ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

FIX: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันการสอบถาม MDX ใน SSAS 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2200755
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขจะสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมกับค่าก่อนหน้า SQL Server 2008 แก้ไขย่อย
อาการ
เมื่อคุณรันการสอบถามนิพจน์ Multidimensional (MDX) ใน Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS 2008), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
การเชื่อมต่อหมดเวลา หรือไม่สูญหาย ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากการเชื่อมต่อของการขนส่ง: มีการเชื่อมต่อที่มีอยู่ถูกบังคับให้ปิด โดยโฮสต์ระยะไกล การเชื่อมต่อที่มีอยู่ถูกบังคับให้ปิด โดยโฮสต์ระยะไกล
หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • แบบสอบถามประกอบด้วยสองคำนวณสมาชิก
  • สมาชิกที่คำนวณได้แรกขึ้นสองคำนวณสมาชิก
  • สมาชิกที่คำนวณได้ที่สองที่มีการอ้างอิง self และ aggregated ผ่านคำนวณสมาชิก
  • สมาชิกที่คำนวณได้แรกมีค่า SOLVE_ORDER สูงกว่าสองจากการคำนวณสมาชิก
นอกจากนี้ หยุดการบริการหน้าต่าง SSAS และแฟ้ม mini-dump ถูกสร้างขึ้นในข้อผิดพลาด SSAS ล็อกโฟลเดอร์
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการสอบถามซ้ำ infinite สมาชิกที่คำนวณได้ที่สร้างก่อนมีลำดับการคำนวณที่สูงกว่า จากนั้น สมาชิกที่คำนวณได้นี้ pulls ในสมาชิกที่คำนวณได้ที่สอง เนื่องจากการที่สองคำนวณสมาชิกไม่ได้สร้าง โปรแกรม SSAS ไม่สามารถตรวจพบว่า วินาทีที่คำนวณสมาชิกมีการอ้างอิง self ดังนั้น แบบสอบถามประสบการสอบถามซ้ำ infinite เมื่อคำนวณแรกคือสร้างสมาชิกสำหรับสองคำนวณสมาชิก
การแก้ไข

sql Server 2008 Service Pack 1

ปัญหา โปรแกรมแก้ไขสำหรับนี้ถูกก่อนออกใน 9 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2083921แพคเกจ 9 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 การปรับปรุงแบบสะสม
หมายเหตุเนื่องจาก builds วางจำหน่ายของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365สร้างใน SQL Server 2008 ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
โปรแกรมแก้ไขด่วน Microsoft SQL Server 2008 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server service pack คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server
สถานะ
Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897ข้อแบบเพิ่มหน่วยให้บริการแบบไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แพคเกจการปรับปรุง schema ที่ตั้งชื่อใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft