ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

OL2000: ข้อความแจ้งความผิดพลาด: เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มการพิมพ์

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
เมื่อคุณพยายามพิมพ์จาก Outlook คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
There was an error when printing started.
หมายเหตุ: Microsoft Office 2000 มีฟังก์ชันในตัวที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก หากคุณต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้และอื่น ๆใน Microsoft Office 2000 กรุณาดาวน์โหลดแฟ้ม Customizable Alerts ของ Microsoft Office 2000 จากเว็บไซต์ ตามแอดเดรสต่อไปนี้: หมายเหตุ: หากคุณเข้ามาถึงบทความนี้โดยการคลิกที่ปุ่ม Web Info ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณได้เปิดใช้งาน Customizable Alerts แล้ว
สิ่งที่ควรทดลอง

Printer Unavailable

หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ให้ตรวจดูว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว หากเครื่องพิมพ์อยู่ในเครือข่าย ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์นั้นสามารถเข้าใช้งานได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย

กลับไปด้านบน

จองพอร์ตสำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่าย

ก่อนที่จะเริ่มทำงานนี้ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบพาธที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย

  1. คลิก Startเลือกที่ Settingsแล้วคลิกที่ Printers
  2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Properties ในเมนูทางลัด
  3. ในแท็บ Details คลิก Capture Printer Port
  4. ในรายการ Device คลิกเพื่อเลือกพอร์ตที่ไม่ได้ใช้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
  5. ใน Path ให้พิมพ์พาธเครือข่ายไปยังเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก OK
  6. ในรายการ Print to the Following Port คลิกเพื่อเลือกพอร์ตที่คุณเลือกในขั้นที่ 4 แล้วคลิก OK
กลับไปด้านบน

ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้งหรือตรวจสอบเซอร์วิสการพิมพ์ผ่านเครือข่าย

  1. คลิก Startเลือกที่ Settingsแล้วคลิกที่ Printers
  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่ได้ติดตั้งไว้ แล้วคลิก Delete ในเมนูทางลัด หากระบบพรอมต์ให้ลบแฟ้มอื่นๆ ที่เหลือในระบบ ให้คลิก Yes
  3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Add Printer แล้วทำตามคำแนะนำใน Add Printer Wizard เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หากระบบสอบถามว่าคุณต้องการแทนที่แฟ้มเดิมหรือไม่ ให้คลิก Yes
  4. นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันการพิมพ์อาจต้องการการซ่อมแซมโดยไม่เกี่ยวกับเซอร์วิสการพิมพ์ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซอร์วิสการพิมพ์สามารถใช้งานได้
กลับไปด้านบน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการพิมพ์ เมื่อคุณใช้ Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
128345 การแก้ปัญหาการพิมพ์ใน Windows 95/98/Millennium Edition (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการพิมพ์ของ Outlook 2000 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
195861 OL2000: (IMO) ความผิดพลาด 1120 เมื่อพิมพ์โทรสาร (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
196683 OL2000: Outlook แฮงค์เมื่อพิมพ์รายละเอียดในมุมมองการ์ดแอดเดรส (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
197724 OL2000: (IMO) Err Msg: Automatic Printing of the File Has Failed (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
212911 OL2000: ปัญหาการพิมพ์การ์ดที่อยู่สำหรับติดต่อ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
212942 OL2000: การพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 5Si/Si MX PS ทำให้เกิดข้อมูลเพจฟอลต์ไม่ถูกต้อง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
212946 OL2000: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: 'OUTLOOK ทำให้เกิด General Protection Fault ในโมดูล HPBLA2.DLL' รูปแบบการ์ดการพิมพ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
212958 OL2000: การพิมพ์รายการการติดต่อไปยังเครื่องพิมพ์ Epson LP-9200S ทำให้เกิดความผิดพลาดในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
218370 OL2000: (IMO) Fax ErrMsg: ไม่สามารถเริ่มงานพิมพ์ได้ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
222419 OL2000: (CW) เกิดความผิดพลาดในคำขอการพิมพ์จากข้อความที่ไม่ได้เปิด (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
223410 OL2000: ข้อความแจ้งความผิดพลาด: เกิดความผิดพลาดในการขอดูการตั้งค่าการพิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
234623 OL2000: ข้อความแจ้งความผิดพลาด: 'ไม่สามารถดูข้อมูลเครื่องพิมพ์ได้ การตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ดับเบิลคลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ใน Windows Control Panel' (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
238473 OL2000: (IMO) ErrMsg: ความผิดพลาดในการพิมพ์ PCL XL เมื่อพิมพ์โทรสาร (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
253966 OL2000: ความผิดพลาดใน Outlprnt เมื่อคุณกำหนดรูปแบบการพิมพ์หรือพิมพ์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
OFF2000