วิธีการทำให้ PowerPoint โดยใช้ 5.0 c ++ Visual หรือ c ++ 6.0 ที่แสดงผลด้วยระดับชั้นมูลฐาน Microsoft The

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:222960
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้ Microsoft PowerPoint โดยใช้ 5.0 c ++ Visual หรือ c ++ 6.0 ที่แสดงผลด้วย The Microsoft มูลฐานระดับชั้น (MFC)
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยใช้การดำเนินการอัตโนมัติใน PowerPoint คุณสามารถโดยทางโปรแกรมพิมพ์ แสดงภาพนิ่ง และดำเนินการสิ่งที่คุณสามารถทำ interactively ส่วนใหญ่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้าง และเรียกใช้ตัวอย่างการดำเนินการอัตโนมัติ:
 1. สร้างการโต้ตอบโดยใช้ MFC EXE โครงการใหม่
 2. เพิ่มปุ่มไปยังกล่องโต้ตอบของคุณและจัดการ BN_CLICKED สำหรับดังกล่าว
 3. OPENClassWizard(Ctrl + W), คลิกการดำเนินการอัตโนมัติแท็บ คลิกเพิ่มระดับชั้นและมีเลือกจากไลบรารีของชนิด.
 4. ไปยังไดเรกทอรีที่คุณติดตั้ง Office (ตัวอย่างเช่น C:\Program Files\Microsoft Office\Office) และเลือกMsppt8.olb. ไลบรารีวัตถุ PowerPoint สำหรับ PowerPoint 2000 ชื่อ Msppt9.olb ไลบรารีวัตถุ PowerPoint สำหรับ PowerPoint 2002 Msppt.olb และมัน อยู่ โดยค่าเริ่มต้น ในโฟลเดอร์ c:\Program Office\Office10 Files\Microsoft ไลบรารีวัตถุ PowerPoint สำหรับ Microsoft Office PowerPoint 2003 คือ Msppt.olb และมัน อยู่ โดยค่าเริ่มต้น ในโฟลเดอร์ c:\Program Office\Office11 Files\Microsoft
 5. เลือกทั้งหมดคลาสจะค้นหา และคลิกตกลงเมื่อต้องการกลับไปยังโครงการของคุณ ClassWizard มีสร้างการดำเนินการบางอย่างอัตโนมัติ "wrapper คลาส" จากไลบรารีชนิด PowerPoint และสร้างแฟ้ม Msppt8.h และ Msppt8.cpp
 6. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เพื่อจัดการปุ่มของคุณ:
  // Start PowerPoint._Application app;COleException e;if(!app.CreateDispatch("Powerpoint.Application", &e)) {  CString str;  str.Format("CreateDispatch() failed w/err 0x%08lx", e.m_sc),  AfxMessageBox(str, MB_SETFOREGROUND);  return;}// Make it visible.app.SetVisible(TRUE);// Get Presentations collection and add a new presentation.Presentations presSet(app.GetPresentations());_Presentation pres(presSet.Add(TRUE));// Get Slides collection and add a new slide.Slides slideSet(pres.GetSlides());_Slide slide1(slideSet.Add(1, 2));// Add text to slide, by navigating the slide as follows:// slide1.shapes(#).TextFrame.TextRange.Text{  Shapes shapes(slide1.GetShapes());  Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)1)));  TextFrame textFrame(shape.GetTextFrame());  TextRange textRange(textFrame.GetTextRange());  textRange.SetText("My first slide");}{  Shapes shapes(slide1.GetShapes());  Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)2)));  TextFrame textFrame(shape.GetTextFrame());  TextRange textRange(textFrame.GetTextRange());  textRange.SetText("Automating PowerPoint is easy\r\n"   "Using Visual C++ is powerful!");}// Add another slide with a chart._Slide slide2(slideSet.Add(2, 5));// Add text to slide as before.{  Shapes shapes(slide2.GetShapes());  Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)1)));  TextFrame textFrame(shape.GetTextFrame());  TextRange textRange(textFrame.GetTextRange());  textRange.SetText("Slide 2's topic");}{  Shapes shapes(slide2.GetShapes());  Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)2)));  TextFrame textFrame(shape.GetTextFrame());  TextRange textRange(textFrame.GetTextRange());  textRange.SetText("You can create and use charts "   "in your PowerPoint slides!");}// Add a chart where the default one was created.{  // First get coordinates of old chart.  float cTop, cWidth, cHeight, cLeft;  Shapes shapes(slide2.GetShapes());  Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)3)));  cTop = shape.GetTop();  cWidth = shape.GetWidth();  cHeight = shape.GetHeight();  cLeft = shape.GetLeft();  // Delete original chart.  shape.Delete();  // Now add your own back where old one was.  Shape tmpShape(shapes.AddOLEObject(cLeft, cTop, cWidth, cHeight,   "MSGraph.Chart", "", 0, "", 0, "", 0));}// Add another slide, with an Organization chart._Slide slide3(slideSet.Add(3, 7));// Add text to slide as before.{  Shapes shapes(slide3.GetShapes());  Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)1)));  TextFrame textFrame(shape.GetTextFrame());  TextRange textRange(textFrame.GetTextRange());  textRange.SetText("The rest is only limited by your Imagination");}// Add a chart where the default one was created.{  // First get coordinates of old chart.  float cTop, cWidth, cHeight, cLeft;  Shapes shapes(slide3.GetShapes());  Shape shape(shapes.Item(COleVariant((long)2)));  cTop = shape.GetTop();  cWidth = shape.GetWidth();  cHeight = shape.GetHeight();  cLeft = shape.GetLeft();  // Delete original chart.  shape.Delete();  // Now add your own back where old one was.  // The next line assumes you have the Microsoft OrgChart application  // installed and registered on your computer.  Shape tmpShape(shapes.AddOLEObject(cLeft, cTop, cWidth, cHeight,   "OrgPlusWOPX.4", "", 0, "", 0, "", 0));}// Setup slide show properties.for(int i=1; i<=3; i++) {  _Slide slide(slideSet.Item(COleVariant((long)i)));  SlideShowTransition sst(slide.GetSlideShowTransition());  sst.SetEntryEffect(513); // Random.  sst.SetAdvanceOnTime(TRUE);  sst.SetAdvanceTime(5.0); // 5-seconds per slide.}// Prepare and run a slide show.{  SlideShowSettings sss(pres.GetSlideShowSettings());  sss.SetShowType(3); // Kiosk.  sss.SetLoopUntilStopped(TRUE);  sss.SetRangeType(1); // Show all.  sss.SetAdvanceMode(2); // Use slide timings.  SlideShowWindow ssw(sss.Run()); // Run show.}// Sleep so user can watch slide show.::Sleep(15000);// Tell PowerPoint to quit.app.Quit();					
 7. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เพียงก่อนการใช้ตัวจัดการปุ่มของคุณ:
  #include "msppt8.h" //msppt9.h for PowerPoint 2000, msppt.h for PowerPoint 2002 and PowerPoint 2003// Ole initialization class.class OleInitClass {public:  OleInitClass() {   OleInitialize(NULL);  }  ~OleInitClass() {   OleUninitialize();  }};// This global class calls OleInitialize() at// application startup, and calls OleUninitialize()// at application exit.OleInitClass g_OleInitClass;					
 8. การคอมไพล์ และเรียกใช้
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัตโนมัติโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office จาก c ++ Visual คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
196776สำนักงาน c ทำงานอัตโนมัติโดยใช้ Visual ++
การนำเข้า CComPtr LPDISPATCH IDispatch

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 222960 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 13:29:18 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Foundation Class Library 4.2, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautomation kbhowto kbmt KB222960 KbMtth
คำติชม