ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การติดตั้ง slipstream ของ SQL Server 2008 ล้มเหลวหาก /PCUSOURCE หรือ /CUSOURCE มีช่องว่างในเส้นทาง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2216465
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง SQL Server 2008 จากแหล่งการติดตั้ง slipstream การตั้งค่าไม่
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าบรรทัด /PCUSOURCE หรือบรรทัด /CUSOURCE ประกอบด้วยช่องว่างในการ path./PCUSOURCE และ /CUSOURCE สามารถใช้แฟ้ม ConfigurationFile.ini หรือ ในบรรทัดคำสั่งได้ ตัวอย่างเช่น:
 • ConfigurationFile.ini
  [SQLSERVER2008]
  PCUSOURCE = "{การแยก service pack } " เส้นทาง
  CUSOURCE = "{เส้นทางของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมแยก}"
 • บรรทัดคำสั่งการตั้งค่าสำหรับ slipstreaming
  มีชื่อเป็น Setup.exe /PCUSOURCE = "{การแยก service pack } " เส้นทาง
  /CUSOURCE = ” {พาธไปยังแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมแยก} ”
การแก้ไข

service pack ข้อมูล

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แยกเซอร์วิสแพ็คและแพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสมการเส้นทางที่ไม่รวมช่องว่าง
สถานะ
Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ปัญหานี้ได้ก่อนแก้ไขใน SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับ SQL Server 2008

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ