ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
n class="win-icon ng-binding" aria-hidden="true"> ถามชุมชน

ค่าที่แน่นอนกล่องจดหมายไม่สามารถย้ายจากที่เซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2203212
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะย้ายกล่องจดหมายจากเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2007 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft ไม่สามารถย้ายกล่องจดหมายแน่นอน นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010:


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: การจำลองแบบกล่องจดหมาย MSExchange
รหัสเหตุการณ์: 1100
ประเภทงาน: การย้ายกล่องจดหมาย
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
คำอธิบาย::
การย้ายกล่องจดหมายสำหรับ '<mailbox name=""></mailbox>' (<guid></guid>) ล้มเหลวรหัสข้อผิดพลาด: MapiExceptionNotFound-2147221233: ไม่ซิงโครไนซ์รายการ hr = 0x8004010f, ec =-2147221233

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อกล่องจดหมายได้ถูกย้ายก่อนหน้านี้ โดยใช้เครื่องมืออื่น ๆ และptagCnคุณสมบัติได้ถูกพลาด
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการptagCnคุณสมบัติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ