วิธีการทำให้ PowerPoint โดยใช้ Visual Basic ใน Office 2003 ในนัก พัฒนา XP Office และนัก พัฒนา 2000 ของ Office

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:222929
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้ Microsoft PowerPoint โดยใช้ Microsoft Visual Basic ใน Microsoft Office 2003 ในนัก พัฒนา XP Office ของ Microsoft และสำหรับนัก พัฒนา 2000 ของ Microsoft Office
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยใช้การดำเนินการอัตโนมัติใน PowerPoint คุณสามารถโดยทางโปรแกรมพิมพ์ แสดงภาพนิ่ง และดำเนินการสิ่งที่คุณสามารถทำ interactively ส่วนใหญ่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้าง และเรียกใช้ตัวอย่างการดำเนินการอัตโนมัติ Visual Basic:
 1. สร้างโครงการ EXE มาตรฐานใหม่ Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. เพิ่ม CommandButton แบบให้กับฟอร์มเริ่มต้น
 3. จากนั้นProjectเมนู คลิกอ้างอิง:และเพิ่มการไลบรารีวัตถุ Microsoft PowerPoint 8.0และการไลบรารีวัตถุ Microsoft Office 8.0. สำหรับ Office 2000 นี่คือรุ่น 9.0 ของไลบรารีชนิด สำหรับ Office 2002 นี่คือรุ่น 10.0 Microsoft Office 2003 นี่คือรุ่น 11.0
 4. เพิ่มต่อไปนี้ลงในหน้าต่างรหัสของแบบฟอร์มของคุณ:
  Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)Private Sub Command1_Click()  ' Start PowerPoint.  Dim ppApp As PowerPoint.Application  Set ppApp = CreateObject("Powerpoint.Application")   ' Make it visible.  ppApp.Visible = True   ' Add a new presentation.  Dim ppPres As PowerPoint.Presentation  Set ppPres = ppApp.Presentations.Add(msoTrue)   ' Add a new slide.  Dim ppSlide1 As PowerPoint.Slide  Set ppSlide1 = ppPres.Slides.Add(1, ppLayoutText)   ' Add some text.  ppSlide1.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "My first slide"  ppSlide1.Shapes(2).TextFrame.TextRange.Text = "Automating Powerpoint is easy" & vbCr & "Using Visual Basic is fun!"   ' Add another slide, with a chart.  Dim ppSlide2 As PowerPoint.Slide  Set ppSlide2 = ppPres.Slides.Add(2, ppLayoutTextAndChart)    ' Add some text.  ppSlide2.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "Slide 2's topic"  ppSlide2.Shapes(2).TextFrame.TextRange.Text = "You can create and use charts in your Powerpoint slides!"   ' Add a chart in the same location as the old one.  Dim cTop As Double  Dim cWidth As Double  Dim cHeight As Double  Dim cLeft As Double  With ppSlide2.Shapes(3)    cTop = .Top    cWidth = .Width    cHeight = .Height    cLeft = .Left    .Delete  End With  ppSlide2.Shapes.AddOLEObject cLeft, cTop, cWidth, cHeight, "MSGraph.Chart"   ' Add another slide, with an organization chart.  Dim ppSlide3 As PowerPoint.Slide  Set ppSlide3 = ppPres.Slides.Add(3, ppLayoutOrgchart)   ' Add some text.  ppSlide3.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = "The rest is only limited by your Imagination"   ' Add an Org Chart in the same location as the old one.  With ppSlide3.Shapes(2)    cTop = .Top    cWidth = .Width    cHeight = .Height    cLeft = .Left    .Delete  End With  ppSlide3.Shapes.AddOLEObject cLeft, cTop, cWidth, cHeight, "OrgPlusWOPX.4" 'OrgPlusWOPX.4   ' is an object of the application Microsoft Organization Chart   ' Setup slide show properties.  With ppPres.Slides.Range.SlideShowTransition    .EntryEffect = ppEffectRandom    .AdvanceOnTime = msoTrue    .AdvanceTime = 5 ' 5 seconds per slide  End With   ' Prepare and run the slide show.  With ppPres.SlideShowSettings    .ShowType = ppShowTypeKiosk    .LoopUntilStopped = msoTrue    .RangeType = ppShowAll    .AdvanceMode = ppSlideShowUseSlideTimings    .Run  End With   ' Sleep so user can watch the show.  Sleep (15000)   ' Clean up.  ppApp.QuitEnd Sub					
 5. เรียกใช้โครงการ
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติของ Office แวะไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนการพัฒนา Office ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 222929 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 13:28:25 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautomation kbhowto kbmt KB222929 KbMtth
คำติชม