ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้คลิปบอร์ดของ Office 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:221190
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Office 2000 รวมคลิปบอร์ดแบบใหม่ที่เรียกว่าสำนักงาน คลิปบอร์ด คุณสามารถใช้คลิปบอร์ดนี้เพื่อรวบรวม และวางหลายรายการ สำหรับ ตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกวัตถุรูปวาดใน Microsoft Excel สลับไปยัง Microsoft PowerPoint และคัดลอกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ สลับไปยัง Microsoft Internet Explorer และ หน้าของข้อความ การคัดลอกแล้ว สลับไปยัง Microsoft Word และวางคอลเลกชัน รายการที่คัดลอก

หมายเหตุ: คุณสามารถคัดลอกรายการในขณะที่ใช้โปรแกรมใด ๆ ที่มีการคัดลอก และตัดการทำงาน แต่คุณสามารถเพียงวางรายการไว้ใน Word, Excel PowerPoint, Microsoft Access หรือ Microsoft Outlook
ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่จะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของ Office

Office คลิปบอร์ดคัดลอกหลายรายการเมื่อคุณ ทำต่อไปนี้:
 • คัดลอก หรือตัดรายการที่แตกต่างกันสองติดต่อกันในที่เดียวกัน โปรแกรม
 • คัดลอกรายการ วางสินค้า และคัดลอกรายการอื่นใน โปรแกรมเดียวกัน
ใน Excel รุ่นก่อนหน้า Excel 2000 คุณสามารถคัดลอก และ วางรายการภายในแผ่นงานที่ใดก็ได้จนกว่าคุณดำเนินการแอคชันที่ ล้างคลิปบอร์ด คลิปบอร์ดของ Office เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวาง รายการเพื่อให้คุณสามารถทำงานอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องล้างคลิปบอร์ด และ แล้ว วางรายการที่จำเป็น Office คลิปบอร์ดได้แทน คลิปบอร์ด Windows ซึ่งสามารถเก็บเพียงรายการเดียวเท่านั้น

ข้อจำกัดของ Office คลิปบอร์ด

คลิปบอร์ดของ Office มีข้อจำกัดต่อไปนี้:
 • คลิปบอร์ดของ Office สามารถเก็บข้อมูล 4 เมกะไบต์ (MB) หรือ รายการที่ 12 ซึ่งเกิดก่อน ถ้าคุณพยายามที่คัดลอกส่วนที่เลือกที่จะ มีขนาดใหญ่กว่า 4 เมกะไบต์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด และคุณจะได้รับพร้อมท์ให้ ยกเลิกเลือกคลิปบอร์ด หรือถูกปิด
 • คุณไม่สามารถกำหนดด้วยตนเอง หรือปรับขนาดของ Office คลิปบอร์ด แถบเครื่องมือ
 • คุณไม่สามารถวางสูตรเพื่อสำนักงาน คลิปบอร์ด
 • ถ้า Office คลิปบอร์ดไม่เห็น หรือถูกปิด การเลือกที่คุณคัดลอกโดยใช้ CTRL + C เขียนทับรายการก่อนหน้าใด ๆ ที่คัดลอกไป คลิปบอร์ด กล่าวคือ ที่คลิปบอร์ดของ Office ทำหน้าที่เหมือนกับ Windows คลิปบอร์ด เมื่อต้องการคัดลอกรายการหลายรายการไปยังคลิปบอร์ดของ Office โดยการกด CTRL + C เปิด Office คลิปบอร์ด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ชี้ไป แถบเครื่องมือ ในการ มุมมอง เมนู และคลิก คลิปบอร์ด.

  หมายเหตุ: กด CTRL + V เสมอวางเฉพาะเมื่อคัดลอกไปยังรายการสุดท้าย คลิปบอร์ด
 • โดยใช้การ วางทั้งหมด คำสั่งวางสินค้าทั้งหมดในคอลัมน์
 • ข้อมูลเก็บไว้ในคลิปบอร์ดของ Office ที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบ HTML รูปแบบ
 • เนื้อหาของคลิปบอร์ดของ Office จะถูกลบเมื่อนั้น เซสชันปัจจุบันสิ้นสุดลง ถ้าคุณมี Office โปรแกรมหนึ่งทำงาน เนื้อหาของ คลิปบอร์ดของ Office จะถูกลบเมื่อคุณปิดโปรแกรมนั้น ถ้าคุณมี มีเนื้อหาของคลิปบอร์ดของ Office หลายโปรแกรม Office ทำงาน ลบออกหลังจากที่คุณปิดโปรแกรม Office ครั้งล่าสุด
 • ไม่มีไม่มี Visual Basic สำหรับโมเดลวัตถุของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ คลิปบอร์ดของ Office ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการเขียนโปรแกรมควบคุม ดังกล่าว
 • ถ้ามีการคัดลอกสินค้าเดียวกันสองครั้งในติด ๆ สำนักงาน คลิปบอร์ดไม่จัดเก็บสินค้าสอง ถ้าคุณคัดลอกสินค้าเดียวกันสองครั้ง แต่ ไม่ได้อยู่ในติด ๆ สองสำเนาของรายการถูกเก็บไว้บนคลิปบอร์ดของ Office คลิปบอร์ดของ Office เก็บสองรายการต่าง ๆ ที่จะถูกคัดลอกใน ติด ๆ ถ้าค่าคำนวณได้ของสินค้าทั้งสองเหมือนกัน ตัวอย่าง ถ้าคุณป้อนค่า 1 ในเซลล์ A1 และสูตร = A1 ในเซลล์ A2 จอแสดงผล คลิปบอร์ดของ office คัดลอกเซลล์ A1 และคัดลอกแล้วเซลล์ A2 สำเนาเดียวเท่านั้น สินค้าถูกวางบนคลิปบอร์ด

การควบคุม Office คลิปบอร์ด

ในขณะที่คุณคัดลอกรายการ Office คลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติปรากฏบน เดสก์ท็อปของคุณ คุณสามารถปิดได้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังจากปิดแถบเครื่องมือสามครั้ง คุณได้รับพร้อมท์ให้ปิดอย่างถาวร ดังกล่าว ถ้าคุณปิดคลิปบอร์ด การแสดงอีกครั้ง อย่างถาวรนั้น มุมมอง เมนู คลิก แถบเครื่องมือ แล้ว คลิก คลิปบอร์ด. ถ้าคุณต้องการตั้งค่าการทำงาน ลักษณะที่ปรากฏโดยอัตโนมัติ คลิกขวาผู้ช่วย คลิก ตัวเลือก และในการ ตัวเลือก แท็บ คลิก คำแนะนำการตั้งค่าใหม่.

ล้าง Office คลิปบอร์ด

นอกจากนี้คุณได้อย่างง่ายดายสามารถล้างรายการทั้งหมดที่เก็บอยู่ใน คลิปบอร์ดของ office เมื่อต้องล้าง Office คลิปบอร์ด คลิก ล้างทั้งหมด ในการ คลิปบอร์ด แถบเครื่องมือ
ข้อมูลอ้างอิง
ด้วยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีของ Windows คุณสามารถปิดการใช้งาน คลิปบอร์ดของ office เพื่อให้ปุ่มปรากฏใน Office ใด ๆ โดยอัตโนมัติ โปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ กรุณาคลิกบทความ หมายเลขด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
207438OFF2000: ทำให้แถบเครื่องมือ Office คลิปบอร์ดให้ปรากฏ
ปรับ OFF2000 รวบรวม และคลิปบอร์ดคัดลอก WD2000 word excel การเข้าถึง powerpoint outlook 2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ