สิทธิ์ในการดูแลไม่โหลดและโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Unload

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:219435
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่า Windows 2000 ให้อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือสิทธิ์ของผู้ใช้พลังงานเพื่อติดตั้ง และการถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ใน Windows 2000
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ใช้ระดับที่ไม่ใช่ผู้ดูแลต้องไม่มีสิทธิ์เพิ่มเติมเพื่อติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ที่ มีหมายเลขอุปกรณ์ Plug and Play ให้ตรงกันของโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณมีการเซ็นชื่ออย่างถูกต้อง OEM ชุดโปรแกรมควบคุมเมื่อใช้ตัวช่วยสร้าง "ใหม่ฮาร์ดแวร์พบ" ในกรณีของไม่ตรงกันหรือคู่ที่ตรงกันแบบลำดับขั้นเข้ากันได้กับ แฟ้ม.inf ที่มีลายเซ็นนั้นและแสดงแฟ้มที่เกี่ยวข้องอยู่ในขณะนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดเนื่องจากความตัวนี้ ใด ๆ ในภายหลัง "ฮาร์ดแวร์ใหม่" ของชนิดเดียวกัน (เช่นแบบลำดับขั้นฮาร์ดแวร์การจับคู่ในแฟ้ม.inf เดียวกันและการใช้แฟ้มเดียวกัน) โดยอัตโนมัติตั้งอยู่ โดยตัวจัดการ Plug and Play โดยไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้เพิ่มเติมที่จำเป็น

หมายเหตุ:: มักอุปกรณ์ปรากฏเป็น "ใหม่" เพื่อต่อสาย และเล่นเมื่อพวกเขาไม่ใส่หมายเลขประจำสินค้า และดังนั้น อาศัยสถานที่เพื่อระบุตัวเองโดยเฉพาะ (เช่นการต่อสายเมาส์ที่เหมือนกันในพอร์ตที่แตกต่างกันสองบนฮับ USB ปรากฏเพื่อ ใช้เป็นอุปกรณ์เมาส์ที่แตกต่างกันสอง)

คุณยังสามารถปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบุโดยผู้ใช้ที่ระบุ หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ที่ใดMachine :ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ และกด enter:
runas /u:Machine :\administrator mmc.exe devmgmt.msc
คำสั่ง "runas" อนุญาตให้คุณสามารถทำสิ่งใดเป็นผู้ใช้ที่ระบุ โดยที่คุณมีรหัสผ่านที่ถูกต้อง หมายเหตุการอนุญาตให้ นี้เท่านั้นให้คุณปรับรุ่นโปรแกรมควบคุม เมื่ออุปกรณ์ใหม่ถูกพบการทำงานใน กระบวนการที่แยกต่างหากและไม่มากับรายการที่ตรงกันแบบลำดับขั้นฮาร์ดแวร์ ไม่ได้เนื่องจากกระบวนการที่ไม่มีสิทธิ์ถูกต้อง ฮาร์ดแวร์ที่เราสนับสนุน "ออกจากกล่อง" กับแบบลำดับขั้นเข้ากันได้กับ ตรงกับความหมายที่มีอยู่เพิ่มเติมจาก นั้นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หนึ่งที่ใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เดียวกันในกล่องเสมอ โต้(สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ)ผู้ใช้ยืนยัน/ตอบติดตั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถใส่ดิสก์การโปรแกรมควบคุม OEM กับกับฮาร์ดแวร์แบบลำดับขั้นตรงกับชุดรวมโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็น และไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 219435 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 13:06:58 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB219435 KbMtth
คำติชม