FIX: Multiserver งานจะไม่ดาวน์โหลดมาจาก SQL Server 2000 ในบทบาท MSX SQL Server 2008 ในบทบาท TSX

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2216501
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2000 เป็นเซิร์ฟเวอร์หลัก (MSX)
  • พยายาม enlist เซิร์ฟเวอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) เป็นเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย (TSX)
ในสถานการณ์สมมตินี้ multiserver งานจะไม่ดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายเมื่อมีสร้างขึ้น ถ้าคุณพยายามเรียกใช้งาน multiserver จากเซิร์ฟเวอร์หลัก งานล้มเหลว และล็อกข้อผิดพลาดของ SQLServerAgent แสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

[298] ข้อผิดพลาดสแตนซ์: 170 บรรทัด 1: ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องใกล้ '('. [SQLSTATE 42000]
298 = IDS_SERVER_ERROR (จากแหล่งที่มา)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการปรับปรุงแบบสอบถามที่มีการเรียกใช้โดยแบบ SQLServerAgent (TSX) ใน SQL Server 2008 ในการแก้ไขปัญหาการ parameterization แบบสอบถาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไวยากรณ์แบบสอบถามถูก unsupported โดยไวยากรณ์ของแบบสอบถาม SQL Server 2000 เมื่อแบบสอบถามที่ปรับปรุงถูกเรียกใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server ใน MSX role เรียกไม่สำเร็จแบบสอบถาม
การแก้ไข

service pack ข้อมูล

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008
หลังจากที่คุณได้ใช้ service pack นี้เซิร์ฟเวอร์ SQL 2008 TSX งานจะดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์
สถานะ
Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) งาน
KatmaiPCU2 TSX MSX SQL2000 SQL2008

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2216501 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 09:14:35 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Standard

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbsurveynew kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbmt KB2216501 KbMtth
คำติชม