ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

FIX: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง ProcessAdd หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงไปยังพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการวิเคราะห์ SQL Server 2008: "ข้อผิดพลาดภายใน: มีข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2216454
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถประมวลผลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2008 วิเคราะห์บริการ
  • คุณทำการเปลี่ยนแปลงพาร์ติชัน และการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ทำเครื่องหมายพาร์ติชันเป็น unprocessed ตัวอย่างเช่น นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณดำเนินการหนึ่งต่อไปนี้:
    • เปลี่ยนข้อมูลแหล่งข้อมูลแบบสอบถามคำจำกัดความ
    • เปลี่ยนคำอธิบายประกอบ
  • คุณรันการProcessAddคำสั่ง

ในสถานการณ์นี้ หากคุณรันการProcessAddคำสั่งก่อนที่จะรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดภายใน: มีข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

การแก้ไข

service pack ข้อมูล

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

สถานะ
Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ปัญหานี้ได้ก่อนแก้ไขใน SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับ SQL Server 2008
ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่เราไม่แนะนำว่า คุณได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดแบบสอบถามของแหล่งข้อมูล แทน เราขอแนะนำให้ คุณใช้การรวมออกบรรทัด ดูข้อมูลเพิ่มเติม หัวข้อต่อไปนี้บนเว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ