Msmincho.ttf   Mtcorsva.ttf   Outlook.ttf  Pmingliu.ttf   Simsun.ttf    Symbol.ttf    Tahoma.ttf  Tahomabd.ttf   Times.ttf     Timesbd.ttf   Timesbi.ttf  Timesi.ttf    Wingding.ttf   Wingdng2.ttf   Wingdng3.ttf  Files in Other Folders (optional)  ---------------------------------  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Reference Titles    Msreftl.dll   Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders    Ragent.dll  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\   40\_Vti_Bin    Fpcount.exe    Shtml.exe  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\   40\_Vti_Bin\_Vti_Adm    Admin.exe  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\   40\_Vti_Bin\_Vti_Aut    Author.exe  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\   40\Bots\Vinavbar    Fp4Avnb.dll    Vinavbar.btl    Vinavbar.inf	  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\   40\Isapi    Fpcount.exe    Shtml.dll	  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\   40\Isapi\_Vti_Adm    Admin.dll  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\   40\Isapi\_Vti_Aut    Author.dll	  Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\   40\Servsupp    Fp4Amsft.dll     Fp4Awebs.dll	  Program Files\Common Files\System\Mapi    Exchcsp.dll	  Program Files\Microsoft Frontpage\Version3.0\Bin    Fp98Sadm.exe   Fp98Swin.exe  Fpsrvadm.exe   Fpsrvwin.exe  Program Files\Web Publish    Flupl.ocx     Wpwiz.exe		  Program Files\Web Publish\Logfiles    Crswpp.old	  Windows\Help    Agt0409.hlp    Mmc.hlp     Conf.cnt    Conf.hlp    Flupl.hlp     Msica.cnt    Msica.hlp    Msident.chm    Msident.hlp    Wpwiz.cnt    Wpwiz.hlp		  Windows\Help\Mmc\Htm    Mmc_0.htm     Mmc_1.htm    Mmc_2.htm    Mmc_3.htm    Mmc_Ext.htm    Mmc_Load.htm  Mmc_Node.htm   Mmc_Proc.htm    Mmc_Rest.htm   Mmc_Save.htm  Mmc_Top.htm   Mmc_Wind.htm	  Windows\Help\Mmc\Misc    Index1.hhk    Mmc.hhc  Windows\Inf    Ad.inf      Agtinst.inf   Hhupdcab.inf		  Windows\System\Spool\Drivers\W32X86\2    Olfaxdrv.fad   Olfdnt40.dll  Olfunt40.dll						
 6. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.

  สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 7. เลือกแป้นต่าง ๆ ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
  ด้วยคีย์ที่เลือก คลิกลบในการแก้ไขเมนู เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ลบคีย์ คลิกใช่.
Eraser2000 OFF2000 ลบ 2000 ยางลบ erase2000 disc1 ดิสก์ 1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 219423 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 13:06:36 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbuninstall kbdta kbhowto kbmt KB219423 KbMtth
คำติชม